جنگ طوالنی آمریکا علیه افغانستان )1979 -

جنگ طوالنی آمریکا علیه افغانستان )1979 -

نویسنده: دونالد مانکو»Monaco Donald .»
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ » 25-04-2021 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

در ضمیمه

لوستل شوی 56 ځله Last modified on جمعه, 10 ثور 1400 20:30