اصلاح نباتات

اصلاح نباتات

نوشته کریم پوپل

اصلاح نباتات : عبارت ازاست انکشاف یک نوع نبات بمنظور نوع بهتر و دلخا است. و یا مهارت و هنر که  تغیر در اوردن صفات نباتات بمنظور ارزش اقتصادی ویا بمنظور دیگر را اصلاح نباتات گویند. در یک تعریف دیگر هنر و علم که بمنظور بهبود ترکیب جنتکی نباتات به منظور بازده مناسب بکار میرود اصلاح نباتات گفته میشوند

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 1653 ځله Last modified on یکشنبه, 03 سرطان 1397 19:55