جنگ افغا نستا ن یک جنگ فا سد اخالقی ا ست

جنگ افغا نستا ن یک جنگ فا سد اخالقی ا ست

نویسنده :پروفیسور االن بین میر)Mier Ben Alon .)
منبع وتاریخ نشر: گلوبا ل ریسرچ »12-70-1720 .»
برگردان : پوهند وی دوکتور سیدحسام »مل« .
است دراین کشورجنگی داریم که نه تنها درتاریخ جنگ های امریکا طوالنی ترین جنگ شا نزده سا ل ازاین جنگ فاسد اخالقی درافغا نستا ن گذ شت وهنوز که هنوز)با صرف نزدیک به یک تریلیون دالروریختن هزاران سربا زشجاع( است بلکه آنچیزیکه از نظر اخالقی فسا د با ر می آورد هما نا کنا ر نرفتن ازهرگونه لذ ت و خشنودیا ست که این خود ما یه شرم و خجا لتی به حامیا ن جنگ طلب میبا شد .
بقیه در ضمیمهلوستل شوی 4335 ځله Last modified on یکشنبه, 15 اسد 1396 17:28

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي