تحلیل سیاسی از وضع افغانستان بعد از به قدرت  رسیدن طالبان در افغانستان

تحلیل سیاسی از وضع افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان

پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

ازمنابع بین المللی

 بقییه در ضمیمه

لوستل شوی 49 ځله Last modified on پنجشنبه, 27 عقرب 1400 20:04