وروستي مطالب

مـقــام – مــادر

چهارشنبه, 24 جوزا 1396 20:41


بسم الله الرحمن الرحيم
مردان از دامن پاك مادر به معرج رسيده اند ،
اولين مدرسه همه انسانها دامن پاك مادر است .

تجليل وگراميداشت از مقام والاى مادر، با عظمترين واژه در دنيا ، تكرار همه خوبى ها وباور ها به همه نعمت هاى پرورد گار ما ست.

اگر هدايات، دساتیر، احکام قرآن عظیم الشان وسنت پیامبر صلی الله علیه وسلم را بادقت واهتمام خاص ومنصفانه مورد مطالعه قرارد هيم، بو ضاحت تام در خواهيم يافت كه دين اسلام در مورد احترام به مقام مادر وپدر هدايات خاصى را صادر نموده است.
قــرآن عظيم الشان ميفرمايـد: « اما يبلغن عندك الكبر 

احدهما او كلا هما فلا تقل لهما اف ولا تـنهر هما وقل لهما قولا كريما » (اگــر يكى از آن دو يا هردو، در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آنها حتى «اوف » مگو وبه آنها پرخاش مكن وبا آنها سخنى نيكو وشايسته بگووبزرگوانه با آنان بايد سخن بزن »
( سوره اسرا ء :آیه 23 ).
همچنان 
پروردگار با عظمت مى فرمايد : « و وصينا الانسان بو الديه حسانا » ( وما به انسان سفارش كرديم كه با پدر ومادر خويش به احسان رفتار نمايد ).
(سوره احقاف : ۱۵ )