Print this page
سیا ست خا رجی یک کشور یعنی چه ؟

سیا ست خا رجی یک کشور یعنی چه ؟

تتبع ونگا رش: پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
مد خل:
یاد کرد ؛ که شامل خودعالقگی وخودانتخابی شده توسط دولت برای حفظ ونگهداری سیا ست خارجی یک کشور را میتوان روابط خارجی یا امور خارجی آن کشور نیز از منافع ملی وبرای نیل به اهداف درمحیط بین المللی آن کشور میباشد .و
ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 1257 ځله Last modified on سه‌شنبه, 09 عقرب 1396 19:51