وروستي مطالب

باید به تقدسات ملي احترام ګذاشت

جمعه, 20 عقرب 1384 00:00

جمشید شفق!!!

جمشید شفق!!!
انسانهای هدفمند ،اگاه ، عیار ، با شرف ووجدان ، وطن ومردم دوست ، باتقوا ، ازاده ، باغرور که از مزدوری بیگانه واستان بوسی همسایه کاذب ننگ دارند مقدسات ملی وطنی وشعایر مردمی را حرمت نموده احترام میگذارند!
واما شوربختانه عناصر پلید ، هرزه ، آب اورده ، ددمنش، بیسواد، که خود وحواریونش همه فروخته شده گان اجانب ومزدبگیران غیر واستان بوسان اقداارعاب وتنزل میباشند با زیر پاه ساختن شرف ، غرور ، صیقل انسانیت وپذیرش مزدوری چند خلعت رنگ رفته !
خود ،شرف ،وقار ،خودرا در خدمت دیگر قرار داده چون سگان رنجور در هر کوچه وپس کوجه علیه مردم .وطن .مقدسات .ارزشها .افتخارات .مفاخر ملی قوله سگی خودرا سر داده وحواریون بی مسلکش انر تکسیر وتشریح میدارند.
اخیرأ هرزه گان کاذب واوباشان جهل تحت نام دروغین پرفیسور سایت پرتعفن وتفتین امیز بنام ( خاوران ) در کنار هم قطاران فلوته بازش ( اریانانت)(سرنوشت) در سویدن فعال وپسرک مبتلا خود را که مبتلا به مواد مخدره میباشد در راس سایت گندیده خاوران ناظم ساخته تا فعالتر با دیپلوماتهای جمهوری اسلامی ایران اخوندی که همه جاسوسان حرفوی باشند تماس ودستور بگیر باشد!!
اخیرأبا سبک سری .ستیزه جوی .روحیه فاشیستی .واقدام اراجیفی اراذیلی از نام شخصیت نیک نام ودانشمند اقای هاشمیان توهین نامه را علیه مقدسات ملی ووطنی شخصیت بزرگ وسازنده موسس وطن نوین احمد شاه بابای بزرگ نوشت ودر خور سایت مجهول وسوال برانگیز اریانانت نیز گذاشت وتو اقای مزدبگیر جمشید شفق که این نام به تو زیب ندارد مطلب را بیشتر الوده به خون غرور ملی ساخته چند اوباش ومزدوران قوم .تهران .مشهد را واداشتید تا بر اتش بیشتر هیزم انداخت به مقدسات که توسط شما سک صفتان وهرزه گان توهین گردیده سوگند که منبعد در را افشأ استهزا سران مزدور ومشکوک و فروخته شما بیگانه پرستان هریک «««حبیب الله کلکانی دزد = مجید کلکانی دزد= ابراهم گاو سوار مزدور = عبدالعلی مزاری جاسوس = ربانی هم جنس باز مزدور (ای.اس .ای) سنگ دزد مشهور ویرانگر کابل قاتل مردم افغانستان احمدشاه (مسعود) وفهیم .ضیا .ولی .یونس .عبدالله .لطیف پدرام .ووو که همه کارنامه ها دوسیه های مزدوری .دزدی .جنایت .خود ووطن فروشی دارنداقدام وعلیه شما مزدوران شور ملی را دعوت نمایم .

شوربختانه وبدبختانه در گذشته از همکاران این سایت مجهول ونامعقول ملیتگرا بودم بنأ از تو از پالیسی کثیف نشراتی تو اگاهی دارم وخوب میدانم ودرگ میکنم که تو نامرد مطلب ارسالی من را اقبال نشر نه میدهید ولی بخاطر به صدادر اوردن زنگ خطر علیه تو ودیگر مزدوران ایران بود تا در بورد نشراتی خود طرحه ولباس کثیف سازید نفرین بر تک تک شما دشمنان مقدسات ملی . انسانهای هدفمند ،اگاه ، عیار ، با شرف ووجدان ، وطن ومردم دوست ، باتقوا ، ازاده ، باغرور که از مزدوری بیگانه واستان بوسی همسایه کاذب ننگ دارند مقدسات ملی وطنی وشعایر مردمی را حرمت نموده احترام میگذارند!
واما شوربختانه عناصر پلید ، هرزه ، آب اورده ، ددمنش، بیسواد، که خود وحواریونش همه فروخته شده گان اجانب ومزدبگیران غیر واستان بوسان اقداارعاب وتنزل میباشند با زیر پاه ساختن شرف ، غرور ، صیقل انسانیت وپذیرش مزدوری چند خلعت رنگ رفته !
خود ،شرف ،وقار ،خودرا در خدمت دیگر قرار داده چون سگان رنجور در هر کوچه وپس کوجه علیه مردم .وطن .مقدسات .ارزشها .افتخارات .مفاخر ملی قوله سگی خودرا سر داده وحواریون بی مسلکش انر تکسیر وتشریح میدارند.
اخیرأ هرزه گان کاذب واوباشان جهل تحت نام دروغین پرفیسور سایت پرتعفن وتفتین امیز بنام ( خاوران ) در کنار هم قطاران فلوته بازش ( اریانانت)(سرنوشت) در سویدن فعال وپسرک مبتلا خود را که مبتلا به مواد مخدره میباشد در راس سایت گندیده خاوران ناظم ساخته تا فعالتر با دیپلوماتهای جمهوری اسلامی ایران اخوندی که همه جاسوسان حرفوی باشند تماس ودستور بگیر باشد!!
اخیرأبا سبک سری .ستیزه جوی .روحیه فاشیستی .واقدام اراجیفی اراذیلی از نام شخصیت نیک نام ودانشمند اقای هاشمیان توهین نامه را علیه مقدسات ملی ووطنی شخصیت بزرگ وسازنده موسس وطن نوین احمد شاه بابای بزرگ نوشت ودر خور سایت مجهول وسوال برانگیز اریانانت نیز گذاشت وتو اقای مزدبگیر جمشید شفق که این نام به تو زیب ندارد مطلب را بیشتر الوده به خون غرور ملی ساخته چند اوباش ومزدوران قوم .تهران .مشهد را واداشتید تا بر اتش بیشتر هیزم انداخت به مقدسات که توسط شما سک صفتان وهرزه گان توهین گردیده سوگند که منبعد در را افشأ استهزا سران مزدور ومشکوک و فروخته شما بیگانه پرستان هریک «««حبیب الله کلکانی دزد = مجید کلکانی دزد= ابراهم گاو سوار مزدور = عبدالعلی مزاری جاسوس = ربانی هم جنس باز مزدور (ای.اس .ای) سنگ دزد مشهور ویرانگر کابل قاتل مردم افغانستان احمدشاه (مسعود) وفهیم .ضیا .ولی .یونس .عبدالله .لطیف پدرام .ووو که همه کارنامه ها دوسیه های مزدوری .دزدی .جنایت .خود ووطن فروشی دارنداقدام وعلیه شما مزدوران شور ملی را دعوت نمایم .
جمشید !!!
شوربختانه وبدبختانه در گذشته از همکاران این سایت مجهول ونامعقول ملیتگرا بودم بنأ از تو از پالیسی کثیف نشراتی تو اگاهی دارم وخوب میدانم ودرگ میکنم که تو نامرد مطلب ارسالی من را اقبال نشر نه میدهید ولی بخاطر به صدادر اوردن زنگ خطر علیه تو ودیگر مزدوران ایران بود تا در بورد نشراتی خود طرحه ولباس کثیف سازید نفرین بر تک تک شما دشمنان مقدسات ملی
په فساد کې ډوبه اداره!

جمعه, 20 عقرب 1384 00:00

ع م شمس

له نن څخه شپږ کاله دمخه شمالي ټلواله د نړیوال ایتلاف، په تیره بیا د امریکاییانو په پوځي او اقتصادي مرسته پر کابل ورننوتله او واک یې تر لاسه کړ او ددغه ټلوالې تر بشپړ واک لاندې يوه اداره رامنځ ته شوه چې د انتقالي ادارې نوم ورکړای شو. له هغې ورځې نه دادی اوس شپږ کالونه آوښتي دي، اوس دغه پوښتنه رامنځ ته کيږي چې په دغه موده کې څه وشول او افغانستان په کومه لار درومي.
د هيلې او ورکړل شویو ژمنو سره سم نن باید زيات څه تر سره شوي وای اوپه افغانستان کي باید زیات بدلونونه منځ ته راغلی وای تر ټولو مهمه مساله یاني د نظام مساله بايد حل شوی وای او اوس باید نظام سم جوړ وای. ديموکراتيک بهیرونه باید ټينګ او غښتلي شوي وای، د خلکو په ژوند کي بايد ډير ښه او ريښتني بدلونونه منځ ته راغلي وای، خو له بده مرغه داسي نه دی شوي خلګ ورځ په ورځ د اوسني دولت څخه ناهيلي کيږي د نړۍ د بشري پراختيا په رپوټ کې د افغانستان د خلکو د ژوندانه د ټيټې سطحې او بې وزلۍ مسالې ته ګوته نیول شوې ده په دغه رپوټ کې همدارنګه د ناوړه روغتيايې حالاتو او د عدالت د نشتوالي مسالې په نښه شوې دي. ښپږ کاله وروسته بيا هم ليدل کيږي چې تر اوسه لا هماغه د توپکوالو حکومت دی، د افغانستان ډيري سيمي د دولت په واک کي نه دي امنيتي ستونزه ډيره لویه ستونزه ده چي تر اوسه پوري د افغانستان په هيڅ ځای کي حل شوې نه ده . په افغانستان کې د بشري پرمختگ کچه په ټوليزه توگه دنورو هېوادونو په پرتله خورا ټيټه ده. د ښوونې او روزنې او د روغتيا په ډگرونو کې افغانستان د خپلو گاونډيو او نورو هيوادونو په پرتله په خورا ټېټه کچه کې دى . د ټولنيزې پراختيا له مخې افغانستان په ١٧٨ هيوادونو کې ١٧٤م هيواد دى . په افغانستان کې د خلکو د ناسوچه عايداتو کلنۍ کچه د گاونډيو هيوادونو په پرتله زیاته ټېټه ده. د پاکستان ناسوچه کلنۍ گټه د افغانستان په پرتله دوه برابره او د ايران ناسوچه گټه نهه برابره زياته ده. د افغانستان قضايي سيستم هم په بشپړه توګه په فساد او درغلیو په درياب کې ډوب دی. ليدل او ويل کيږي چې خلک پر قضايې سیستم دومره بې باوره دي چې ٨٠ په سلو کې افغانان خپلې حقوقي ستونزې د نا رسمي عدالت، يعنې د جرگو او شوراگانو له لارې هواروي. بې وزلي، ولږه ، بې امنيتي، د شخصي او عامه دارايې ګانو چورچپاول، د مخدره مواد بي سارې پراختيا، چې ويل کیږي د ملي عاید له نيمايې زياته برخه له همدغه لارې برابریږي دا ټول هغه مسایل دي چې افغانانو په شپږو کلونو کې تر لاسه کړي دي.
اولسمشر حامد کرزي چې تر دې دمه به يې د خپلو حکومت د برياو يادونه کوله په دې وروستیو کې د خپل حکومت په لوړو پړيو او پارلمان کې د ژور فساد له شتوالي حخه پرده اوچته کړه او دا قصرونه او بلډينګونه يې په هغه کسانو پورې مربوط وګڼل چې ددولتي واک څخه د ناوړه ګټې اخيستو له لارې يې تر لاسه کړي دي.
شپږ کاله دمخه کله چې امريکايانو طالبان تر سخت پوځي بريد لاندې له واکه لیره کړه د خلکو يوازنۍ ویره دا وه چې د شمالي ټلوالي غله او جنګ سالاران واک تر لاسه نه کړي! هغه وخت د پردې تر شا داسي موافقه شوي وه چي شمالي ټلواله به په کابل نه ورننوزي خو دا کار و نه شو هغوې پر کابل ننوتل او واک يې ولکه کړ او رباني د شويو موافقو پر خلاف ځان اولسمشر اعلان کړ. او ټول مهم وزارتونه يي په لاس کې ونيول . رباني د نړيوال فشار او د بن د کنفرانس په پايله کې له آرګ څخه و شړل شو، خو ټلوالي تر ننه چې نن دی په سلو کې ۷۰ ټول مهم دولتي څوکۍ په خپل واک کې ساتلي دي. د بن د کنفرانس پريکړې که څه هم نيمګړې وې خو آن هغه نيمګړي پريکړې هم پلي نه شوه، د لويې جرګې پريکړې اود اساسي قانون اصول يوازې د کاغذ پرمخ پاتې دي، نو ځکه اولسمشر کرزی کله نا کله دا غږ پورته کوي چې دده پر حکومت او پارلمان د فساد کړیو خپل تور څادرهوار کړی دی.
د افغانستان د ستونزي د نه حل کيدو يو لوی لامل هم دغه د شمال ټلواله ده چې واک يې تر اوسه په لاس کې ساتلی. دغه ټلواله د ټولنيزې پرمختيا او د سولې د ټينګښت په لاره کې لويه ستونزه ده، دوې په داسې حال کې چې د اوسني حالت پوره مسولیت په غاړه لري خو دوې په خپلو تبلیغاتو کې داسې ښايې چې ګنې دوې له واک څخه لیرې پاته شوي دي.
اوسنی دولت خپله لويه بريا د مطبوعاتو او بیان په آزادۍ کې ويني ، کومه آزادي؟ کله که څوک وغواړي د يو توپکوال په اړه يو څه وليکي نو له ډيرو ستونزوسره مخامخ کیږي. د ډيرو جهادي رهبرانو په اړه څوک نه څه ويلی شي او نه ليکلی. آن دولتي لوړ پوړي کار کوونکي په دې هکله د ويلو زړه نه شي کولي. آن په خپله ولسمشرکرزی هم ددې زړه نه شي کولی چې په ډاګه د چا نوم واخلي. محترم کرزی وايې چې لوړ پوړي دولتي ماموران په چور او چپاول کې ډوب دي خو دی يې د نوم اخيستلو څخه ډډه کوي، په لويې جرګه کې نوموړي خلکو ته د جنګسالارانو له ولکۍ څخه د وطن د خلاصولو ژمنه کوله خو کله به چې چا ترې پوښتنه وکړه چې جنګسالاران څوک دي؟ نو ده به ځان تيروه او ويل به یې ريښتني مجاهدين او جنګ سالاران سره توپیر لري خو ده هيڅکله هم ونه ويل دا ريښتنی مجاهد څوک دی؟ او جنګ سالار څوک دی؟ تر ننه هيڅ چا جنګ سالار او مجاهد سره توپير نه کړه، فهيم جنګسالار دی خو نه دی، دوستم جنګسالار دی خو نه دی، اسمعيل خان جنګسالار دی خو نه دی، قانوني جنګسالار دی خو نه دی، سیاف جنګسالار دی خو نه دی او رباني د جنګسالارانو سالار دی خو نه دی. د نیکه مرغه خلک په څرګنده پوهيږي چې جنګسالاران څوک د فساد او قاچاق عاملان څوک دي؟ خو په شپږو کلونو کې چا ونه لیده چې څوک دې د جنګسالارۍ په جرم او يا د فساد په جرم محکمه شوی وي. د کورنیو چاورو پخواني وزیر محترم جلالي به تل ګواښ کاوه چې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو لست يې جوړ کړی چې په هغه کې د ټولو لوړ پوړو چارواکونو نومونه شته چې ددغه ګټور کسب لارې ميلياردونه پانګه ټولوي. خو دا لست تر اوسه چا په سترګو ونه ليده د بشر د حقوقو د ناقضینو خبرې کيږي خو چا و نه ليده چې يو تن دې په دغه جرم محکمه شوی وي. د ښاري پراختيا وزير او کابل ښاروال د دولتي او شخصي ملکيتونو د غاصبينو يادونه کوي خو ان د یو تن د نوم د اخيستلو زړه نه شي کولی. اولسمشر چي د خلکو د شکایتونو نه په تنګ شي نو يو زورور والي د ولايت څخه مرکز ته را غواړي او وزیر ترې جوړوي او نوره هم لوړه چوکۍ ورکوي. نو داده د مطبوعاتو او بيان آزادي! نو په ډاډ سره ويلی شو چې په تیرو شپږو کلونو کې د دولت ستره لاسته راوړنه په افغانستان کي د یو غښتلي مافيآیې سیستم منځ ته راتګ دی .
نن د دولت مخالفين د کابل په څو کيلومترۍ کي پراته دي، څه ته موږ لاسته راوړنه ویلی شو، هغه توپکيانو ته چې هر ځای قدرت لري په وزارتونو، په شورا ګانو په ولايتونوکي په ولسواليو او په بل هرځای کې دوي دي.
افغانستان د مخدره موادو د توليد په برخه کې لومړی مقام په نړۍ کې تر لاسه کړی دی نو دا ټول ددې سبب کیږې چي خلک ناهيلي وي او ورځ تر بلي له دولت څخه واټن و نيسي .
هو خلک ددې حالت نه دومره په تنګ او بې هيلي دي چې د نا هیلۍ سره سره لا اوس هم غواړي د اولسمشر خبرو ته په جدي سترګه و ګوري او باور پرې وکړي او بدلون ته سترګې په لاره وي خو هيح څوک نه پوهيږي چې د اولسمشر د موسمي ګوتنيونو مقصد څه دی؟
په هېواد کې منځلارو ډلو څخه هراړخیز ملاتړ په کار دئ

