ضرورت عاجل و انكار نا پذير انفاذ اتش بس

ضرورت عاجل و انكار نا پذير انفاذ اتش بس

 

در یک کمپاین سراسری و بلند کردن ندای مشترک یکجا شوید!

حدود دو سال بدین سو مردم تشنه به صلح افغانستان كه تمام ثقلت و مصايب ناشى از جنگ تحميلى بيشتر از چهار دهه را متحمل ميگردند، به گرد " سراب " صلح خون " ميخورند " ، و اكنون كه با تمام هياهوى جهانى از امضاى " معاهده " صلح امريكا با طالبان حدود دو ماه ميگذرد

و مطابق وعده و وعيد ها و همچنان تحقق نسبى پيشرط " اور كم یا کاهش خشونت " در يك هفته قبل آن و همچنان بر روال تجارب و تيورى هاى جهانى در رابطه به حل منازعات ، بايد آن ازمايش " اور كم " در مسير " اوربند " قرار ميگرفت و امروز مردم مظلوم و به عزا نشسته افغانستان شاهد يك آتش بس دايمى در مسير صلح پايدار مى بودند .

اما با كمال تأسف برخلاف آنهمه وعده ها ، حمام خون را در كشور ما كماكان گرم نگهداشته اند و خشونت تشديد يافته است . حسب امار رسمى دولت افغانستان بيشتر از سه هزار بار صد حمله از طرف طالبان صورت گرفته و تلفات اهالى ملكى به ( ٧٨٩ ) تن رسيده است . درين گيرودار خونين طالبان نيز از دوام عمليات قواى نظامى امريكا بر عليه جنگجويانشان صداى اعتراض بلند نموده اند .

با نهايت تاثر انچه در بحث هاى تبليغاتى هر سه جانب دولت ، طالبان و امريكا ، كمرنگ و حتى كتمان ميگردد كه :

درافغانستان همه روزه اين آفت جنگ تحميلى جان بيشتر از صد تن و حتى تا دو صد تن افغان را ميگيرد و هر روزه صد ها فاميل مصيبت زده در جمع سياهروزترين خلق خدا ايزاد ميگردد و روز مره ما شاهد جنایات هولناک ضد بشری و جنگی در کشور خود می باشیم .

در حاليكه مصايب جانكاه ناشى از آفات :

- جنگ خانمانسوز تحميلى

- فقر روبه تزايد

- بحران اقتصادى و همزمان كاهش كمك هاى كشور هاى حامى

- بيكارى و بيمارى و ...

از مردم مظلوم قربانى ميگيرند و اتش بى اتفاقى هست و بود افغانستان را به مخاطره انداخته است بر علاوه درين هفته هاى اخير آفت كشنده وايروس جهانشمول كرونا نيز سایه شوم خود را در كشور پهن و بمثابه تهديد بزرگ روزانه تعداد هموطنان ما را نابود ميسازد .

در چنين تراژيدى خونبار و با عواقب واقعى غم انگيز و هولناك كه :

حق حيات مردم در معرض خطر بالفعل قرار دارد و افغانستان از حق گذار به صلح و تداوم تاريخى محروم ميگردد ، تشنه گان قدرت و جلابان سياسى در قطر و كابل براى " تقسيم قبور" نوحه سرايى دارند و ميخواهند برآغشته بخون مادر وطن و در قبرستان بنام افغانستان " حكومت " نمايند .

در حاليكه در كشور هاى مماثل و جاهايكه جنگ جريان دارد، همه صحبت از اتش بس دارند و در كشور يمن متحقق گرديده است .

و اما در افغانستان با وجوديكه :

از مقام عالى سرمنشى سازمان ملل متحد ، تا رهبر ناتو ، سازمان همكارى كشور هاى اسلامى ، نماينده خاص كشور المان ، نماينده ملكى ناتو و رئيس يونوما در كابل و ... از ضرورت برقرارى اتش در افغانستان صحبت مينمايند و دو روز قبل رئيس جمهور امريكا با امير قطر در مورد كاهش خشونت از طرف طالبان صحبت تيلفوني داشت و اقاى خليل زاد به صورت مكرر و همين امروز نيز از كاهش خشونت و اتش بس توسط طالبان صحبت نمود ، طالبان كماكان همه را مردود دانسته و اين پيشنهادات و منجمله پيشنهاد رئيس جمهور اشرف غنى را " غير معقول و فرصت طلبى " خوانده اند .

در حاليكه جانب امريكا بر هردو طرف اصلى منازعه ( دولت و طالبان ) و همچنان دولتهاى حامى و موثر همانند پاكستان و قطر ... اشراف دارد ، چنين برخورد مغرورانه و از موضع " فاتح " و در حاليكه پروسه رهايى زندانيان طالب و اسيران دولت اغاز يافته است ، بسيار سوال برانگيز ميباشد .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه نهاد مسلكى و مستقل از تمام نهاد اجتماعى ، فرهنگ و سياسى ، پارلمان ، تمام فعالان رسانه هاى جمعى و اجتماعى و تمام افغانان در داخل و خارج كشور صميمانه تقاضا مينمايد ، تا :

بر اساس تشخيص منافع و مصالح علياى افغانستان و در حاليكه سوال هست و بود كشور با جديت بيسابقه مطرح است ، صداى نعش اغشته بخون مادر وطن را بلند و بخاطر دفاع از حق حيات شهروندان كشور و حق گذار افغانستان بشاهراه صلح واقعى :

انفاذ اتش بس دايمى و حد اقل تا ختم افت كرونا را !

بمثابه اساسى ترين نياز و خواست روز مبدل و در سطح ملى و بين المللى بخاطر تلاش گسترده را سازماندهى نمايند .

گفته ميشود كه چندين مليون صفحه فيسبوك به افغانان در داخل و خارج كشور تعلق دارد .

هيات رهبرى انجمن ارزومند است تا اين نداى برحق بخاطر نياز واقعى و مبرم مردم مظلوم و تشنه به صلح افغانستان به همت هر هموطن عزيز ما بيك كمپاين بزرگ ملى مبدل و متحقق گردد .

با حرمت

هيات رهبرى انجمن حقوقدانان الغان در اروپا

مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

 

لوستل شوی 93 ځله

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي