وروستي مطالب

تمد ن چیست

شنبه, 19 دلو 1398 17:57

پوهندوی دوکتور سید حسا م » مل«.
 
تتبع ونگارش با استفاده ازمقاالت علمی
و فشرده یاداشت هااز مطا لعا ت روزمره
 ****
در ضمیمه

 

دویمه مقاله 

 

لیکونکۍ : پا ل ستا یګن )Steigan Pal . )
منبع اودخپریدو نیټه : انفا رمیشن کلیرنګ هوز »10-10-0101 .»
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .
 
 ا مپریالیزم اوپه مینځنی ختیځ کي دآزادی
 ستراتیژیګا ني

در ضمیمه

کاربرد مهارت های نوشتاری و گفتاری متعارف در سیاست و ادبیات مدرن

یکشنبه, 13 دلو 1398 22:55

نوشته از ع. بصیر دهزاد 

هدف از مقاله بیان و توضیح یک سبک و مهارت متناسب و متعارف در عصر کنونی است که اکثرن در مجامع اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار میگیرند. این مقاله یک نقد و یا یک سبکنگری بر شیوه های معمول و مورد استفاده بعض از قلم بدستان گرامی و یا شخصیت های هم نیست که در مجامع سیاسی- اجتماعی به بحث ها و گفتمان ها از طریق وسایل رسانشی میپردازند و یا درگرد همآئی های حضوری صحبت مینمایند

تمدن چیست

یکشنبه, 13 دلو 1398 22:33

پوهند وی دوکتور سید حسا م » مل«.
 
تتبع ونگارش با استفاده ازمقاالت علمی
و فشرده یاداشت هااز مطا لعا ت روزمره
**** بخش سوم

بقیه در ضمیمه

تمدن چیست

یکشنبه, 06 دلو 1398 19:53

پوهند وی دوکتور سید حسا م » مل«.
 
تتبع ونگارش با استفاده ازمقاالت علمی
و فشرده یاداشت هااز مطا لعا ت روزمره
 بخش دوم

تمد ن چیست ؟

شنبه, 05 دلو 1398 18:48
پوهندوی دوکتور سید حسام » مل«.
تتبع ونگارش با استفاده ازمقاالت علمی
و فشرده یاداشت هااز مطا لعا ت روزمره
 ****
ادامه در ضمیمه 

روښاندي څه ده

دوشنبه, 30 جدی 1398 21:58

 

پارسي ژباړونکی : صدیق رهپو طرزي
پښتو ژباړونکی : س . سېلنی

( درنو لوستونکو! د دې علمي اثر ژباړه د پښتو ژبې کره والي ته په پام کې نیولو او کارونې سره ، ښایي یو شمیر ځوانو لوستونکو ته ستونزمن وبریښي ، نو ځکه مې ستاسو د اسانتیا لپاره د اړوندې لیکنې په پای کې د ویینو " لغاتو ، کلیماتو" یو ځانگړی لړلیک " فهرست " جوړ دی ، کېدای شي مخکې تر لوستلو یې د وییو له مانا سره اشنا شوو

مرګ ما را مجبور به زنده ګی میسازد

یکشنبه, 08 جدی 1398 17:24


مګر میتوان از مرګ ګریزکرد؟ قرنها با مردم زنده ګی کردن چی سود خواهد داشت؟
پنج فیلوسوف اندیشه های شانرا در مورد مرګ بیان میکنند.
از نشریه فلسفه
نوشته ، سیمون ګوسمن
مترجم ، ذ. آسمایی
Soren Kierkegaard ( 1813 - 1855)
طرز فکر قرنها زیستن ، ترسناک است

اگر شرایط زمین؛ غیر از این بود؛ نه زندگی بود و نه فرهنگ!‏

دوشنبه, 20 عقرب 1398 23:22
محمد عالم افتخار

‏(دوامِ «ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم!»)‏

شیمایی از ساختمان کره زمین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در سلسله مباحث جاری؛ برخ پنجم؛ عبارت بود از «زمین؛ سیاره منحصر به فرد در زون طلایی ‏حیات»‏
دوستی که درین روز های اخیر ایمیلش را داده بود تا مطالب را همزمان برایش ارسال دارم؛ در ‏دیدار کوتاه پرسید؛ آیا برایت معلوم میشود که چند نفر و چه قسم اشخاص؛ مقاله هایت را میخوانند؟
گویا به شوخی برایش گفتم: نه والله؛ ما هنوز به این اندازه؛ تکامل نیافته ایم!‏
 
بقیه در ضمیمه