وروستي مطالب

اجماع مردم

دوشنبه, 26 عقرب 1399 19:57

میر عنایت الله سادات                                                نوامبر2020

                                                                 قریب به دوماه میشود که مذاکرات صلح میان نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان درشهردوحۀ قطر جریان دارد. اما هردو طرف تا هنوز، حتی روی طرح طرزالعمل مذاکره ، به موافقه نرسیده اند . مشکل درکجاست ؟ جهت دریافت پاسخ به این سوال ، می باید روی عوامل  ذیل دقت کرد :

بایدن پیروز شد؛ اما با ترامپ و ترامپگری...

دوشنبه, 26 عقرب 1399 19:40

 

 محمد عالم افتخار      

خبر گذاری "اُفُق" خود ما از راویان آثار و ناقلان اخبار و لولیان شوخ شیرین کار و طوطیان شکرین گفتار؛ خبر آورد که جلالتمآب دونالد ترامپ؛ رئیس جمهور اضلاع متحده امریکا بالاخره فرمودند (ببخشید: در تیوتر و طی پیام تیوتری) که «بایدن بُـرد...بایدن پیروز شد؛ اما...»

اتحاد ایاالت متحده با هند

پنجشنبه, 22 عقرب 1399 19:38

نویسنده : اندروکوربیکو )Korybko Andrew .)
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ » 31-10-2020 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسا م »مل« .

در ضمیمه دو مقاله

شکست اخلاقی دولت ايالات متحده امريكا :

دوشنبه, 19 عقرب 1399 19:33

 

میر عبدالواحد سادات

 زمانیکه چهل و پنجمین رئیس جمهور امریکا عهد شکن است و دروغ ميگويد ، فی الواقع : 

             شکست اخلاقی دولت امریکا 

را رقم میزند و مسجل میسازد.

درین بحث بدون پرداختن  به پوپولیسم بحیث  شیوه کار اقای ترامپ و خصایل شخصی  استثنایی وی که بخاطر آن دو سال قبل و هنگام اظهارات جنون امیز که از کشتن تا ده ملیون افغان و صدور امر پرتاب مادر بمب ها درشرق افغانستان  ، از طرف من « زنگی مست » خطاب گردید ، اماج اصلی نوشته من : 

چرا سرنوشت سرمایه داری در انتخابات سال 2020 مطرح شد؟

دوشنبه, 19 عقرب 1399 19:18

نویسنده : ریچارد دی اولف )Wolff. D Richar )
منبع وتاریخ نشر : فیس بوک »2029.11.06 »
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

بقیه در ضمیمه

برگه های رای گلوله ها را درهم شکست

یکشنبه, 18 عقرب 1399 20:18

نویسنده : بنیا مین دانگل )Dangl Benjamin .)
منبع وتاریخ نشر : کونتر پنچ »26-10-2020 . »
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .

بقیه در ضمیمه

آمریکای دستخوش جنون

شنبه, 17 عقرب 1399 19:38

هنگامی که ترس و نفرت حکمفرما می شود

انتصاب یک قاضی جدید برای دیوان عالی آمریکا توسط آقای دونالد ترامپ، آمریکا را دچار تفرقه کرده است. اهمیت این امر از آن رو است که درصورت اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ٣ نوامبر، می تواند نقشی تعیین کننده داشته باشد. این درحالی است که هیچ یک از دو اردوگاه رقیب حاضر به پذیرش شکست نیست.

 

دو پیشنهاد خدمت جناب امرالله صالح

سه‌شنبه, 13 عقرب 1399 19:09

جناب معاون اول رییس جمهور و عهده دار تامین امنیت کابل،
از مدتیست اذهان عامه در جامعه افغانی،