وروستي مطالب

چرا روزنا مه های افغا نستا ن در پی یا داوری خا طرات رعب اور ویتنام هستند ؟

یکشنبه, 24 قوس 1398 22:40

نویسنده : ویجی پراشا د )Prashad Vijay . )
منبع وتاریخ نشر : کونترپا نچ »11-11-1112 .»
برگردن : پوهند وی دوکتور سید حسا م » مل« .
بقیه در ضمیمه 

له ديموکراسي په اړه د نا سم پوهاوي مسله

جمعه, 22 قوس 1398 10:25
 
د ديموکراسي په اړه د نا سم پوهاوي مسله په دوو برخو ويشلي شو لومړي دا چې د ديموکراسي د پلويانو له خوا د غي پېښې ته لکه څنګه چې پکار ده کار نه دی شوی ، بلکې تر ډېره بريده ترې ابزاري ګټه پورته شوې ده  کوم پيغام د ديموکراسي چې خلکو ته رسېدلې هغه نيمکړې ده  او د ديمو کراسي جوهر خلکو ته ندي رسيدلي

آیا متحده ایاالت له خپلو نه ختمیدونکو جنګونو څخه وتلي شي

جمعه, 22 قوس 1398 10:19

لیکونکۍ: ریچا رد ریچمن)Richmann Richard .)
منبع اودخپریدو نیټه : کونترپانچ »30-21-1322 .»
ژبا ړونکۍ: پوهند وی دوکتور سید حسا م »مل« .
 
نور په  ضمیمه کې 

سکولاریزم و دولت سکولار در جهان

چهارشنبه, 20 قوس 1398 19:05

نوشته کریم پوپل
سکولاریزم  عقیده است که بر بنیاد جهان نگری وجدانگاهداشتن دین از سیاست استوار است. این ‏تفکر، به صورت کلی، ریشه دارد به زمان و عصر روشنگری کنونی در اروپا‎ ‎‏. یا به عباره دیگر:‏
‎نهی

یا منفی ‏کند. ‏

بقیه در ضمیمه

نقض شبه کامل پیمان روم وگسترش تضیع حقوق بشر!

سه‌شنبه, 19 قوس 1398 23:38

عبدالاحمد فیض 

دهه ها بعد ازتصویب میثاق بین المللی حقوق بشردردهم دسامبر(۱۹۴۸) وکانوانسیونهای مرتبط یعنی میثاق حقوق مدنی وسیاسی ومیثاق حقوق اجتماعی واقتصادی مصوب شانزدهم دسامبر(۱۹۶۶) که به کرکترآرمانی اعلامیه سی ماده ئی حقوق بشرخاتمه داده ومجموع مفاد میثاق مذکوربمثابه اصول بین المللی ماهیت الزامی کسب نمود،

‏ بمناسبت روز جهانی حقوق بشر ۲۰۱۹ ‏

یکشنبه, 17 قوس 1398 20:14
 
ما و منشور حقوق بشر
دفاع از :‏
صلح ، ازادى ، مساوات ، عدالت و توسعه
قبل از پرداختن به اصل موضوع بحث ، بسيار ضرور است تا به اين سوال  پاسخ روشن ارائه نمايم كه : ‏
چرا تجليل و تبجيل از روز جهانى حقوق بشر براى افغانان و افغانستان اهميت حياتى دارد ؟ ‏
جواب مشخص و موجز اين است كه : ‏

روز » شکرگذاری « بود ولی صحبت های ترامپ درمورد طا لبا ن بود

شنبه, 16 قوس 1398 20:30

نویسنده : اندریو کروبکو )Korybko Andrew . )
منبغ وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ »92-11-9112 .»
برگردان : پوهند وی دوکتور سید حسا م »مل«
 

بقیه در ضمیمه
 

د ښاغلي تڅو ناکامورا د ملگري څرګندونې

جمعه, 15 قوس 1398 16:25

 هغه غواړي چې د ښاغلي ناکامورا کارونه دوام داره وساتي. ما یې په پوست یو کومینټ کړی و او ده راته په ځواب کې ولیکل چې: زما قسم ده چې د ښاغلي ناکامورا هیلې به پالم.

دا کس