بمنا سبت حلول هشت مارچ

بمنا سبت حلول هشت مارچ

پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«
-------------------------------------

 بمنا سبت حلول هشت مارچ
 من با درنظر داشت موقف وسهم خستگی نا پذ یر زنان وبویژه زنان زحمتکش
افغانستان که با شیکیبایی و تحمل طا قت فرسا در تربیه وپرورش و تنظیم کا ر های
خانواده خود دراین شرایط دشوارجنگ که در تحت فشار شوهران تاریک اندیش قرون
وسطایی از یکطرف واز طرف دیگر در زیر بار هدایات و توصیه های مهمل و خیا لی
و توهمی گله ای ازبه اصطالح روحانیون اجیروهابی ومذهبیون قرون وسطای محبوس
در چهاردیوار خانه قراردارند بهترین تمنیات و ارزوهای خودرا بخاطر آزادی وبرابری
آنها از همچو شرایط ناگوار پیشکش نموده ارزو مندم روزی رسد که آنها به صفت انسان
های فارغ از هرگونه رنج ها آزاد گردند

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 726 ځله

1 Response Found

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي