دجورج کینین غږ واوري اوپه افغانستان کي  جګړه پاي ته ورسوي

دجورج کینین غږ واوري اوپه افغانستان کي جګړه پاي ته ورسوي

لیکونکۍ: دانیل الریسن »Larison Daniel .»
منبع او خپریدو نیټه : ګلوبال ریسرچ »61-30-0303 . »
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
 
نور په ضمیمه کې 

لوستل شوی 1073 ځله Last modified on چهارشنبه, 28 حوت 1398 18:13