انتخابات از ما و " انتخاب " از شما :

انتخابات از ما و " انتخاب " از شما :

 

میر عبدالواحد سادات 

چشمت نگران است 
كه ملكت با دگران است


اين ديگر از كفر ابليس معروفتر است كه:

جنگ در كشور ما نيابتى است و افغانستان قربانى كشمكش جيوپولوتيك رقباى منطقوى وبين المللى است. 
در احوال كنونى نيز مقدرات تاريخى افغانستان در دور جديد بازى بزرگ و توسط امريكا و روسيه و متحدان شان رقم ميخورد

.

بازيگران داخلى كه همانا بقاياى جنگ سرد ، جنگ هاى خونين داخلى و هجده سال اخير هجوم و سيطره امريكا و بازار گسترده فساد و اقتصاد جرمى اند ، هر كدام در خدمت  جيوپولوتيك اجانب قرار دارند و با منافع و مصالح ملى و حاكميت ملى كه بطور انحصارى و بر طبق منشور و ميثاقهاى بين المللى  بمردم تعلق دارد بيگانه ميباشند.

فقدان اقتدار ملى قانون محور و عدالت گستر باعث گرديده است تا گروه هاى قدرت طلب ، سيطره شانرا در زد و بند با بيگانگان تداوم بخشند.

 اكنون كه " پروژه " صلح و  " انتخابات  " مطرح است ، تقلا ها و تلاش هاى مزبوحانه ، طشت ها را از بام انداخته و مشت ها را بازتر ميسازند و مردم مظلوم با تلخ كامى درميابند كه بغير از انان تمام قدرتهاى رقيب منطقوى و بين المللى گروه هاى مدافع و حتى مدعى العموم شانرا دارند و حاميان نيز بدون رعايت حداقل نزاكت هاى مرسوم از متحدين شان دفاع و بنفع انان تبليغ مينمايند.

در توضيح انچه گفته شد ، اظهارات امروز آقاى ضمير كابلوف را ميخوانيم كه در مورد كانديد مطلوب خود چه درفشانى مينمايد:

" دحنیف اتمر ملاتړدانادولي خبري آژانس د راپور له مخې، کابلوف له دې آژانس سره په مرکه کې دافغانستان دولسمشرۍ دکاندید حنیف اتمر کلک ملاتړ وکړ. ده وویل: «په افغانستان کې هر څوک پوهېږي  چې (اتمر) مهم سیاستوال دی او په پراخه پیمانه د نورو سیاستوالو له ملاتړه برخمن دی. دده امتیازونه او غوره والی دانکار وړ نه دی، ده هم دکرزي او هم په اوسني حکومت کې مهمې چوکۍ لرلې. دی بې ساری دی، دافغانانو له معیارونو سره سم داسې اوچت مدیر دی چې دافغانستان پرستونزو پوهېږي او په دې هم خبر دی چې هغه څرنګه حل کړي.» کابلوف دا هم وویل چې اتمر له امریکا سره ښې اړیکې لري. " ( به نقل از بخش خبرى امروز  پورتال وزين افغان - ژرمن ).

البته اين وقاحت تنها در انحصار روس ها نه ، بل ساير بازيگران نيز درين مسابقه با كمال پر رويى عمل مينمايند . 
در چنين آشفته بازار و فقدان ارزشهاى اخلاقى در سياست ، صلح و حاكميت ملى ارزشهاى اند كه سلاخى گرديده و ميگردند.


با حرمت

 

لوستل شوی 774 ځله Last modified on دوشنبه, 06 حوت 1397 14:46