وروستي مطالب

جامعه شناسی صلح

یکشنبه, 28 جدی 1399 14:46

 پوهنیار بشیر مومن

اصطلاح صلح از لحاظ لغوی به معنای آشتی ،دوستی وسازش و.... آمده است . اما در فرهنگ سیاسی صلح به معنای حالت آرامش در روابط عادی با کشورهای دیگر وفقدان جنگ ونیز  فقدان نظام تهدید است.همزیستی مسالمت آمیز در روابط میان کشورها با نظام های مختلف به معنای رعایت اصول حق حاکمیت ،برابری حقوق ،مصونیت ،تمامیت ارضی هر کشور کوچک یا بزرگ ،عدم مداخله در امر داخلی سایر کشورها وفیصله دادن به مسائل بین المللی است. عمده ترین نظریات جامعه شناسان  را میشود به دو گروپ تقسیم نمود  :

جنگ بی پایان برای حفظ تقدم آمریکا

یکشنبه, 28 جدی 1399 14:27

نویسنده : اندریو واسیویچ »Bacevich Andrew .»
منبع وتاریخ نشر : انفارمیشن کلیرنگ هوز »21-12-2020 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسام »مل« .

ادامه در ضمیمه

له جګړې وتل او حل لاره يې

دوشنبه, 22 جدی 1399 13:13

ملا عبدالسلام ضعیف

پخوانی ډیپلوماټ، پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر

که موږ په غور سره تیر تاریخ ته نظر وکړو، هيڅکله استعمار او نیواکګرو د افغانستان پر حریم باندي مستقیم یرغل نه دی کړی، ترڅو چې یې تر یرغل وړاندي لاسپوڅي او ګوډاګي غلامان نه وي پیداکړي

ا یاالت متحده وارد یک دوره ترسناک ویمار شده است

یکشنبه, 21 جدی 1399 22:16

نویسنده : والدن بیلو )Bello walden)
منبع وتاریخ نشر : کمان دریم »07-01-2021»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«

در ضمیمه  دو مقاله

ایاالت متحده آمریکا، نسبت به دولت های که از آنها ادعای نفرت دارد برای مقابله با آنها به حفظ سربازان آمریکایی در افغانستان می پردازد

یکشنبه, 21 جدی 1399 22:07

نویسنده کتلین جانستون )Johnston Caitlin )
منبع وتاریخ نشر : انفارمیشن کلیرنگ هوز »31-12-2020 »
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسام »مل« .
ادامه در ضمیمه

- سه تهد ید عمده برای زند گی در زمین که با ید د د ر سال )2021 )به آنها بپردازیم

جمعه, 19 جدی 1399 18:47

منبع وتاریخ نشر :کونترپانچ«06-01-2021«
برگردان :پوهندوی دوکتور سیدحسام «مل».
نویسنده ها : نوام چامسکی و.یجی پرشاد

بقیه در ضمیمه

دو درس ماندگار از ناکامی روند‌های پیشین صلح در افغانستان

سه‌شنبه, 16 جدی 1399 22:36

هشت صبح

داکتر نصیراحمد اندیشه

برگردان: پ.‌کاوه

*متن انگلیسی این مقاله اکادمیک در شماره اخیر مجله مطالعات بین‌المللی (صص۱ – ۱۳ سال۲۰۲۰) دانشگاه جواهر لعل نهرو چاپ شده است.

برخورد علم و جهل

چهارشنبه, 10 جدی 1399 15:57

میرعنایت الله سادات   

 وضع موجود امنیتی درافغانستان ، روزتاروزبه وخامت می گراید. خشونت ها ، ابعاد گسترده بخود گرفته اند ، ولی محتوی عملکرد و انگیزه مخالفان مسلح علیه دولت افغانستان مانند گذشته است . اگراعمال وخواست شورشیان امروز را با کارنامه های بغاوت کنندگان صد سال قبل دربرابراصلاحات امانی وهمچنان طی نیم قرن گذشته به مقایسه بگیریم ، مشابهت های زیادی میان آنها بمشاهده میرسد.