نوی ښکیالک اودکډوالو بحران

نوی ښکیالک اودکډوالو بحران

لیکونکۍ: ما نلیوودینوسی)Dinucci Manlio .)
منبع او خپریدو نیټه : ګلوبال ریسرچ » 72-60-7602 .»
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.
 -----------------------------------------------------------

دمتحده ایاالتو څخه اروپا ته د)کډوالی بحران( دداخلی اود نړیوالو شخړو له امله کوم
چي دکډوالی داوسنی جریان په مورد کی دیو کامل پالیسی په غوره کولو کی دسیاستوالو
په مینځ کی مشاجره اواختالفات رامینځته کړی ضرور بریښی چي په دی مورد کی دغه
سیاستوال یوی پریکړی ته چی دهغه نیاز لید ل کیږی ورسیږ ی

پاتې په ضمیمه کې.

لوستل شوی 330 ځله

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي