زور آزمايی خونين پاكستان

زور آزمايی خونين پاكستان

میر عبدالواحد سادات
حملات تروريستي در ولايات پكتيا ، غزني ، فراه ، قندهار و تلاش بخاطر مناطق و ولسوالي ها در مجموع كشور كه باعث تلفات زياد ملكي و نظامي گرديده و همزمان با نشست عمان تشديد يافته است ، پيام پاكستان بي ازرم به ستراتيژي جديد أمريكا ميباشد كه به قيمت تباهي افغانستان ، كشتار افغانان و شهادت فرزندان فداكار وطن ، به ولي نعمتان غربي ضرب شصت نشان داده و ميگويند كه پاكستان و متحدان سابق و جديد و مشوقان او اماده تصفيه حساب با أمريكا ميباشند و به اين سادگي و فقط با

تهديد هاي شفاهي و طمطراق سكانداران قصر سپيد ، عقب نشيني نمي نمايند . تشديد جنگ إعلام نا شده پاكستان در وجود مليشه هاي آنكشور طالب ، داعش و ... صفحه خونين ديگر از كشمكش جيوپولوتيك رقباي منطقوي و بين المللي در افغانستان است و نمايانگر ان ميباشد كه دور جديد بازي هاي بزرگ خونبارتر خواهد بود و افغانستان كه از دوران جنگ سرد و تا كنون ، ميدان رقابت انان است در جنگ جاري خونين و بسيار پيچيده استخباراتي و مافيايي كماكان قرباني ميدهد . 
اكنون توپ در گول أمريكا است تا اقاي ترامپ با گوشمالي حسابي به گستاخي پاكستان ، بايد ثابت نمايد كه ببركاغذي نمي باشد و به اصطلاح وطني ما : دا گز ، او دا ميدان . 
در غير ان از نام مردم به اعزا نشسته بايد گفت كه قاتل اصلي ما أمريكا است و افغانستان قرباني أهداف و سياست كجدار و مريز إنكشور ميباشد .
در حاليكه تروريستان و شرارت پيشه گان بدون تبعيض در مجموع افغانستان از دهدادي بلخ و تا پكتيا و از بدخشان تا قندهار ، هلمند و ... و تا قلب ان ، كابل جان دهشت و كشتار برپا ميدارند ، ما نيز كه با فقدان حاكميت عقل مواجه ميباشم ، بايد بخود اييم و يخن همديگر را رها و متوجه دشمنانان مشترك و تاريخي هست و بود افغانستان باشيم .
دولت ناكارا ، فقدان حاكميت قانون ، و تسلط سيستم مافيايي بر زخم هاي ناسور و خونين وطن نمك مي پاشد. 
خوب است تا أوليايي أمور بدور از ذوق زدگي ، متوجه باشند كه مقابله با مخلوق نابكار انگريز وسياست بازان خلف الصدق انگليس و سونامي هولناك بنيادگرايي به اصطلاح إسلامي ، فقط و فقط با اتكا بر اراده واقعي مردم ، دولت مقتدر ملي ، قواي مسلح ملي و نيرومند غير تنظيمي و قومي و استقرارحاكميت قانون ، ممكن ميگردد . با حرمت

 

لوستل شوی 576 ځله Last modified on دوشنبه, 08 عقرب 1396 15:54