وروستي مطالب

"مسألۀ" دیورند

پنجشنبه, 21 ثور 1396 19:56

س. ح. روغ
یک «دیو» رانده می شود
بحثی در «سرحدات(!)» افغانستان
میانِ خون جگر، غرق می شویم به مرگ
نه پا، نه دست، نه سر،غرق می شویم به مرگ
سرشتِ هر که زِ ما مردم است، در خون است
اگر هزاره و تاجک و ترک و پشتون است
سید رضا محمدی