دکترین بایدن در خلیج فارس ظاهر  می شود

دکترین بایدن در خلیج فارس ظاهر می شود

نویسنده : م. ک.بهادراکمار»Bhadrakumar.K.M .»
منبع وتاریخ نشر: آسیا تایم »14-09-2021 .»
برگردان :پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.


بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 91 ځله Last modified on چهارشنبه, 24 سنبله 1400 18:14