چگونگی زرع پسته در افغانستان

چگونگی زرع پسته در افغانستان


پسته که نام علمی آن
Pistacia vera است در کشورهای سوریه ترکیه ایران ترکمنستان و افغانستان می روید. در خت پسته از ۷۰۰۰ سال مورد استفاده بشر قرار گرفته است. صورت استفاده آن در افغانستان از ۳۰۰۰
سال سابق بوده آریائی ها آز آن به حیث غذا و هفت میوه مورد استفاده قرار می دادند.

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 770 ځله