جمعه, 20 عقرب 1384 00:00

ډاکټر سرلوڅ مرادزئ

په ملګرو ملتو کې د امریکا دایمي استازي ښاغلي خلیل زاد په خپله یوه روستۍ څرګندونه کې ویلي:
« نړیواله ټولنه او امریکا باید د افغان دولت او په هېواد کې له منځلارو ډلو سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي»
خو په هېواد کې د منځلارو ډلو څخه ملاتړ يوازې د امنیت په برخه کې بسیا نه کوي ، دلته باید له منځلارو ځواکونو څخه د ټولنې په ټولو برخو کې هراړخیز ملاتړ وشي او مرسته ورسره وشي.
افراطي ډلې ټپلې نه باید یوازې له امنیتې ډګر څخه لیرې کړئ شي بلکې له دولتې واکمنۍ څخه هم ګوښه کړئ شي او د هغو ځای د ټولنې په ټولو برخو کې منځلارو ځواکونو ته پريښودل شي.
د افغانستان په غمیزه کې یوه لویه او بېسارې تېروتنه دا ده چې لویدیځ تل ، په هېواد کې د افراطي ډلو ټپلو او په تېره بیا له اسلامي بنسټپالو سره مرسته کړې ده . لویدیځ او د هغه په سر کې امریکا خپله ټوله پاملرنه او امکانات د همدغو تورو ځواکونو په راټولولو ، سمبالولو ، روزلو او کارولو کې لګولي دي.
دوی په تېرو کالونو کې له ټولې نړۍ څخه د ایتوپیا له مذهبي بدماشانو نېولې د سعودي وهابیانو او د منځني ختیځ د اخوان المسلمین پورې په افغانستان کې د شخړې او جګړې لپاره رابللي او اشرکړي دي.
احمد رشید د پاکستان نوموتئ لیکوال په خپل « طالبان ، اسلام ، تېل او نوې ستره لوبه » نومي کتاب کې لیکي:
« د سي ــ ای ــ ائ د مشر ویلیام کیسي دریم ګام دا و چې ، سیا ( سي ــ ای ــ ائ ) دې ته وهڅوي چئ د پاکستان د ای ــ اس ــ ای له دې نوښت څخه ملاتړ وکړي چې له ټولې نړۍ څخه افراطي مسلمانان پاکستان ته راوبولي او مجاهدینو سره يي په افغاني ضد جګړه کې ورګډ کړي . » « د پاکستان دولت په نړۍ کې خپلو ټولو سفارتونوته دستور ورکړئ و چې که څوک غواړي پاکستان ته سفر وکړي او له مجاهدینو سره یوځای وجنګیږي ، بې له پوښتنې ګرویګنې هغوی ته وېزه ورکړي»
« د ۱۹۸۲ ــ ۱۹۹۲ کالو تر منځ د منځني ختیځ د اسلامي هېوادو ، د افریقا د شمال او ختیځ ، مرکزي اسیا او لیرې ختیځ له ۴۳ هېوادو څخه ۳۵۰۰۰۰ تنو افراطي مسلمانانو د افغاني مجاهدینو سره یوځای په افغانستان کې د سختې جګړې ازموینه ورکړه . او نور په زرګونو افراطي مسلمانان له بېلو بېلو هېوادونو څخه د پاکستان په نویو پوځي ښوونغالو او روزنغالو کې د افغانستان سره د کرښې په اوږدو کې د ضیا الحق د پوځي حکومت په ملاتړ تر روزنې لاندې ونېول شول.»
له بلخوا په ۱۹۹۲ کال کې کله چې د مجاهدینو افراطي ډلې پر کابل او د هېواد پر نورو برخو لکه د ملخانو پڅېر ورتوی شوې ، د پاکستان دولت د امریکا او لویدیځ په ملاتړ د هغوی تر شا ولاړ و.
د افغانستان په ټولو ورانیو او ویجاړیو کې په تېره بیا چې د ۱۹۹۲ څخه روسته رامنځ ته شوی د امریکا او لویدیځ او د هغوی د سیمه یز ستراتېژيک ملګري پاکستان لاسونه ککړ دي.
په ټوله کې : په افغانستان کې د اسلامی بنسټپالو پروژه یوه امریکايي یانې د سیا پروژه وه . په دې پروژه کې د پاکستان د استخباراتو سازمان ای ــ اس ــ ای او سعودي عربستان د امریکا د سیمه یزو انډیوالانو پتوګه برخه اخېستې ده.
که د پاکستان د پوځي حکومت او ای ــ اس ــ ای په شا کې امریکا او لویدیځ نه وي ، پاکستان په هېڅ ډول د دې وس او زړه نه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي او یا ورته د افراطینو پرله پسې پروژې جوړې کړي.
د مجاهدینو د حکومت ( ۱۹۹۲ ــ ۱۹۹۶ ) له ناکامۍ او بدنامۍ روسته بیا هم امریکا او د هغې لویدیځو انډیوالانو ، پاکستان وهڅوه چې افغانستان لپاره بله پروژه یانې دا ځل د طالبانو په نوم پروژه پکار واچوي : که څه هم ددې پروژې په پلي کولو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نصرالله بابر چې د پاکستان د بېنظیر بوټو د ګوند پخه سټه ده ، عملي ونډه اخېستې خو له بنسټه دا د افغانستان لپاره یوه بله امریکایی پروژه وه ، لکه څنګه چې دمخه ورته اشاره وشوه ، پاکستان د امریکا له اجازې او مرستې پرته د داسې لویو پروژو د جوړولو او پکاراچولو مادي او سیاسي امکانات نه لري.
« امریکا د طالبانو یو شمېر کسان د تنګ تانګ پنوم انستیتوت ته چې د امریکا په کلفورنیا کې پروت دئ د روزنې لپاره بوتلل او په خاصه توګه يي وروزل خو زیاته روزنه یی د هغو امریکایی کوماندویانو له خوا وشوه چې په راتګ سره يي د پاکستان په مطبوعاتو کې زیات عکس العمل پيدا کړ، دا کوماندویان په چراټ کې اوسېدل او د طالبانو په روزنه بوخت وو.»
همدارنګه د بن په کنفرانس کې هم په افغانستان کې د منځلارو او منځپالو ډلو او ځواکونو لاسونه وتړل شول ، د واک اصلي ځایونه اسلامي بنسټپالو ته ډالۍ شول . پخواني قومندانان ، ټوپکیان ، د جهاد ټېکه داران او د اقتصادي مافیا ورانکارې ډلې د واک پر ګدۍ وګمارل شوې!
افغانستان ونه ژغورل شو او هېواد له ۲۰۰۱ کال راهېسې بیا تر نن پورې په یوه بله خونړۍ جګړه کې ښکېل دئ.
په دې مهال کې یوې ډېرې کوچنۍ ډلې د حکومت ، ولسي جرګې او مشرانو جرګې او په ولایتونو کې غټې او د واک څوکۍ ګانې ترخېټې لاندې کړي او د هېواد پر اقتصادي شارګونو يي منګولې ښخې کړې . دوی په هېواد کې د هرڅه خاوندان ، ښکلې او اسمان څک تعمېرونه ، لوکسې موټرې د کاروبار شرکتونه او نور ټول د دوی دي او پاتې میلیونونه ولس ، بېکاره ، وږئ ، ناروغ او د جګړې په دوزخ کې ښکېل دئ.
اوس دا خبره ، چې افراطي ډلې که هغه هر څوک وي ، هغه کېڼې وي که ښۍ ، په دولت او پارلمان کې وي او یا له هغه بهر او یا د هر بهرني هېواد له خوا پر شا ټپول کیږي او پياوړي کیږي باید ، له واک څخه ګوښه کړل شي.
د افغانستان د اوږدې غمیزې لامل د کورني اړخ په کچه ، په واک کې د همدغو افراطي ډلو شتون دئ.
خو د ښاغلي خلیل زاد په څرګندونو کې دا ویل کیږي چې نړیواله ټولنه او امریکا باید یوازې د امنیت په برخه کې د افغان دولت او منځلارو ډلو سره مرسته وکړي.
د ډېرو په اند ، که خبره یوازې د امنیت په برخه کې د دولت او منځلارو ځواکونو څخه د ملاتړ پورې محدوده شي او له دغو ځواکونو څخه د واکمنۍ په نورو برخو لکه اداره ، اقتصاد ، ټولنیزې چارې ، ملي اردو ، باندینئ سیاست او نورو کې ملاتړ ونه شي ، دا به خوشې او پوچه خبره وي او دا به د امریکا او لویدیځ بله لویه تېروتنه وي چې دوی اوس هم له افراطي ډلو څخه د هېواد په چارو کې ملاتړ کوي او نه غواړي چې افغانستان د افراطي ځواکونو له منګولو څخه وژغورل شي.
دا خبره باید ښه په ډاګه او زغرده بیان شي.
افراطي ډلې ټپلې ، په افغانستان کې د ټولو ویجاړیو لامل دي . نړیواله ټولنه ، لویدیځ او د هغه په سر کې امریکا باید د افغانستان له ناورین سره نورې لوبې ونه کړي او د هېواد غمېزې ته باید د پای ټکئ کېښودل شي.
نړیواله ټولنه اوامریکا نه باید یوازې د امنیت په برخه کې لکه څنګه چې خلیل زاد وایی بلکې په نورو برخو کې هم په هېواد کې د منځلارو ډلو او ځواکونو سره مرسته وکړي او له افراطي ډلو څخه خپل ملاتړ چې په هره بڼه وي پای ته ورسوي.

