شما نمیتوانید داعش را درک کنیداګر شما تاریخ وهابیګری را در عربستان سعودي

شما نمیتوانید داعش را درک کنیداګر شما تاریخ وهابیګری را در عربستان سعودي

نویسنده: االستیر کروک )Crooke Alastair .)
منبع وتاریخ نشر : انفارمیشن کلیرنگ »41-70-7740 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
بیروت: ورود چشمگیر داعش )ISIS )درصحنه و سرزمین عراق بسیا ری از مردم درغرب را تکا ن داد ،اکثریت از آنها رابه نسبت اینکه داعش درجوا نا ن سنی مسلما ن با کشش هرچه سریعتر واشکا ر به خشونت دامن میزند نا راحت و وحشت زده سا خته
است. اما بیشتر از این ناراحتی ، آنها را دمد می مزاجی عربستان سعودی به نسبت عدم واکنش وتوضیح درمواجه شدن به این رویداد وتظاهر متعجب ساخته وآن اینکه آیا براستی عربستان سعودی این را نمیداند ویا نمی فهمد که )داعش=ISIS )آنها را نیزتهد ید نخواهد کرد؟

بقیه را از ضمیمه در فوق دریافت کنید

لوستل شوی 1122 ځله Last modified on پنجشنبه, 05 اسد 1396 22:25