وروستي مطالب

قاموس پوهنه او دایرة المعارف لیکنه

جمعه, 09 جوزا 1399 17:54

پوهاند محمد بشیر دودیال

(Lexicography and Encyclopedia)

(درېیمه برخه)

د نننۍ نړۍ د علمی او څیړنیزو مراکزو یوه ځانګړتیا د هغو د وخت کمښت او د وخت ښه مدیریت کول دي. په تیره بیا ګڼ شمیر څیړنیزو چلند بیلګو کې څیړونکی له خپلو مسلکی، طبیعی ، تاریخی، جغرافیایی، حقوقی او نورو اصطلاحاتو سره مخامخ کیږی، چې د خپل کار دبهیر د نه درولو او د وخت د نه ضایع کیدو لپاره باید سمدستی د مربوطه اصطلاح په هکله لنډ ارتیکل ترلاسه او د هغې د معلوماتو په ادامه خپل اصلی کارته دوام ورکړی.

قاموس پوهنه او دایرة المعارف لیکنه

چهارشنبه, 07 جوزا 1399 12:21

 

پوهاند محمد بشیر دودیال

(Lexicography and Encyclopedia)

(دوهمه برخه)

قاموسونه بیلابېل ډولونه لري: تشریحی تاریخی ، تشریحی جغرافیایی، بشپړ او لنډ، عمومي او څانګیز، ادبی او دیالیکتیک، فرازیالوژیکی او ترمینالوژیکی( داصطلاحاتو) او نور.

قاموس پوهنه او دایرة المعارف لیکنه

دوشنبه, 05 جوزا 1399 18:12

 

پوهاند محمد بشیر دودیال

(Lexicography and Encyclopedia)

(لومړۍ برخه)

په څیړنه، زده کړه او علمی چارو کی د پوهنتونو درسی کتاب Textbook، د یوه هیواد احصائیوی کلنۍ( Statistical yearbooks)، دایرة المعارفونه (Encyclopedia) او قاموسونه (Dictionary )ډیر اعتباری او ضروری مرجع اثار او اخځ شمېرل کیږی.

آیا کرونا؛ بشر را به گونه ای؛ گرفتار «تنازع بقا» مبدل خواهد کرد؟

دوشنبه, 22 ثور 1399 18:28

 

محمد عالم افتخار

                     (مقدماتی بر تئوری های پسا کرونایی ـ 2) 

اصل «تنازع بقا» به مثابهء دینامیزم مسلم و خواه ناخواه در گسترهء حیات به ویژه در ساحهء فرانباتی از بسیار قدیم شناخته شده بود؛ ولی به ناگزیر در نحوهء بیان و تعبیر و تفسیر و درجهء اهمیت آن از زمانی تا زمانی و از مکانی تا مکانی تفاوت هایی پیدا میشد و حتی تضاد و تعارض حادث میگردید

تمدن چیست ؟

پنجشنبه, 07 حمل 1399 11:24

پوهندوی دوکتورسید حسام »مل«
 تتبع ونگا رش با استفاده ازمقاالت علمی وفشرده یاداشت ها
 ازمطا لعات روزمره ، تلخیص وترجمه اثار مترقی.
 *****
 
 قسمت ششم

تمد ن چیست

شنبه, 19 دلو 1398 17:57

پوهندوی دوکتور سید حسا م » مل«.
 
تتبع ونگارش با استفاده ازمقاالت علمی
و فشرده یاداشت هااز مطا لعا ت روزمره
 ****
در ضمیمه

 

دویمه مقاله 

 

لیکونکۍ : پا ل ستا یګن )Steigan Pal . )
منبع اودخپریدو نیټه : انفا رمیشن کلیرنګ هوز »10-10-0101 .»
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .
 
 ا مپریالیزم اوپه مینځنی ختیځ کي دآزادی
 ستراتیژیګا ني

در ضمیمه

کاربرد مهارت های نوشتاری و گفتاری متعارف در سیاست و ادبیات مدرن

یکشنبه, 13 دلو 1398 22:55

نوشته از ع. بصیر دهزاد 

هدف از مقاله بیان و توضیح یک سبک و مهارت متناسب و متعارف در عصر کنونی است که اکثرن در مجامع اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار میگیرند. این مقاله یک نقد و یا یک سبکنگری بر شیوه های معمول و مورد استفاده بعض از قلم بدستان گرامی و یا شخصیت های هم نیست که در مجامع سیاسی- اجتماعی به بحث ها و گفتمان ها از طریق وسایل رسانشی میپردازند و یا درگرد همآئی های حضوری صحبت مینمایند

تمدن چیست

یکشنبه, 13 دلو 1398 22:33

پوهند وی دوکتور سید حسا م » مل«.
 
تتبع ونگارش با استفاده ازمقاالت علمی
و فشرده یاداشت هااز مطا لعا ت روزمره
**** بخش سوم

بقیه در ضمیمه