ډاکټر سرلوڅ مرادزئ
اخځونه:
طالبان ، اسلام ، تېل او نوې ستره لوبه نومي کتاب څخه : د احمد رشید لېکنه
 

کوچيان دافغانستان اتباع دي

جمعه, 20 عقرب 1384 00:00

ليکوال :حبيب الله غمخور

دکوچيانوغوڅ اکثريت پښتانه اودافغانستان اصلی اوسېدونکی دي

دپيل خبري :
دشورويانوتر يرغل وروسته يوشمير خلکوويل داشورويان دی چي په موږ کې بې اتفاقيوته لمن وهې،تر ډيره برېده داخبر پرځاي وه .اوس هغوي ولاړل،شوروي نظام ړنگ شو،نن روسان خپلې موخي په بله بڼه ترسره کوي . مگر افغانستان ته دآمريکايانوتر راتگ وروسته پدغوشپږوکلوکښي څودگوتوپه شمارکسانواوډلولخوا چي دگوند، تنظيم ،حرکت اوکله دجبهې يامقاومت نوم پرځان ايږدی دقومي اختلاف دراپيداکېدواودهغه دژوروالي لپاره مټي رانغښتی دي،دغو کسانوپخواويل ((داټول يوهيواد دی اوټول افغانان يو)) پر قومونو ويشل ددي هيوادپه گټه نه دی ،نن بياهغوي داوطن پر ټوټوويشې خودفد را ليزم په نوم ،قومونه سره جنگوي دحق دترلاسه کېدوپه نوم ،پښتانه ټکوي دعدالت اوديموکراسی دپلي کېدوپه نوم ، ژبني اوقومي اختلاف ته لمن وهی.اوس ټول پوهېږي چې پرون ئې دوحدت اوانترناسيوناليزم خبري دپردوپه هدايت کولې نن هم دهغوپردوپه هدايت کله دهيوادنوم بدل غواړي ،کله پښتنوته سپکې سپوري وايي اوقبېله سالار ئي بولي .
په دريو ورستيوکلو کښي داسي کسان هم راپيداشوه چې په اروپايي هيوادوکې داقامې دترلاسه کېدوپه خاطرپه خپلو غلطواوبې بنياده ليکنوکې پښتنوته بد رد وايي وابياخپلې ليکنې دبل چاپر لاس خپل اړوند اسيستانت ته رسوي چي گويا فلانۍ سړۍ دومره لوي ليکوال دی ،ددوي په اصطلاح حقايق ليکی ،کله کيداي شي ((هغه وطن ته ستون شي ))ځکه په وطن کې پښتانه حاکمان دي اوقدرت لري هغوي دده ليکنې لولې ،چې داافغانستان ته ورشي ژوند ئې دخطر سره مخامخ دی ،دابېچاره اسيستانت چي دنړيوالومسايلوپه ځانگړې توگه دافغانستان په هکله دومره معلومات نلري اونه هم ددغومکارانوپه مکر پوهېږي ،هرومرودهغه سره دخواخوږۍ سر ښوروی ،ځکه هغه ته دانده معلومه چې همدا اوس دولتي حاکميت تر ډيره برېده دپښتنوسره د مخالفواوپه لږکيو قومونودسوداگروکسانوپلاس کې دی .
که ددغوکسانوچې دپښتنوسره تعصب لري ليکني دقيقې ولوستل شي داسي ښکاري چې ديوه گروپ لخوا ليکل کېږي ،بيادمعلوم الحالو کسانونومونه دليکوالوپه توگه ورباندي ايښدول کېږي . پدغوتنگ نظروکې دهغه شناخت له مخې چي زه ئي ددوي په هکله لرم داليکنې له حقيقت نه دليرې والي سره ددوي له فهم نه لوړي دي ،اوبلې خواته يوشان ادبيات اويودول اصطلاحات کاروی ،دااونورعلايم داهڅ غښتلی کوي چې ددغوپه نامه يو بل ځاي ليکنې کېږي اوبيانشرته سپارل کېږي .
داکسان دومره تنگ نظره دی که يوچاپه خپله ليکنه کې دپښتنو اوياکوچيانوصفت وکړ دوي ورته خاين،او فاشست وايي ،له هرې خوا ېې ټکوی اومختلف تورونه پري لگوي ،څه موده وړاندي يوې افغاني تاجکي دغښتلي قلم خاوندی پېغلې نيلاب سلام په خپله يوه ليکنه کښي څوجملې دپښتنو،کوچيانو اواصيل افغان په هکله ليکلې وې،داليکنه لانشر شوې نه وه چې دغوتنگ نظروداځل دښځوپه نومونودهغې پر خلاف ليکنې پيل کړې ،خوهغي هم پر خپل وخت هرې بې ځايه گوت نيونې ته خوله ماتونکې ځوابونه وويل تر څودانادان ئي چوپ کړل .
جالبه داده داښاغلي چې پرون چپيان اوانترناسيونالستان وه نن دخپلو پخوانيو ناوړه کړنودپټېدوپه خاطر ځانونه دتاجک،هزار ه،ازبک اوترکمن دمدافعينوپه لباس کې پټوی ،خو په حقيقت کښي له هغوي سره هيڅ مشترکه وجه نلري .
دوي د ايران اوشمالي گاونډيانوپه مالي مرستواوهڅونه په يوه اوبل نامه دانترنت په نړيوال جال کې ويب پاڼې پرانستي اويائې په ځينو اروپايي ښاروکې راډيويي خپروني پيل کړی ،چې ټول له يوه سره دپښتنواو دافغانستان دتاريخ پر خلاف بې شرمانه نشرات کوي ،دروغ نشرته سپاري اوپه خپلو ليکنوکښي پښتانه توهينوی ،آن تردې کچي چې په همدا څو ورځوکښي ئي په ((خاوران اوسرويس خبر رساني آرايانانت )) ويب پاڼوکې يوه ډير بې شرمانه ليکنه د((دوصدو شصت سال در جهنم اولادۀ احمد شاه)) دهيواد ديووتلي تاريخ پوه اوليکوال دپروفيسور سید هاشمیان له نامه څخه نشرته سپارلی ده ،دهغه شناخت له مخی چې زه ئي ددغه ليکوال سره لرم پدغه ليکلنه کې ليکل شوی ادبيات دهغه ندي اونه ئي دليکنې طرزداسي دي ،اوس تاسو هيواد وال قضاوت وکړی چي دوي دڅه لپاره داکارونه کوي ؟ او ولې ئي دومره مټی رانغښتي دي ؟
داسې ښکاري لدې غريبونه لار ورکه شوېده چې څه وکړی .دوي تياردی په افغانستان کې ددغووسايلو له لاري دايران اوبل هر پښتون اوافغان اودښمنه هيواد دارمانوسرته رسېدولپاره شپه او ورځ پرځان يوه کړي . دوي په خپل ولس کې ددغوټوسپين سترگيو سرۀبيا هم ځاي نلري اوهغوي ورته دنفرت په سترگه گوري ،ځکه دغه قومونه په هيڅ صورت نه غواړي اونه ئې هم داپه گټه ده چې پخپلوکښي اويادپښتنوسره په قومي اوژبنی مخالفت کې ژوندوکړی .
غواړم دډاکتر صاحب اوهغه دهم نظردوستانوڅخه داپوښتنه وکړم ،کومه ورځ تاسو دپښتنو ليکوالو لخواداسي ليکنه لېدلې ده چې يوه قوم ته دي پکښی سپکې سپوري ويل شوی وي ؟
پښتانه دهيواد دټولوپوهانو درناوی کوی اويادونه ئي لمانځی ،تاسوښاغلي اودوسره وطنپرستان راته ويلاي شی چي تاسودکوم پښتون ياد اودرناوی کړئ دی ؟؟؟
متاسفانه ستاسوپه انترنت پاڼو اوليکنو کښې بېله دېنه چې ددې هيواد غوڅ اکثريت ته سپکی سپوري ووایاست بل څه نشته . اويادپښتو ژبوهغه ليکنې خپروۍ کوم چي ستاسولپاره گټوري تمامېږي .له نېکه مرغه پښتانه اونورقومونه پدې پوره پوهېږي چې دا ډول کسان دملي تنگ نظری اوتعصب په ناروغۍ اخته دی .
درنوهيواد والو!
په تکرار وايم چې زه ټولوقومونوته ددرناوی په سترگه گورم ددوي تاريخ او افتخارات دافغا نستان افتخارات اوتاريخ بولم ،له هغوسره قانع نه يم چې داهيوادپرقومونواوژبو وېشی ،خودهغوکسانورسواکېدل دهر افغان ملي اواسلامی دنده بولم کوم چې په هيوادکې په يوه اوبل نامه قومی،ژبنی اومذهبی بې اتفاقيو اواختلافاتو رازېږېدوته لمن وهی . پدې باورلرم که دابې وطنه داسي پر خپل حال پرېښودل شي دهيوادنوۍ نسل به په دروغجنو اومسخه شویو اسناد واوغلطه روحيه و روزی . اوس دوي دا دروغ په کتابونوکښي هم چاپوي ،ترکومه ځايه چې زه خبر يم غربی اوشمالي گانډيان په خپلو هيوادوکې دافغانستان دمسايلو اوتاريخ په اړوندبحثونوکې دغه دروغجن اسناد دموخذ په توگه په گوته کوی . له همدې امله مي په ځانگړې توگه له پښتنو نه جدي غوښتنه داده چې ددې افغان دښمنوهري ليکنې ته که څوکرښې هم وی جواب وويل شي اودروغ ئي بربنډ شي ،ډير حوصله ددې لامل گرځئ چې دابېگانه پروره زموږپر اوږو سپاره شي او. . . وکړی .
ددغوليکنوپه لړکښي يوه ليکنه په آريايي ويب پاڼه کې د((کوچیها مجهز با سلاح بودند)) تر نامه لاندي دښاغلي ((دکتور نورالحق نسیمی)) په قلم خپره شوې ده . پدغو شرايطو کښي چې هرې خوا ناورين دئ که يو انسان ديوچاله نوم سره ددکتور مختاړۍ ووينی ډير خوشحالېږي چې دادۍ يو ډاکتر يادکتور خو شته ،مگر کله چې ديوشمير ډاکتر صاحبانو ليکنې سړۍ لولي حيران پاته کېږ ي . له يوې خوا له نامه سره ددکتورمختاړۍ اوله بلې خوا ددغه پورته عنوان په لېدوسره مې دليکنې په لوستلوپيل وکړ درې کرښی مي لانه وې لوستی،چې سوال راسره پيداشو،داښاغلی دڅه شی ډاکتر دي ؟اوچاورته دډاکتری ديپلوم ورکړۍ ؟ ليکنه ئي ډيره جالبه اودخندا وړده ، ترکومه ځايه چې ځان افغان بولې سړۍ پرې شرمېږي ځکه که چيري دا ليکنه يو اگاه ايرانۍ اوياپه دري ژبه پوه بهرنۍ ولولې حق لري ووايي چې دکتورئي داډول نظر اوپوهه لري نالوستي خوئي پرېږده . خونه موږ هغوي وينو چې قناعت ورکړو اونه دهغوي نظر اوروچي ورته ووايو، داډول کسان هغه متعصبين دی چي پخپلودغه ډول دروغوکې خپله پخوانۍ پټوي .
رابه شوچي ښاغلي ډاکتر صاحب نورالحق نسیمی ته چې هغه څه ليکی اوڅومره له حقيقت اوافغانانوسره مينه لري ؟
هغه ليکی :
شهروندان افغانستانی! دخطاب څخه ئي له ورايه معلومېږي چي دافغانستان او افغان له نامه سره څومره تعصب لري اوهغه دافغانستانيانوله ډلي نه دی . داښاغلی ليکي :((کو چی گری در افغانستان پیشینهء طولانی نداردکوچی گری پدیده ای است که حاکمیت های استبدادی آن را رشد داده است. کوچی ها خا نه های شان را که عبارت از همان غژدی (خیمه) های سیاه میباشد بر دوش می کشند و هزاران کیلومتر راه را با پای پیاده طی می کنند تا از مناطق قبایل پاکستان خود را به چراگاه های سرسبز افغانستان برسانند در حالیکه مالداران کوچک در داخل کشور از نبود چراگاه رنج میبرند.))
تاسوخپله قضاوت وکړی ، دا ډاکتر صاحب بېسواده دی اوکه دتعصب له مخی داډول ليکې ؟
په هر حال ،ډاکتر صاحب ته بايد وويل شي چې کوچيان دنړئ په ټولوهيوادوکښي وه اوپه ځينو کښي لاتر اوسه پاته دي په عربوکي كوچيان دبدوانوپه نامه ،په هندوستان کي کوچيان د(Pampans ) په نامه يادېدل،په افغانستان کې دکوچيانو اوپوونده په نامه په داسټراليا ،چين ،قرغزستان ،قزاقستان ،منگوليا،د افريقا اصلي اوسېدونكي لـه همدغوكوچيانو څخه را ټوكېدلي دي . همدا ډول دباسكانو (Basques ) په باب داسي فكر كېږي چي دوى د اسيا لـه كوم كونج څخه راكوچېدلي دي . په جنوبي امريكا كي نننيو څېړنو د دغه نظر ملا ور تړلې ده. دا خلك د اروپا دجنوب لويديځ اوسېدونكي دي چي ځانونه پخپلـه ژبه (باسكي) بولي . په هسپانيا او فرانسه كي يې د استوګني مېني او كلي سته . د شلمي پېړۍ په منځ كي د باسكانون شمېر 750000 تنه اټكل سوى و، چي د دغه شمېر په سلو كي اتيا يې په هسپانيا او نور يې په فرانسه او جنوبي امريكا كي اوسي . دوى خپل عنعنوي كلتور ته پابند خلك دي.
