با بد تر شدن گرسنگی و فقر در افغا نستا ن، والدین ناامید فرزندان خود را می فروشند

با بد تر شدن گرسنگی و فقر در افغا نستا ن، والدین ناامید فرزندان خود را می فروشند

نویسنده :ایلینا بیکاتوروس»Becatoros Elena»
منبع وتاریخ نشر " الس انجلس تایم »31-12-2020 »
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .


بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 47 ځله Last modified on چهارشنبه, 22 جدی 1400 19:34