پیامدهای ازقبل پیش بینی نشده وناخواسته از  افغانستان

پیامدهای ازقبل پیش بینی نشده وناخواسته از افغانستان

نویسنده :م.ک.بهادراکمار»Bhadrakumar.K.M .»
منبع وتاریخ نشر : نیوزکلک »04-01-2022 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

پیامدهای ازقبل پیش بینی نشده وناخواسته از
 افغانستان

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 65 ځله Last modified on جمعه, 17 جدی 1400 20:07