ويل كېږي چي ايرلينډي سوداګر دهغه كوچي اتنيكي ګروپ زوزات دي، چي د 1800 م په حدودو كي د امريكا متحدو ايالاتو ته د پټاټو د كاختۍ په كلونو كي راغلي دي . ۱
په سوېډن ،فنلنداوروسيه کښي هم تر اوسه کوچيان شته داروپاپه ځينو هيوادوکښي په داورستيو سليزوکښي له منځه تللي ،کوچيان په هر هيوادکې په بېلونومونوسره يادېږي .
په افغانستان کښي دپښتنودقومونولويه برخه کوچيان وه ،چې دزمانې په تېږېدوسره هغوي له کوچيتوب سره مخه ښه وکړه اودهيوادپه مختلفوسيموکښي ميشت اوپه کرهڼه اوسوداگری ئي پيل وکړ .
تر اوسه لا دپښتنودلويوقومونولکه داحمدزي ،تره کی ،ملاخيل ،ناصر،اتمانزی ،سلېمان خېل،خروټي ، اندړ ،هوتک ،توخی اونوروپوري مربوط په ميليونوکسان په افغانستان کې دكوچيتوب ژوندته دوام ورکوي . همدا ډول ، بلوڅ، ازبك، تركمن، قرغز، هزاره، فېروزكوهيان، جمشېديان او ايماق قومونه هم كوچيان لري پښتانه کوچيان دپښتنوپر دوستروښاخووېشل کېږي لکه : دُراني اوغلجي كوچيان . د غلجيو او دُرانيو کوچيانو ترمنځ دژوند دډول دستورلـه مخي كوم توپير نه سته ،خوهر قوم دهيوادپه مختلفوسيموکښي اوسی اوځانگړی ورشوگاني لري چې له ډيري پخوازمانې راپدي خوادوي دغوسيموته په ژمی او دوبي سفر کوي اودتگ راتگ عنعنوي لاري لري . دکوچيانوغوڅ اکثريت پښتانه دي اوپښتانه دافغانستان اصلي اوسېدو نکي اويوازنی ساتونکي دي . که دبشري تکامل تاريخي سيرته نظر واچوو، دشواهدوله مخې ټول بشريت دادوره په يوه اوبله بڼه تېرکړېده،له همدي امله ويلاي شوچي په لوي افغانستان کې دپښتنوسره دپښتنوکوچيانو تاريخ يودی .زه نه پوهيږم چې ولي ډاکتر صاحب وايي ((کوچی گری درافغانستان پیشینهء طولانی ندارد)) دپښتنوداوسېدودسيموپر تاريخ اوحدودباندي بحث به ليکنه ډيره اوږده کړی ځکه له دې بحث نه ډډه کوم ،سره لدې چې پدې ورستيوکې يوشمير تنگ نظروپه همدې اريايي پاڼه کې يوه لويه ليکنه اودفلمونوتر کرښئ بحث غځولی و،اوتلاښ یې کړئ وداڅرگنده کړی چي پښتانه دافغانستان اصلي اوسېدونکي ندي ، دومره وايم چې دکوچيانوهغه برخه چي په ژمې دډيورندله کرښي نه تيرېږي اوپه دوبې دافغا نستان مرکزي غرنيوسيمواو ورشوگانوته تگ راتگ کوي دعبوري کوچيانوپه نوم يادېږي ،دوي پښتانه دي اود افغانستان اتباع دي ، فکرکوم دپښتنوتاريخ اوداچې دا ددوي هيواد دی تشريح اوتفصيل ته به اړتيا نه وی .دافغانستان په تاريخ کې بيله تاسونه ډاکتر صاحب کوچيانو ته چابېگانه نه دی ويلي اونه هم ورته ويالاي شي ،افغانستان لکه دبل هر پښتون دکوچيانوپلارنۍ ټاټوبۍ دی اوپردې خاوره ئي سرونه قربان کړې دي ،دابه هم درپياد کړم چې دډيورنډ په وينو لړلې کرښه افغانانوپه رسميت نده پېژندلې ،ځکه ئې ځان ته داحق ورکړې چې دخپلې خوښې اواړتياپه وخت کښي له هغې نه تيرشی ،داددوي يومنل سوی حق دی،جالبه داده پاکستانيان څه نه وايي خو ډاکتر صاحب په بهرکې ورسره مخالفت کوی . تر ۱۳۷۵کال پوري کوچيانودډيورندکرښي کوزياجنوبي لوري ته ازاد سفر کاوه چائې مخه نشوه نيولاي . دوي له پاکستان څخه ندی راغلي دوي په ژمي دډيورنډترکرښه تيرېږي اوگرموورشوگانوته ځانونه رسوي .
که دڅلرمی پېړۍ راپدې خوازموږپه هيوادکې دپښتنودژوند شيوې اوبڼې ته پاملرنه وکړو دابه راته څرگنده شي چې داقتصادي او اجتماعى ژوند دڅرنگوالي له مخي تر لسمي هجرى پېړۍ پوري دپښتنولويه برخه کوچيان اومالدا ر دي ،اوبلي برخی یې بياښاري اوکليوالي ژوندغوره کړئ اوکرهڼي ته ئي پاملرنه کړېده . ۲
دزمان په تيرېدوسره دکوچيانوپه ژوندکې داقتصادي اوټولنېزوبدلونوپر بنيادهغوي دژوند شيوه يابڼه پر دريوبرخو وويشل شوه (عبوري کوچيان چې له کرښي نه عبورکوي ،غيري عبوري کوچيان چې دهيوادپه دننه کښي تگ راتگ کوي ،نيمه کوچيان ،چې کورنۍ ئي ميشت ده خودڅارویورمې ساتی نيمه کورنۍ ئي له رموسره په دبي په هيوادکې دغرولمنو اودروته پورته کېږي ، داډول کوچيان پر پښتنو سربېره په بلوڅو، ازبكو، تركمنو، قرغزو، فېروزكوهيانو، جمشېديانو او ايماق قومونوپوري هم اړه لري )درې واړه برخې ئي تر اوسه په افغاني ټولنه کې خپل ژوند ته دوام ورکوي ،داطبعې ده کله چې ددې هيواداقتصادي اوټولنېز پرمختگ هغې کچي ته ورسېږي چې دولت وکولاي شي دمالداری فارمونه جوړ او پدغوفارمونوکې داړتياوړمواشي دروزلو جوگه شي داوسنيوکوچيانودژوندبڼه به هم تغير ومومي .همدا دليل دی ډاکتر صاحب ! چې دسياسي گوندونواودو لتونوپه کړنلاروکې دې ټکی ته اشاره شوې وی چې دوي به دکوچيانودژوندشرايطوته ځانگړې پاملرنه کوي اودکو چيانو دميشت کېدويا اسکان لپاره به دځانگړوپلانوپه پلي کېدولاس پوري کړي ،که څه هم داوعدې دغه اوتردې وړاندي حکومتونوورکړې دي متاسفانه لکه نوري وعدې دا هم پر يخ ليکل شوې دي . تاسوته معلومه ده چي کوچيانوته په پارلمان کې څوچوکی ورکړه شوی دي ،که څه هم دانصاف له مخي دوي ته حق ندی ورکړه شوی خوبيا هم په پارلما ن کې ئې استازي درلود،دبېلگې په توگه ډير استازي ئي دمرحوم نجيب اله دحاکميت په جو ړشوی پارلمان کې وه ،زه هغه وخت دکوچيانورئېس وم دامې ډير ښه پيادد ی چې همدا او سنيوتنگ نظروهغه وخت چي دحاکميت پرڅوکيوناست وه هم په يوه اوبله بڼۀ زماسره کوچيانوته دحق ورکولو په موخه مخالفت کاوه ،له نيکه مرغه هغه وخت ددوي مخالفت پر مابريالۍ نشو اودولتي چارواکو کوچيانوته په پارلمان کې نږدې شل څوکۍ ورکړې . کوچيانوپه پارلمان کې دکوچيانوسره دکار کميسيون درلود ،په همدې اوسنی پارلمان کښې هم کوچيان استازي اودکوچيانوسره دکارکميسيون لري .څنگه کېداي شي هغوته په پارلمان کې داستازودلرولواجازه ورکړه شي کوم چي دوي دافغانستان تابعيت ونلري ؟ هغه وخت چي مادکوچيانوسره کار کاوه دکوچيانودځينو قومونوکورنۍ مي وهڅولې چې دکابل دښارد کارته نوسيمي ته په نږدې تپوکښې ځانوته کورونه جوړ کړئ ،دوي داکاروکړ،پدي ډول يوشمير کورنيوښاري ژوند غوره کړ.
ډاکتر صاحب ليکی : ((کوچی ها تابیعت ندارند، عسکری نمیکنند ـ تذکره ندارند - مانندهر شهرونددیگر خدمت سربازی راسپری نمی نمایند- مالیه نمی پردازندو درسایرامورات ملی سهیم نمی گردند..... . در دوران سلطنت ظاهر خان و داود خان، پای شان تا به هزاره جات رسید واینکه چه بدبختی ها و ماجراهای از حضور آنها در آنجا به وقوع می پیوست، دراین مقال اشاره های بدان خواهیم داشت. اما نمیدانم که با کدام استناد و منطق کوچی هارا تبعهء افغانستان بدانیم. ))
بايد څرگنده کړم چي :
۱/ دوي دافغانستان اتباع دي په هغه ځاي کي چې ټولوته دتابعيت تذکره توضع شوې ده دوي هم ترلاسه کړې ده . څرنگه چي ډيروکوچيانوداوسېدومعين ادرس نه درلود هغوي ته تذکره نه ده وېشل شوې ،همدا ډول هغو بېچاره بزگروته چي دوپره په نامه يادېدل اوداوسېدوثابت ځاي ئي څرگندنه ووهم چاتذکره نده ورکړې .
سوال دادی ډاکتر صاحب ! چې تاسوډير بې خبره ياست ،تاسوته معلومه نه ده چي په افغانستان کښي څومره خلکوته تذکره وېشل شوي ده ؟ تاسو خبر ياست ؟ څومره ښځوته پدې هيوادکې تذکره ورکړه شوې ده که ښځي دنفوسو نيمايي حساب کړو اونفوس ۲۶ ميليونه وگڼونوپه ۱۳ ميلينوکې يوميليون ښځوهم تذکره نه ده اخېستې دغه ښځی څوک بولۍ ؟؟؟ پدي پوره باورلرم چي ستاسوپه محترمه کورنۍ کې داسي کسان حتمأ شته چې دتابعيت تذکره ئي نده ترلاسه کړې ،خوهغوي افغان اوددي هيواد تابعيت لرونکی بلل کېده . دا دولتی نېمگړتياده چي زموږپه هيوادکې ټولوته دتابعيت پاڼه نه ده وېشل شوي ،همد لامل دی چې اوس هر بېگانه پرسته وايي څوک ډير او څوک لږدی اويا دپښتوژبې پر خلاف سرونه له ديواله وهی .
۲/ د امير عبدالرحمن خان د پاچهۍ په وروستيو كلونوكي دكوچيانو مشران كابل ته راوغوښتل سول او هغوى ته د مالونو پر سر د زكات د اخيستلو فرمان واورول سو. د دغه فرمان د تطبيق لپاره د شاهي پوځ 14 تنه سپاره افسران وګمارل سول چي لومړى بايد د پوونده وو مالونه وشمېري . د دغه كار لپاره د (شاخ شماري) په نامه يوه دولتي اداره هم جوړه سوه.۳
کوچيانودمواشيو ماليه ورکول تاسوپه ولاياتو کې دماليي له يوه مامورنه پوښتنه وکړې ،بلې ! له ۱۳۵۲ راپدې خواداپروسه نيمگړې پاته شول .ايادمځکو،باغونو،ژرندو،دسوداگرو،دوکاندارانو اونورومنقول اوغير منقولو شتمينو ماليه په منظمه توگه چاراټوله کړه ؟چي اوس تاسوکوچيان ملامت گڼۍ ،زه پدې بارولرم چې تر اوسه زموږ دهيواد دماليي دراټولولوسيستم له زياتو نيمگړتيا سره مخامخ دي .
۳ / دهيوادپه ټولوملي ،ټولنيزو اواقتصادي برخو کښې یې داړتياپر اساس لکه بل هر افغان کوچيانوفعاله برخه اخيستې ده،داچې کله کله ددولتونو لخوا ددوي سره دميرېزي ورور برخورد شوی دی داددوي گناه نده .
۴ / ډاکتر صاحب ددې هيواددپيدايښت له ورځې اوله هغې نه چې پدې سيمه کښي خلکوکوچېتوب ته مخه کړېده دوي له دغوسيمونه چې تاسو ورته هزاره جات واياست اوموږورته مرکزي سيمي دخپلورمودڅرلولپاره استفاده کړېده اوتل ئې په ژمی گرمو اودوبي سړوسيموته کوچ کړئ دی . افغانستان د(( واخان اودهندوکش دغرودسلسلې شمالي اوجنوبي لمنی ،دسپين غر ه ،تروغره،فيروزکوه ،سفيد کوه ،سياه کوه ،دپغمان غر، دسليمان غر اودهيواديوشمير نوري سيمي دکوچيانوعنعنوی مالچرونه دي )) دغوسيموته دکوچيانو داتگ اوراتگ دظاهر شاه اوداودخا ن دحاکميت په وخت کښي نه دی پيل شوی.دا اوږدتاريخ لري ،هغه يوچل ولولۍ بياقضاوت وکړۍ ،پدي هيله چې هغه وخت مو هم قضاوت بياهم يوطرفه نه وي .
ډاکتر صاحب ليکي : ((. . . کوچی ها همگام با مواشی شان در طی کاروان های طولانی از استقامت سرک و کوهها، مجهز باسلاح ـ عمدتاً تفنگ - وارد هزاره جات می گردیدند.))
داسي معلومېږي چي محترم ډاکتر صاحب په افغانستان کې ډير عمر ژوند نه دی کړی اوياپه افغانستان کې دميشت قومونواوپه ځانگړې توگه ددې هيوادلوي قوم (پښتنو)په هکله هيڅ معلومات نلري اوياخوځان تيروي ،هغه دچاخبر ((خودرادرکوچه يي حسن چپ ميزند)) خير اوس هم ډير ناوخته ندۍ له عکس نه ډير ځوان معلومېږي کيداي شي مطالعه وکړی . ډاکتر صاحب بايد پدې پوه شي چې دغه ډول وسله چې هغه ئي نوم اخيستۍ تل دپښتنوزلموپر اوږه ځړېدل اودمرميوقطار دځوانانودلباس سنگاروو . په پښتنو کې هغه زلمئ چي دوسلې استعمال ئي نه وی زده پېغلو پېغورورکاوه ،داځکه چې زموږ پېغلي هم که اړتياپيداشي ښه نښان ويشتلاي شی اوترډيروبيگانه پرورونارينه ودمخه ئې دوطن ددفاع سنگر ته وردانگلی دي.
هغه بل ځاي کې داسي ليکې :((کوچیها مجهز باسلاح بودند.در حالیکه داشتن یک تفنگ درخانهء هزاره، جرم نابخشودنی و خطر ناک به شمار میرفت .)) زبه يوازي دومره ووايم چې داخبره له حقيقت نه ليري ده ،زه په روزگان کې پيدا شوی يم اوقبله گاه صاحب مې دهزاره ورڼود ډيرومشرانوله ډيروکورنيوسره پېژندل ،او دهغوي سره ئي تگ راتگ درلود،ماد دايکنډی ،ښهرستان اوکجران په ولسواليوکې دهغوهزارگانوپه کورکي چې موږ ئي ميلمانه کولو توپک لېدلی دی .
بلې! داسي ده اوتاريخ ددي شاهد دی چي زموږپه هيوادکې تر بل هرقوم پښتانه وسله له ځان سره گرځوي اووسله دځوانانوگاڼه بولي دايو تاريخي واقعيت دی خو داخبره دامعنا نلري چي گويا هزاره اويابل کوچنی قوم پوري مربوطوکسانو وسله نشوه درلوداي ،په ټوله نړی کښي پښتانه ديوجنگيالي اوباتوره قوم په نوم شهرت لري .ډاکتر صاحب تاريخ ولولۍ ،داهيوادله يرغلگرونه چاساتلئ دی ؟؟؟ چې دا اوس پښتانه ارام کښېنې داوطن به پاکستان اوايراني اخوندان اوشمالي گانډيان په خپل منځ کې په يوه لهظه سره وويشې ،دادوی دي چې دهرې بلا وخوله ته ولاړاوددې هيوادپه ساتلوکې ترهر چا زياتي قربانۍ ورکوی .
له نيکه مرغه په عواموخلکوکښي تر اوسه دملي نفرت احساس نشته هغوي ته دپښتون ،هزاره ،تاجک، ازبک ،ترکمن اونورومسله اصلأ مطرح نده ،دايوازي ډارن اود ا پردی پالي دگوتوپه شمير په اصطلاح روښنفکران دی چي پردغوناوړوطرحو اومسايلودخپل سياسي ژوند دبقااوبهرنيو هڅوونکو دگټوپه خاطر پردغه شرمونکی خبرو شخوند وهی .
داکتر صاحب وړاندي وايي :(( حکومت های محلی، کلاً همدست و پشتیبان کوچی هابودند.))
د حکومتونود برخوردپه اړوند بايد څرگنده کړم چې هلته يوازي طبقاتي مسله مطرح وه اوده. دولتي چاروا کويوازي دملک،خان اوبيگ درناوی کاوه ،غريب هر چېري غريب و،د هغوپه هکله دتوکم مسله نه وه مطرح ،دهرچانه ېې رشوت اخيست اودهرخان اوبيگ خبره که حقيقت هم نه وه دغريب تر خبري منل کېده ،دالړۍ تر همدا اوسه راروانه ده،يعني غريبان بېله توپير سره نږدي اويودبل گټي ساتی ،اوبل پلوته دزراوزورخاوندان په خپلوکي يو اوبل سره حمايه کوي ،کله چي دولس سره مخامخ شی بيانودقوم اوژبي مسله راوړاندي کړي .
ډاکتر صاحب ! پدغولنډوشپږوکلنوکې لږ ديوه اوبل قوم هغه چې تاسو ئي غواړي دقلم په ژبه سره وجنگوی اوياځان دهغوي دگټومدافع وانمود کړي يوشميرکسانودخپلو گټوپه خاطر څرگندي معاملې کړې دي ؟ ډيري داسي معاملې شوی چې په پوره ډاډتاسوهم پرې خبر ياست ،خوله حقيقت نه سترگي پټوی . په پارلمان اود تنظيموديوشمير مشرانوترمنځ چي پرون ئې سره وژل ديوه اوبل دطرفدارانوپه سرونوکښې ئي ميخونه ټکوهل خواوس کله چي دگټواړتياپېښه شي بياتر ټولوسره تيږي اودوستان وي يودبل نه دفاع اومالاتړ کوی ،په دي پوهېږم چي پدغه موښه سرخلاصيږي چې داډول کړنې دسياست جوړونکي توکی دي ،خودپښتنو او کوچيانو سره موتعصب لوړی کچې سترگی ډيري درپټی کړې دی .دعلمی اسنادوله مخې دبشري لورو(ډلو)رايوځاي کېدل اويوله بل نه دفاع دگټوپرسره سرته رسېږي دايوعلمي اوفلسفی اصل دی .
بل ځاي ليکی : ((کوچی ها در سراسر هزاره جات به سوی علفچر ها، هجوم می آوردند. آنها بر فراز کوهها وتپه ها غژدی های شانرا بر می افراشتند.))
تاسوخپله واياست چې کوچيانوپه په غرونواودتپوپرسرونوخپلي کږدۍ دروي ،يعني هيڅ وخت ئي څوک ندی زورولې ، دچاپه کلې ندی ورننوتلي اونه ئې څوک له کوره ايستلي دي .رابه شودېته چي په ښارونواو کليوکښي دزورخاوندانوڅومره پردی کورونه نيولې دي اودخلکومځکي ئي لاندي کړې دي ،ډاکتر صاحب دالړۍ تر همدا اوسه روانه ده ،ډيرو دزور اووسلوخاوندانودکابل په ښاراونوروځايوکښي دخلکوملکيتونه په زورلاندي کړې دي ،ددولتی جگپوړوچارواکوپه وينا همدا اوس هره ورځ له زرونه تر ۱۵۰۰ جريبه ځمکه دزورواکانولخوا غصبېږي .که دعدالت پلوی ياست په هغوي پسي قلم ر اواخلی . کوچيانوهيڅ وخت دهيچاځمکه نده نيولې اوکه ئې تاسوله پخوانيوعنعنوی ورشوگانوڅخه محروموۍ دابه ستاسولپاره ستونزمنه وی .
بل ځاي ليکی : ((در شب ویاروز به زمین های زراعتی هجوم می آوردند در برابر چشمان مردم هزاره کوچی ها زمین های شان رامورداستفاده مواشی شان قرار میدادند.وقتی از تحمل مردم خارج می شددوباره درگیری آغازمی گرد يدو اگر این تنش به مرگ کسی از کوچی ها می انجامید، دیگر ساکنان آن قریه ویا قصبه امید زیستن در سرزمین شان را نداشتند. زندان، شکنجه و تبعید لازمهء مردان قریه بود. اما اگر هزاره ای کشته میشد. بازخواست آن درحکومت محلی می خوابیدوتا مرکز ولایت هم نمی رسیدوسرانجام قاتل برائت می یافت .))
تاسوفکر وکړې زه نه پوهېږم چې دادومره تعصب اوله پښتنوکوچيانوسره دښمنی دڅه لپاره ؟ ايادابه گټه وکړی ؟ په پوره ډاډويلاي شم نه . دادښمن لپاره خدمت دی اوبس . زه دانه وايم چي په کوچيانوکي غلط کسان نشته داپه ميليونوانسانا ن يوډول ندي ،سهوي اوغلطۍ به کوي اويابه ئي کړې وي ،خودابه دشخص اويادڅونفروگناه وي ټول قوم ولي ديوچاپه غلطۍ ملامت وبلل شي . دکوچيانورمې به کښت ته داخلې شوی وي ،ځکه حيوانان دي هغوي پدي نه پوهېږي چې کوم شين بوټۍ وخوری اوکوم پرېږدي ،خودکوچيانورمې يوازي دهزارگانوپه کښتونوندي داخل شوي دپښتنوکښتوته هم ورغلي دي ،دکوچيانو اوميشتوپښتنوتر منځ هم کله ناکله جنجالونه راپيدا شوي دي داکارتر هزاره نشينوسيموپه پښتنو نشينوسيموکې ځکه ډير شوی دي چې په هزارجات کې کښتونه کم اوپه هغوسيمو کې چې پښتانه اوسی کښتونه اوباغونه ډيردی . داچې دغه اختلاف اوجنجالوراپيداکېدوته قومی رنگ ورکول کېږي دغه کارملې جفااوله حقيقت نه سترگي پټول دی .
ډاکتر صاحب وايي : ((از زمانی که کوچی ها به هزاره جات می آمدند تا بازگشت شان به سمت پشاور،حکومت های محلی وظیفهء حراست از آنهارا به عهده داشتند. ملک های کوچی طوری رفتار می کردند که هیچ تفاوت میان آنها و حاکم محلی وجود نمی داشت. به همین دلیل ملک ها بخش از زمین های زراعتی هزاره ها را تصاحب کردند وبه نام خودشان از حکومت های محلی حامی خویش، قبالهء شرعی گرفتند. نمونه های بسیار متعددی دراین رابطه وجود دارد. ))
ډاکتر صاحب ! متاسفانه هرڅه دقومي اوپښتنوسره دتعصب په آينه کښي څېړۍ ،يوځل بياوايم چې په تيرو او اوسنيودولتونوکې دکوچيانودحراست مسله اصلأ مطرح نه ده ،که مطرح واي ؟نوحراست خويوازي دامنيت دساتني معنا نلري اونه هم دولت له کوچيانوسره وهزاره جات ته عسکر لېږلي دي ،حراست يو فلسفي حقوقی اصطلاح ده چي څوبعدونه لري ،پدې معنا چي دکوچيانودژوند وټولو اړخونونه بايد جدي پاملرنه شوې واي ځکۀ داتر لمر روښانه اوڅرگنده ده چې کوچيان تر هرچازيات په اقتصادي ،ټولنيز اوفر هنگي برخوکښي دولتي پاملرنې ته اړتيالري چي متاسفانه تراوسه لدې پاملرنې څخه محروم پاته شوې دي . داچې تاسو ويلي دي نومونې(بېلگې )ئي لری ،ولي مودهغونه يادونه نده کړې ،ددومره لوي قوم سره په دروليکوليکنه اوهغه هم يوازي تهمت نامه ،کله دښمنی تر سره کېداي شي .
داښاغلی وايي ((ملک های کوچی در هزاره جات شاهانه می زیستند،آ نها با داشتن هزارها مواشی و استخدام کوچی ها، خدمه های زیادی داشتند وبرای خود قلعه های مستحکمی با برج های ترصد، آباد میکردند تا از خطرجنگ احتمالی با هزاره ها در امان بمانند. ))
ما مخکښي هم وويل چي زه دکوچيانو رئيس وم اوترهردغه ډول بگانه پرورودکوچيانو دژوندپه هکله پوره معلومات لرم ،ماته معلومه ده چي دهزاره جات په کومه سيمه کې دکوچيانو ملک((قلعه های مستحکمی با برج های ترصد)) جوړه کړېده ؟ ښه به داواي چي ددغوسيموچې هلته داډول قلعه گاني جوړي شوی دي نومونه ئي اخيستی واي ،ترکومه ځايه چي په ټول هزاره جات کې دکوچيانو دسرخيل يا ملک داسي قلعه چې څلور برجه ولري اويوازي دي په دوبې له هغې نه استفاده کړې وي نشته ځکه ئي دنمونې له يادونې نه ډډه کړې ده . هغه عبوري کوچيان چي په دوبي کښي دمرکزي افغانستان دغرونولمنوته راځې دهيوادپه يوه سيمه کښي هم کومه قلعه نلري هغوي ته خپله توره کېږدی تر بنگلې ډيره په زړه پوري ده .
ډاکترصاحب ليکی :(( . . . . . . . گرفتن نام یک سپاهی عادی حکومت محلی کافی بود که یک قریه را به شوک بیاورد چه رسد به حاکم، قاضی، ملک کوچی، ضابط ولسوالی ویا یک کا تب معمولی احصاییه. این نام ها در ذهن یک هزاره به مثابه نام های خطر آفرینی بود که هرکدام می توانستند سرنوشت دهها و صدها خانواده را به تباهی بکشانند))
يوځل بيابايد ډاکتر صاحب ته وويل شي چي : په پخوازمانوکښي يعني دمرحوم داودخان دحاکميت ترکلو پوري دافغانستان په ليري پرتوسيموکښي ټول عوام اوبېچاره وگړي له دغوکسانو(کوټوال او اوالدار ، سپاهي اونورو)څخه چې تاسو ئي نومونه اخيستی يوشان ډارېدل ،هلته دقوم مسله مطرح نه وه ، داقومی لکۍ اوس تاسوڅودگوتوپه شمير کسانوچي حتاپه هزاره غيرتی قوم کې هم ځاي نلری وتړل . دشرم خبره دچي دقلم خاوند اوياهغه چي په چپو اوراستوگوندوکې همدا اوس دمشرتابه پر چوکيوناست دی داسي له کرکۍ اونفرت له روحيې نه ډکي ليکنی چې غواړي قومونه سره وجنگوی نشرته سپاري ،له نيکه مرغه په افغانستان اودهغه په ليري پرتو سيمو کې دامسله اونظر يات چسپ اوعلاقمندان نلري ،همداسږ کال دبهسودوپه ولسوالی کښي دکوچيانواوځايي خلکوترمنځ له عادي جنجال نه دسياسي موخوپه موخه ناوړه استفاده وشوه اودومره غټه شول چې دنړيوالومطبوعاتوپه خپرونوکښې یې انعکاس پيدا کړ،له هغه نه خليلی ،حاجي محمد محقيق اوکاظمي غوښتل سياسي گټه واخلی اوپر کرزی فشار واچوي چي له بده مرغه کرزی تل ددوي اونورو دبې ځايه فشارونو او ډارونې قرباني دی .خوددي سره په څنگ کښي ددغوبیگانه پرورودتلاښونوڅخه دمالاتړ په موخه دايران دبهر نيوچارو وزير منوچهر متکي دډله ايزو رسنيوسره په خبروکښي په تهران کې وويل چې په افغانستان کې دراپيدا شونا اراميوله امله تهران ډير اندېښمن دی . هغه متل دي وايي ((ميره تر مور مهربانه )) ايراني چارواکي اوس تر موږ زموږپر خلکومهربانه شول،ددغی مهربانی داظهار اوڅرگندولو دامکاناتو درا پيداکېدولپاره دغوڅودگوتوپه شمير دپښتنوپر خلاف شپه او ورځ دروغجن تهمتونه اوتبليغات پيل کړی دي . ولې هيره دې نه وي چې کوچيان به دغو سيموته ځی اوهرڅوک چې ئي مخه ونيسي دوي ئي بايد جواب ووايي،ددوي مالچرونه ددوي حق دی .
ډاکتر ليکی : ((اما خوشبختانه پس از تحول 7 ثور ۱۳۵۷کوچیها نتوانستند که به هزاره جات بر گردند.))
داځکه ډاکتر صاحب ! ايران اوپاکستان دخپل بادار(غربي نړۍ ) دحاکمانواوپطرولودکارخانودماليکانوپه هدايت پاکستان ،ايران اوعربي هيوادو پسله شپږومياشت دحاکم گوند دغلطيو تيروتنواوځيني خيانتونو څخه په استفادي سره دخلکوپه منځ کې دهغه حاکميت پرخلاف تبليغ پيل کړه اوزموږبېچاره ولس ئي دشوروي سره ددښمنۍ دتر سره کېدوپه خاطر له ټاټوبي نه فرارته اړيستل اوهلته ئي توپک پلاس ورکړ اوورور وژنې ته ئي وهڅول ،چي لړۍ ئې داده تر نن پوري راورسېدل .
ډاکتر بيا وايي ((اما دیری نگزشت که طالبان بی فرهنگ دوره امیر عبدالرحمن خان را تازه نمود که این بار نه تنها مردم هزاره بلکه سایر ملیت ها بطور وحشیانه توسط طالبان به قتل رسیدند. ))
ډاکتر صاحب دلته هم طالبان ديوسياسي خوځښت په توگه نه ټکوی دابې فرهنگه کسان چې هرڅه وايي هدف ئې پښتانه دي اونوربيا بې فرهنگه بولې، دوي له عبدالرحمن خان څخه پدي بد نه وړی چې څوتنه هزاره په هغه وخت کې له منځه تللي ،وايي عبدالرحمن خان کله منارجوړکړ،لومړۍ ددغه کله منارجوړيدودليل موجودو،ولې هغه کله منار جوړکړ ؟ هغه دومره ليونۍ وچي ارام اوريعايت خلک ئې ووژل اودهغوله سرونه ئې کله منار جوړاوه ؟ داکله منار خودکنړ اونورستان په شاوخواسيموکي هم جوړ شو،دهغه يادونه ولي نه کوۍ ؟ زه دانسان له وژنې سره مخالف يم ، پدې عقيده يم چي ژوند هغه نعمت دی چي لوي خداي (ج) خپل يوبنده ته ورکړئ دی يوازي هغه ذات دژوند داخيستلو قدرت اوصلاحيت لري ،په هر رژيم کښي په هرنامه له انسان سره ظلم اوتيرۍ شوی اويادهغه مقام ته سپکاوۍ شوی داخيانت اوجفادهاودنفرت په سترگه ورته گورم . خوسوال دادۍ چې نورنه يادېږي يوازي په عبدالرحمن خان پسي مورااخيستې ده ،داولي ؟ تاسوولي رښتيانه واياست؟ ،زه ئي درته ووايم : عبدالرحمن خان دخپلو ټولو غلطيوسره ډير ستر کارونه هم کړي ،هغه دمرکزي حکومت ستنې محکمې کړې ،دولتي ادادري سيستم ئي تنظيم کړ اونورو اړينوټو لنيزوچاروته ئي پاملرنه وکړه ،عبدالرحمن خان هغه وخت په دي پوهيده چي شمالي اوغربي گاونډيان غواړي دهيوادپه شمالي اومرکزي سيمو کې نفوذ پراخ کړی اوله دې سيمونه پر هغه باندي فشار راوړی ،ځکه ئې پښتانه پدغوسيمو کښي اوسېدوته وهڅول ،ترڅودهغوي په مرسته دهرډول بهرنی تيری مخه ونسی . دډاکتر صاحب اوټولو متعصيبينوپدي خاطر نه خوښېږي چې ولې اومحمدگل خان پښتانه دهيوادشمالي سيموته دژوندکولو لپاره وهڅول .که پدي سيموکښي پښتانه نه واي دير پخوابه دافغانستان دټوټه کېدوپلان عملي شوی واي ،داسي ده ډاکتر صاحب کنه ؟
دهيوادپه شمال کښي بايره اولامزرع ځمکې زياتي وې اوپه جنوبې سيموکښي کمې ،هلته ميشتوخلکوهغه نسوئ ابادولاي په کلنو شاړی پرتې وي ،نه يوازي عبدالرحمن خان بلکه تر هغه راورسته هم دارضی اصلاحاتودپروگرام پر بنيادله جنوبي سيمونه بې ځمکي کورنيوته په شمالي سيمو اوبياد هلمندپه ولايت کښي ځمکي ورکړل شوې . يوه خبر ديادولو وړده که دغه پښتانه نه واي دشمالي سيموځمکي چا اباد ولي ،تر اوسه لادا دهيچانه ده هيره چې ويل به ئې ((که مرگ غواړي کندز ته ولاړ شه )) دهمداد پښتنودخولودتوېدو زور وو،چې ډير ژر دامتل بله بڼه وموندل ،اوس وايي ((که ژوندغواړې کندزته ولاړشه)) دايو،اوبله داچې هلته دبل چايوه لويشت شخصي ملکيت پښتنوته نه دی توضع شوی داچې ځيني کسان وايي هغوي حقايقونه سترگی پټوی .
ډاکتر وايي :((از دید این قلم، به جای اینکه کوچی ها را به هزاره جات برگردانند، مسئله اسکان آنها در آن طرف سرحد باید مطرح شود. این یک معضلهء بسیار مهم است که نباید بعد از این کوچی های جنایت کار داخل کشور ما گردند و مردم ما را بطور وحشیانه از بین ببرند و این مسله را باید پارلمان افغانستان جدآ ارزیابی نماید. ورنه اگر ایدهء برگردانیدن کوچی ها به هزاره جات جامهء عمل بپوشد، میزان ثبات در مناطق مرکزی بهم خورده و طراحان این ایده به دستان خویش کشور رابا تنش جدیدی مواجه خواهند ساخت . زیرا مردمان این مناطق آرزوی برگشت کوچی هارا ندارند و به محض برگشت آنها از سرزمین های شان دفاع می نمایند. و در خاتمه ادعای زمینهای به اصطلاح متعلق به کوچی ها به هیچ عنوانی بنیاد حقوقی ندارد چون این زمین ها بازور و پشتیبانی همه جانبهء حکومت های استبداد محلی از سوی کوچی ها غصب گردیده است و بگذارند تا مردم شرافتمند هزاره بدون ترس و حراس از کوچی های اجنبی به زندگی در ملکیت آبایی شان ادامه دهند.))
متاسفانه د ډاکتر صاحب قلم موديدنلري سترگی ئي ړندې دي ،هرڅه دملي اوقومي تعصب له عينکونه ويني ،تاسوداحق نلري چي دکوچيان سرنويشت دخپلوتنگ نظريوپربنياد وټاکی داچي تاسو ئي سرحد بولی اويا کوښښ کوی چې سرحد شي دافغانانولپاره دمنلو وړ نه ده ،دافغانستان پر هره لويشت ځمکه کوچيان لکه بل هر څوک دژوند او اوسېدوحق لري ،که کوچيانو دچا ځاي تنگ کړي وی ،کولاي شی هلته ولاړشي چي ورشوورته پراخه وي اوځان ډاډه احساسوي ،داوطن دپښتنو،اونوروپرتو کوچنيو قومونو داصيلوبچواودهغه جملې نه دهمدغو مېړنيو کو چيانو دی . تاسوڅنگه داحق ځانته ورکوی چي ديوهيواد اصلي اوسېدونکي اوساتونکي بېگانه اوځان خپل و بولۍ ؟ ترڅوچې دکوچيانوداسکان مسله ددوي په خوښه تر سره کېږي کوچيان حق لري دخپلوهغو ورشو گانو څخه چي دازرکاله ئي استفاده تري کړي اوس هم بيله دي نه چي له کوم چانه اجازه واخلي اوياڅوک ورته ووايي له دې ځايه ولاړسه هلته کښېنه ژوند اختيارکړی . دافغانستان په اساسي قانون کښي چې کوم حقوق او امتيازات افغانانوته ورکړه شوی دهغو حقوقو اوامتيازاتونه کوچيان هم برخمن دي . زه نه پوهېږم چې څوک جانيتکاردی خودومره پوهېږم چې په هنداره کې سړۍ خپل مخ ويني ،دکوچيانوپه هکله دجنايتکار اوبيگانه کليمه استعمال داساسي قانون اوبشري قوانينوله ټولونوروموخلاف خبرده .حيف چي تاسودخپل نامه سره دډاکتر کليمه ليکۍ ،دهرشی ډاکتر چي ياست دډاکتر کليمه مقدسه ده خومتاسفانه تاسوله دې کليمې نه ډير ليري ياست .دومره له سوادنه محروم اوله قومی تعصب نه ډک ياست چي کوچيان بيگانه بولۍ . کوچيان اجنبی نه دی پدي خبره ستاسوپه هکله دلوستونکوسره ډير سوالونه پيداشوی دي ،چي کېداي شي تاسوبيگانه اوسۍ . ځکه که افغان ياست نوهرومروپدې پوهېداست چې کوچيان څوک دی . له پښتنو سره دتعصب نه ډک نظر به تاسوته له افغانانوسره اوسېدل ډير گران کړي ،ښه داده چي سر له همدا واسه دخپل اصلي ټاټوبې دآبادۍ په هکله ټول له يوه سره فکر وکړی ،دلته به کوچيان اوهزاره سره جوړشي ،تاسو خپله ستونزه حل کړی .
درنو لوستونکو!
پوهېږم چي ليکنه اوږده شول خوبله چاره نه وه ،زه آړوم چې دښاغلي ډاکتر صاحب ليکنه هم راواخلم اوخپل نظر تاسو درنو ولوستونکوته څرگند کړم .ډير ژربه دهمډې په دوام دکوچيانوپه هکله يوه لنډه ليکنه تاسوته وړاندي کړم . پدې هليه چي ټول له يوه سره دملي يووالي اووفاق لپاره کار وکړواوددي پروسې دښمنان ورټو. پاي
يادونه ددې ليکنې لپاره دلاندي اثارونه استفاده شوې ده :
۱ / محمد معصوم کوچيان او د هغوى دتلوراتلو لرغونې لارې لومړۍ برخه
۲/ همدا اثر
۳ / پوهاند تږی ،د پښتو اصل ريښه دوهم فصل .
۴/ حبيب الله غمخورکوچيان څگان ندي
۵ / دشاراوکورنودجوړودوزير له وينا
اوج لواط وفحشا در« ایالات متحده افغانستان»

جمعه, 20 عقرب 1384 00:00

پوهنیار بشیر مومن

لواط وفحشا از جمله انحرافات اجتماعی است که کم وبیش تقریباً در تمام جوامع بشری وجود داشته و با تاریخ بشریت همراه بوده است . لواطت یا بچه بازی عبارت از رفع غریزه جنسی مرد بامرد دیگر است. ولی همجنسگرائی یا همو با بچه بازی فرق دارد .همجنسگرائی عبارت از تمایل یک شخص برای بر قراری رابط عاطفی یک نفر از جنس خودش میباشد ، تا وی را از بر قراری رابطه عاطفی- جنسی با جنس مخالف اشباع واقناع کند. مطلب عمده در این نوع روابط عشق جنون آمیزطرفین است.به عباره دیگر نوع عواطف یک فرد ملاک همجسگرائی وی است نه عملکرد جنسی.اما در هم جنس بازی ویا بچه بازی مطلب اساسی عبارت از راوبط جنسی فی مابین دو مرد است نه روابط عاطفی .ممکن افراد به دلایل فشارهای جنسی ویا نبود جنس مخالف ویا غیابت شرایط ، سنت های حاکم بر جوامع ویا به دلایل اقتصادی ودیگر مجبور یت ها دست به چنین اعمال ببرند. این پدیده در یونان قدیم هم وجود داشته و بعدها درمیان مبلغین مذاهب ابراهمی هم جایگاه خاص خورا داشته است. اعترافات ژان ژاک روسو و اطلاعات سالهای اخیردررسانه های گروهی به این حرف نیزمهرتائید میگذارد که برخی ملاهای یهودی،عیسوی بخصوص اسلامی آغشته به چنسن امراض هستند. این امراض در سر زمین خراسان تاریخی و اطراف واکناف آن هم به شکلی نیمه علنی وجود داشته، حتی در صورت نبود بچه از حیوانات هم استفاده میکردند. لازم به تذکر است که بچه بازی دارای انواع و اقسام مختلف میباشد، میشود که زمان « متخصصین »این رشته به صورت مشرح در این باب بنویسند. با صرف نظر از چگونگی موضوع علت اساسی بروز آن فقر ، گرسنگی ، تربیت نادرست خانواده گی، شرایط اقتصادی ، اعتیاد به مسکرات ، قمار ونبود شرایط رفع غریزه جنسی شمرده میشود.به این ترتیب قرنهاست که نوجوانان کشور های عقب مانده بنا بر مجبوریت ها ی اقتصادی در محیط های مختلف از جمله مکاتب ومدارس دینی مورد سئواستفاده قرار میگیرند. آنچه مربوط میگردد به فحشا چنین میتوان گفت که فاحشه کسی است که از طریق ایجاد روابط جنسی نا مشروع وبی بند وبار جنسی امرار حیات میکند. رابطه فی مابین فاحشه وطرف مقابل نوعی تحقیر جانبین است ، درین رابطه عواطف ومحبت حضور ندارد . زمانیکه رابطه عاطفی در میان باشد دیگر فحشا گفته نیمشود. فحشا معمولاًبا جمع انحرافات دیگر اجتماعی مانند ، قاچاق، جنایات واعتیاد همراه میباشد. قابل تذکر است که ازدواج مردان مسن وسالخورده با دختران 14 ساله و15 ساله خود نوع سئو استفاده جنسی شمرده میشود این مرض در حال حاضر در کشور مان از برکت حضور وسیع شر وفساد وارواح خبیثه نیز چشمیگر است، به دلیل اینکه اکثریت شان در مدارس دینی پاکستان آموزش دیدند وبچه بازی ملاهای پاکستانی مانند آفتاب روشن است که ژورنالیستان پاکستانی وغربی در مورد فروان نوشته اند. آن چه امروز در افغانستان جاری است ، بهتر است آنرا شریعت قوم لوط نامید ، چون همان سریال همین اکنون در پرده سینمای وطن جاری است . با تاسف که اکثراً فرزندان بی بضاعت خرد سال وبی سر پرست مورد چنین معاملات غیر انسانی قرار میگیرند، امروز قریب است که این پدیده به یک کلچرعمومی مبدل گردد. نا گفته نباید گذاشت که این اعمال را اکثرا قوماندانان جهادی پر قدرت انجام میدهند . خرید وفروش اطفال خورد سال به منظور رفع شهوت «دینس ساورسها »در تاریخ افغانستان بی سابقه است . جهت معلومات بیشتر به تلویزیون افغانستان که هم وطن بسیار با احساس و بادرد ما ، ، خانم سجیه آنرا گرداننده گی میکند رجوع کنید، که برایشان خواهان انرژی وحوصله بیشتر در همچو افشاگری هستیم . بهمین شکل رقص بچه بازی امروز به رقص مود روز مبدل گردیده ، تقریبا در مینوی تمام محافل خوشی به اصطلاح عام یک پنجه رقص بچه بازی شامل است . جالب است که این عمل را باز یک نوع خرابات و«کاکه گی » هم میدانند. طوری که معلوم است مردم مظلوم افغان سالهای متمادی در انتظار آمدن ایالات متحده امریکا بودند تا اینها را از شر محصولات ودست پرورده های خویش نجات دهند . سر انجام چنین انتظارات به پایان رسید وامریکا با هم پیمانان اش آمد، ولی انتظارات مبارک نتیجه نا مبارک در قبال داشت . آورده اند که روزی یکنفر چپلی زری خریده بود ودر کوچه های شور بازار قدم میزد که در این اثنا باران گرفت این مرد از ترس اینکه مبادا چپلی زری اش خراب شود آنرا برسر خود گذاشت وقتی باران زیاد شد مواد غایطه ایکه در چپلی چسپیده بود به سر وروی مرد سرازیر شد ، آه کشید وگفت : خدایا هرچه رادیده بودم ولی باران گو( مواد غایطه) را نه دیده بودم. نتیجه آن گردید که افغانستان به ایالات خود مختار ظاهراً تحت رهبری رهبران جهادی قرار گرفت وتمام اعمال غیر مشروع وناروا از جمله علنی شدن وفراگیر شدن بچه بازی وفحشا روا گردید. وجالب تر از همه اینکه اگر این وحشیان با نوجونان با استفاده از زور وقدرت وثروت عطش سادیستی خود را فرو می نشاندند امروز قوم اصیل لوط، باداران این وحشیا ن یعنی عساکر امریکائی با صرف نظر از سن وسال پیر وجوان مرد وزن حتی سر خود این وحشیان هم رحم نمیکنند ، وآنها را مورد استفاده جنسی قرار میدهند.حرف معروف است که میگویند: « دیوانه بگریز که مست آمد». گفتنی است که پدیده فحشا در سطح جهانی در حال ازدیاد است وحالا بطور قطعی شامل اقتصاد جهانی شده است. از اینرو بعضی نهادهای هستند تا فاحشه ها را « کارگران سکس» قلمداد کرده وپدیده فحشارا صنعت سکس معرفی کنند. چنان که امروز در هالند وبسیارکشور های دیگر پیشرفته جهان معمول است واز ایشان مالیه اخذ میکنند.گذشته از این بسیاری از زنان کشور های عفب مانده بخاطر اوضاع نابسامان اقتصادی به فحشا کشانده میشوند. گفته میشود، همین اکنون تحت نام پاک کاری در قرارگاه های نظامیان امریکائی واقع در بگرام روزمره به د ه ها و صدها بیچاره افغان ودر قدم نخست زنان بخاطر مزدور کاری به آنجا میروند ، با استفاده از «بسته کاران » افغان ، تعدادی از روی ناچاری وتعداد دیگر به زورمورد بهره برداری جنسی عساکر امریکائی قرار میگیرند . این اعمال آگاهانه به دومنظور صورت میگیرد.یک به منظور رفع جنون شهوانی عساکر شان، دوی دیگر به منظور خدشه دار ساختن غرور ونوامیس ملی مردم . به همین لحاظ گفته اند : که یک ملت تا زمان که زنان خود را به فروش نرسانده باشد شکست خورده ومغلوب نیست. با یک نگاه گذرا به تاریخ بشریت ملاحظه میگرددکه فرانسویها بعد از سال 1940 زنان خود را به اشغالگران المانی فروختند وبه همین شکل جاپانی ها وجرمن ها بعد از جنگ دوم جهانی زنان خود را به امریکائیها فروختند. داستان دختران روسی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی شهرت جهانی دارد که گروه گروه به کشورهای عربی صادر میشوند ، تا خادمین دین رسول خدا خوش وسر حال باشند. می بینیم که صنعت سکس در میان کشورهای سابق سو سیا لستی ، عربی وکشور های امریکائی در حال رونق بی سابقه است . تاجران این صنعت در تلاش جهانی ساختن و کشاندن نوجوانان وزنان کشورهای عقب مانده از جمله افغانستان به مثابه جنس جدید وارزان در مارکیت های سکس هستند. اما آنچه امروز درداخل کشور میگذرد عقل انسان از سر اش کوچ میکند.انسانهای جانی وزورمند در پهلوی سئو استفاده جنسی از نوجوانان آنها را « زنگ وجامن» پوشانده واز رقص این یتیمان غرایز سادیستی خویش را تسکین می بخشند. فرداهای نه چندان دور فریاد مادران وفرزندان این مرز وبوم بر این سیه دلان نفرین خواهد فرستاد که آهای! وجدانها خفته ووحشیان از اگر به خدا اعتقاد دارید از او بترسید! به کجا میروید! وکدام طریقت در پیش گرفته اید! ننگ باد بر شما ! . از جانب دیگر حضور نیروهای امریکائی هیچ یک از پرابلم های جدی مردم را حل نکرده بر خلاف به آن افزوده گردیده ، ملیاردها دالر که بنام این وطن سرازیر میشود دوباره به کیسهء خودشان ویا دلالان شان میریزد . در موجودیت قوای خارجی بی امنیتی، فحشا خلاصه بحران و انحرافات اجتماعی به اوج خویش رسیده است. وطن را به گروپ و فرقه های مذهبی وقومی مختلف ، جهت ساده ساختن کنترول بر آن به ایالات خود مختار در آوردند. بهتر خواهد بود که آنرا نه جمهوری اسلامی افغانستان بلکه« ایالات متحده افغانستان» نامید، تا از یکطرف نام با مسما باشد واز طرف دیگر هم آهنگ با نام « بادار» باشد . رژیم بر سر قدرت کاملاًدر جهت منافع امریکا حرکت میکند. حتی اکثر زنان که در پارلمان برده شدند ، مردم آنها را نمی شناسند که آنها کیها هستند ؟ اینها با پارلمان جهادی همنوا هستند . زیرا یکروز بخاطر زن وحقوق زنان صدای شان را بلند نکردند اگر تن چند مانند ملالی جویا صدای خودرا بلند کرد از طرف همین خانمها ی جهادی تهدید گردید وعیله آن شعار دادند :که« مرگ بر ملالی جویا » و«مرگ برحقوق بشر؟» تعجب آور است که همین به اصطلاح نماینده گان مردم یکروزبخاطر مبارزه علیه فحشا ،لواطت و رفع عوامل آن گام بر نداشته اند. حتی وضعیت امنیتی در کشور قسمی است ،وقتی زنان ونوجوانان بیرون از منزل میروند معلوم نیست که باز سلامت برمیگردند ویا خیر!اوضاع در خارج از کابل وولایات شباهت مطلق به دوران فروپاشی کمون اولیه دارد ،تفنگداران حتی مالکان جان ،مال زن وفرزند مردم بی دفاع ومظلوم هستند . درحقیقت حاکمان ولایات و محلات به مثابه پادشاها ن واجب الاحترام وبی مسئولیت ،هر چه دلشان بخواهند میکنند واصلاً در فکر اطاعت از ریئس جمهور نیستند، زیرا در پناه امریکائی ها وپارلمان قراردارند . بنابر این درچنین وضعیت نمیتوان امید به بهتر شدن اوضاع واحوال داشت. امروز اکثریت مردم افغانستان با وجود تمام کاستی ها وکمبودهای آن، افوس وارمان رژیم به اصطلاح کمونستی را میکنند، ومانند ایرانی ها که میگفتند « مرگ بر ما که میگفتیم مرگ بر شاه »، خود را ملامت میکنند که چرا علیه حکومت نجیب قرار گرفتند !، چرا خواهان استعفای اوشندند ! چرا برای مجاهدین دعا میخواندند ونذرانه میگرفتند! به قول روسها حالا « ریل حرکت کرده ». دیده میشود که نبود یک سیتم منظم دولتی به مفهوم واقعی کلمه تسلط عناصر اراذیل واوباش ،افراد بی کفایت واستفاده جودر سمت های کلیدی دولت از جمله مولفه های اساسی بحران فراگیر و انحرافات اجتماعی هستند که در موجودیت شان همین آسمان وهمین ریسمان پا بر جا خواهد بود.
روزگان دجگپوړوچارواکوجدی پاملرني ته اړتيا لري

جمعه, 20 عقرب 1384 00:00

حبيب الله غمخو

تيره شپه يعني دنومبرپر ۲۴ مه مې دشپې ترخبرنووروسته دآريانا تلوېزيون پريوځانگړي پروگرام سترگي ولگېدې کوم چې دروزگان ولايت په اړوند د((انسانهايکه ازسهولتهاي زنده گي بي بهره اند)) تر نامه لاندي خپور شو.
دپروگرام په درشل کې د روزگان له والې صاحب دامنې له قوماندان اودپوهنې له رئيس سره خبرې شوې وې .
پروگرام ډير جالب و. په ځانگړې توگه کله چي پسله شپږکاله دبياجوړونې ترنامه لاندي تبليغاتو اورېدل ټول کاڼه کړی يو،اوروچې دروزگان په ټول ولايت کښي يوه ليسه فعاله ده .
زه روزگان اوس نشم معرفي کولاي ،ځکه دلنډې ليکنې موخه مي دانده ،دومره درنولوستونکوته عرض کولاي شم چي روزگان يوله هغوسيموڅخه دي چې دکال څلورفصله پکښي له ورايه معلومېداي شي . دميوو اوغلو گدام دي ،دخپلودنگوغرونوپه لمنو کښې ئي تل کوچيانوته په پراخه سينه ځاي ورکړې دی اوهرکال ئي کوربه وي ،داپدې معنا چي روزگان پرکرهڼېزومحصولاتوسربېره دمالداری محصولات هم بازارته وړاندي کوی .
هر ميوه اودانه چې دافغانستان په يوکنج کښي پيدا کېږي په روزگان کښي هم شته .
له يو شی څخه روزگان له ډيرپخوا محروم دی هغه ددولتي چارواکواوبهرنيوکمپنيوله پاملرنې نه .
روزگان غرنۍ ولایت دی دغه جغرافيايي موقعيت گټه داده چې رودونه اوهمېشنۍ رواني اوبه لري ،خوله بله پلوه پدي وروستيوکلونوکښي ئې تاوان دادۍ چې ددولت مخالفين اوکله کله دبهرنيوترورسيتانو پټن ځايونه گرځېدلي دي ،خودامشکل په ټول افغانستان کې شته .
دروزگان خلکوښاغلي کرزی ته فناه اودټاکنوپه وخت کښې ئې رايه ورکړه ،مگر ښاغلي کرزی داسيمه داسي هيره کړه لکه ټول افغانستان چې ترېنه هيردی .
په کوم منطق اودليل دا ومنل شي چي دروزگان په ټول ولايت کښي يوه ليسه فعاله ده اودهغې تعمير هم دليدو وړنه دی ،کتابتون نشته ،لابراتوار اودمسلکي ښوونکي خبره خولاپر خپل حال پرېږده . دسيدال خان دليسې يوښونکی سره په مرکه کښي هغه وايي شاگردان کتابونه نلري ،دښوونکي معاش دونيم زره افغانۍ دی .
کرزۍ صاحب !
داچې په دايوه ليسه کښي ،شاگردان دمعارف داوسنی نورم سره چې دکابل په ځينو نازولوليسوکې مروج دی کتاب ونلري ،کتابتون اومسلکي ښوونکی نه وي ،شاگردان لابراتوارونه پېژنی کېداي شي ددي ليسې فارغان پوهنتون اويابل دعالي تحسيلاتوموسسې ته لاره پيداکړي؟؟؟
نه کرزی صاحب!
دغه حالت ته تاسودهيواد له راتلونکي نسل سره خواخوږي واياست ؟
اياڅنگه يوچاته قناعت ورکوی چي دروزگان په شرايطوکښي دې يوښوونکی په دونيم زره افغانيوکار وکړی اوکورنۍ ته دي داړتياوژتوکي برابر کړي ؟ ډيره بې انصافي ده ،دپارلمان اوکابينۍ دغړودمعاش دزيات والی پر سره تل جگړه وی خوپه ټول هيوادکې ښوونکوته تر دري زره افغانۍ زياته تنخوانه ورکول کېږي . پدغه تنخواچې يوسړۍ ډير مجبور نه وي کله به حاضر شي چي درس ورکړی ؟؟؟
کرزی صاحب !
دا وتن دپردوپه ټنکونشي جوړېداي ! اوداومنۍ چې خلکوته کار پيدا کول ،دهغوي درناوی ،دښوونې اووروزنې بريالی پروسه به په هيوادکې ديوشمير ناخوالو مخه ونيسي ،په زورکلی نه کېږی دا داولنوخبره ده اوډيره پخه چي دزمان له ازمون څخه راوتلې ده.
له دغو خلکوتاسو غواړی چې ستاسو حکومت ومنی اوسبا بيادومره ساده شي تاسوته رايه درکړی ؟
څه موده وړاندي دښوني اوروزنې وزير صاحب سويډن ته دافغانستان په اړوند په نړيوال کنفرانس کې دبرخې اخيستو لپاره راغلی و،هغه ويل هلته چې امنيت نشته دهغه ولايتوپه مرکزوکښي موليليه ښوونځۍ جوړي کړې دي چې دنا ارامو ولسواليو شاگرادان پکښي درس ووايي .مگر پدغه راپورتاژ کښي خو ماداسي خبره وانه ورېده ؟ داپدي معنا چي په روزگان کې داسي ليليه نشته ،ممکن دليل ئي داوي چې دولتي چارواکوپه ياغستان بدل کړی دي ،له هغوي نه څوک پوښتنه نه کوي اوجزائې ماشومان ويني .
په تاسوکښې چاداحق له کوم ځاي نه ترلاسه کړئ دی اودکوم قانون پلی کول ورته واياست چي په ډيرمهارت دروزگان دټولو ولسواليو ماشومان له لوړو اومسلکي تحصيلاتونه محروم کړل شوی دي .
همدا دليل دی چې دټول روزگان څخه ددې ولايت اصلی اوسېدونکی اوپدغه سيمه کښي لوي شوۍ زلمی په پوهنتونونواونورودعالي تحصيلاتوپه مؤسسوکښينه لېدل کېږي ،اوبهر خوتاسوحق لري دوي ونه لېږی ،ځکه چې ښونځۍ نه وي ،کتاب اوښوونکی نه وي بهانه موجوړه ده چې نالوستی څوک بهرتحصيل ته نه لېږي ،اوکه ئې لېږي هغه به هغۀ نازولي وي چې په لوکسو ماڼيو کې لوي شوی اوپه توروموټرانوکې ښونځيوته ځی .
دروزگان ښځودشورارئيسی درنې فرشته سميع هم ډير سرټکاوه اوگوت نيونې ئې درلودې . له خبرونه ئې داسي څرگندېده چې نوره داخور له شکايت نه ستړې شوې ده ،دابه ومنوچي زموږ په ټول هيوادکې ښځي له زياتو ستونزوسره مخامخ دي .
مگرکرزۍ صاحب!
داچې دژوند ناخوالې ئې دومره راونغاړي چې دمخدره موادوپه استعمال دڅولحظو لپاره ځانته نجات ورکوی ،ددغه ډولو خبرو اورېدل تاسوته ټکان نه درکوی ؟ددې مورکه ماشوم ولري دهغه به کوم سرنويشت وي ؟ اوکه اميدواره وي دانوی ماشوم چي ناسالم پيداکېږي مسؤليت ئي ولې پر خداي وراچوی ؟ اياتاسوپدي هکله کوم مسوليت احساسه وی ؟؟؟ پدې هکله مو فکر کړئ دی چې که ماشومان ناروغه دنياته راشي راتلونکې ټولنه به له يوه سره ناروغه اوناسالمه وی .
دزندان په هکله به زه ډير جنجال نه کوم ځکه تاسو اړوندان به وواياست چي گناه کار بايد جزا وويني ،مگر هرڅه دقانونيت اوانسانيت په چوکاټ کښې دغه محبس چې ئې ښکاره کړ،فکرکوم هلته به حيوان هم يوه لحظه ژوند ونشي کړاي خو تاسو انسانان پکښي ساتی . کله چې نړيوال بشري سازمانونه پدي هکله پرتاسو اړوندانو نيوکه وکړي ،دخندا خبره خوداده ،هغه دچاخبره ځيني چارواکي دکالو سره دافغانانوپه سترگو ورننوزی اوپر ټولوڅرگندو حقايقو سترگي پټوی . يو څه انصاف وکړئ پر انسانانورحم پکار دی ،که داځل دصبرکاسه وچړپېدل ،پدي بايد پوه اوسۍ چي هغه دشاغلي کرزی خبره دوباره به آمريکا،اروپااونوروهيوادوته له کومه چي افگانستان ته ورغلي ياست منډی راوهۍ . اوکه ددغو هيوادودولتي چاروکي نوري کومي پټي مخې ستاسوپه وجودکښي ونلري داځل بايدپه رښتيا سره تابعيت اوپاسپورټونه درنه واخلي .
ددې ولايت روغتون ،روغتون ته ورته نه لېدل کېده ،پدي هکله بهرنيولږ مرستي کړې ؟ ماته معلومي دي چي له حد نه زياتي ،خوټولې په شخصی جيبوکښي لوېږي . اوتاسوهم ښاغلي کرزی صاحب څو ورځی مخکښي له توره مجبوريت نه اعتراف وکړ چي دا هيواد اوهيوادوال دغلو،کيسه برواوغاصبينولاسته ورغلی دی . زه پردي اوس بحث نه کوم چي چاپلاس ورکړاوتاسوپدې کښي څومره غښتلی رول درلود،ځکه هرڅه تر لمر څرگند دی .
زه پدې باور يم چې په ټول افغانستان کې همدا حالت دی ،خويوځاي لږ اوبل ځاي ډيري ستونزي دا هيوادوال نستېږی ،اوتاسو دولتي جگپوړي چارواکي ئي ننداره کوی .
يوه ورځ مې وانه ورېدل چې پدې ولايت کښي کومه توليدي پروژه پلې شوېده ،داپداسي حال کې چي دروزگان دپ آرټي (PRT ) مسؤليت دهالنډيانوپر غاړه دي . هالنډ يوسوله دوست اوکرهڼيز هيواد دی ،کله چې هالنډيان روزگان ته ولاړل فکر مې کاوه چي اوس به روزگان ،روزگان شي ،خوله بدمرغه روزگان په ياغستان اوکنډوالو بدل شو،امنيت نشته اوهغه ته اميدواري په نا اميدی اوښتېده ،ځکه يوازي په زور امنيت راوستل دځان غولونه ده ،خلک کار نلري اولادونه ئي ډوډی غواړي ،دوا،ډاکتر اونورواړينو ټولنيزومرستوته اړتيالري ،مگر متاسفانه له دوي سره دميرېزي برخوردکېږي . دهالنډ له علمي ،تخنيکې اومالي امکاناتو څخه کېداي شوه پراخه استفاده شوی واي خو ونشوه ،متاسفانه دا امکان به هم ډير ژر له لاسه ورکړو،هالنډيان به ستړې شی اوکالي به ټول کړی خپل وطن ته به درومی .خوپدي وطن کښي به موږاوتاسوسره پاته کېږو.
ښاغلی کرزی صاحب !
که تاسو غواړی په روزگان اونورونا آمنه سيمو کښي دسولي راتگ لپاره لارخلاصه شي ،دبهرنيومالي ،تخنيکي اومادي امکاناتونه دهيوادوالودژوند دبسيا ينې اوښيرازۍ لپاره گټه واخلی . دولتي ادارې له افغان ولس سره دبيگانه و،رشوتخورواوپه يوشميرنوروفسادونواخته کسانوڅخه خلاصي کړی . تر څوقانون پلی نشی ،ناولي لاسونه لنډ نشي اودزوروخوله ورماته نشي پدي ملک کښي ارامي راوستل ناشونې خبره ده .
دايوتاريخي اوانکارنه منونکی واقعيت دی چې داولس دولتي چارواکو،دزورخاوندانواوددولتي قدرت تږوغروته پورته کړ ،روزگانيان ئې يوه بيلگه ده .
په روزگان کښي مې ددولتي چارواکونه هيله اوغوښتنه داده چې ديوافغان په توگه ،ديومسلمان په توگه اود يوانسان په توگه پردغه کړېدلي ولس زړه وخوږوی ،دغه خلکوته خدمت کول اوپدي لارکې دچوکۍ دلاسه ور کول اصلأ رښتيانۍ خدمت اوجهاددی ،له ظلم ،خيانت اوظالم سره سرښورول دهغوي سره مرسته کول گڼل کېداشي .
شرم دۍ چې انجينير بيات په روزگان کې مسجد ،کتابخانه ،روغتون اوياپل جوړوی ،په مقابل کښي دولتي چارواکي يوازي له هغوي نه مننه کوي . په يوهيوادکي يو دولت اوحکومت بايد وي . زه له انجينير بيات نه مننه کوم چي له خلکوسره مرسته کوي که څه هم دادهغه مسوليت اودنده نده. خوداسوال راسره ناحله پاته دی چي څنگه يوشخصی سرمايدار هرڅه کولاي شی اودولت پر ټپه ولاړدي ؟؟؟ ايادغه کارونه چي انجينير بيات سرته رسوی دولتي دندي نه دي ؟؟ فکرکوم داکارونه بايد دولت ترسره کړې واي ؟ دغه بياجوړونه بللاي شو؟چي هر څه يوشخص دخيرات ترنامه لاندي سرته رسوی ؟ ولي دا ولس په خيرات خور شهرت ومومی ؟داله افغانانوسره لمرغوندي روښانه خيانت نه دی؟ که دولت داکارونه سرته نشي رسولاي اويادهغې جوگه نه دي راشي ټول په يوه اتفاق داملک بيات صاحب ته وسپارو،هغه به هرڅه ورته جوړکړي ،خيرات خواره خوبېله هغه شو.
کارونه د جبهې کوم، رئيس د پارلمان يمه، زه خو باايمان يمه

جمعه, 20 عقرب 1384 00:00

ليکوال : صفي الله سالک

په هر چوک او ديوال به د سوداګريزو او نورو اعلانونو پرځاى د ولسي جرګې د کانديدانو انځورونه او د هغوى درانده، اوږده او له ملي احساس څخه ډک شعارونه لګيدلي وو، د ځينو کانديدانو انځورونو خو به دومره لوى وو چې پر موږ يې رڼا ورځ توره شپه جوړه کړې وه. عجيبه شپې او ورځې وې، غونډې مجلسونه، ويناوې، مېلمستياوې، خوراکونه ښه په درز او دروز روان ول. د چا شعار ملي يووالى، پرمختګ او بيارغاونه او دځينو نورو خو دومره ډېر وو چې په لوستلو به يې ستړې شو، يادول خو يې ناشوني وو. خو په هر صورت دا د شورماشور شپې او ورځې هم پاى ته ورسيدې، افغانانو خورا په ډېرو هېلو او آرمانونه سره د ولسي جرګې د غړو ټاکلو لپاره هر چا د خپلې خوښې کانديد ته رايه ورکړه، تر څو د دوى په استازيتوب دې کړيدلي، زوريدلي او خوار ولس د سوکالۍ، يووالي، پرمختګ لپاره کار و کړي، هوکې د دې ټولو هلو ځلو پايله دا شوه چې افغانستان د يوه ولسي جرګې څښتن شو.

څو ورځې وروسته د ولسي جرګې د رياست ټاکنې ترسره شوې چې د ولسي جرګې غړو د افغانانو په استازيتوب نه بلکې د غړيتوب او شخصي هدفونو پر بنسټ ښاغلى محمد يونس قانوني د ولسي جرګې د رئيس په توګه وټاکه، دا د ولسي جرګې لومړۍ خو له فساده ډکه کارنامه وه چې د افغانانو پر هېلو او آرمانونو يې خاورې واړولې.
ښاغلى محمد يونس چې خپل تخلص قانوني کوي د شمالي ټلوالې پخوانۍ غړى او په دې راوروستو وختو کې د لنډمهالي حکومت د کورنيو چارو وزير، او د منځمهالي حکومت د پوهنې وزير پاتې شوى دى د يادونې وړ ده چې ښاغلی قانوني د کوم علمي ملي شخصيت په توګه پورته دندې نه دې ترلاسه کړي‌ بلکې د شمالي‌ ټلوالي‌ د خوښۍ لپاره يې پورتنۍ دندې ورسپارلې وې تر څو دا د قدرت تږي‌ چې د افغانانو پر ژوند يې لوبې کړي په دغو څوکيو د قدرت تنده ماته کړې او افغانستان بيا د وحشت او ‌ظلم مرکز ونه ګرځوي. ده په پوهنې وزارت کې ډېرې سترې کارنامې او سالارنامې ترسره کړې چې يوه بېلګه يې د نوو کتابونو جوړېدل او خپرېدل وو. د دغو کتابونو پر جوړېدو او خپرېدو بې شمېره ډالره مصرف شوي وو چې له بده مرغه له نورو تيروتنو سربېره د املايي غلطيو شميريې لايتناهي ته ورسيده او هغه څه چې پر دغو کتابونو مصرف شوي ووهم له منفي صفر سره مساوي شول.
د افغانستان د حالاتو په پام کې نيولو سره بايد د پارلمان غړو د افغانستان د امنيت، سولې ، پرمختګ او د افغانانو د يووالي، سوکالي، او روښانه راتلونکي لپاره بايد ټول په يوه خوله او يوه اتفاق شوي وو، يو اوبل ته په رښتينې توګه د ورورولۍ لاسونه ورکړي وو او په خورا سپيڅلي احساس، اخلاص او مينه د دې هېواد او هېوادوالو پر ټپونو يې د روغې جوړې، ورورولۍ او يووالي پټۍ اېښې وې. هره غونډه بايد د اسلامي او افغاني احساس او د ملي ګټو پر اساس پېلېده او يوازې د اسلام ،افغانستان او افغانانو پر ګټو خبرې اترې کېدې او هېچا ته په پارلمان کې د شخصي کارونه اجراکولو، تضاد، تعصب او ګوند جوړولو اجازه نه ورکول کېده او ټول غړي په يوه ځانګړي افغاني روحيه روزل شوي واى. خو ددې کارونو پرځاى د افغانستان د ولسي جرګې مشر ښاغلي قانوني د افغانستان د جوړولو او د افغانانو د ستونزو د حلولو پرځاى يې شخصي ګټو پسې خپلې پښې لوڅې کړې، پارلمان کې د اتفاق او اتحاد پر ځاى نفاق خپور او د پارلمان په غړو کې يې درزونه پيدا کړل.،د تير په څېريې يو بل له فساده ټک ګام پورته کړ، چې له پارلمان څخه يې د اوزلوبې ميدان او د پارلمان له ځينو مفسدو غړو څخه يې د جبهې په نامه يوه لوبډله جوړه کړه، تر څو له دې لارې څخه ځان قدرت ته ورسوي او يو ځل بيا په افغانستان کې ، ورور وژنه، بې پتي، جهالت، تورتم او زورواکي رواج کړي.
اوس به د ملي جبهې لوبډلي لوبغاړي وڅېړو چې دوى له يو او بل سره څومره هم نظره او هم فکره دي. د دوى په عقيدو کې څومره يووالى او اختلاف موجود دى؟ . جوته ده چې په دې لوبډله کې محمد يونس قانوني ( د ولسي جرګې برحال رئيس ) ، برهان الدين رباني، ،
، چې ځانونه ستر جهادي او اسلامي شخصيتونه ګڼې، د کمونست ګوند پخواني غړي، ګلاب زوى، علومي او داسې نور چې د کمونستي نظريو او عقيدو لرونکي دي ګډون لري. څنګه کېداى شي چې داسې د مختلفو عقيدو او نظريو درلودونکي په يوه لوبډله ( جبهه ) کې سره راټول شي !!!؟
آيا ددې تر شا به بهرني هېوادونه نه وي ولاړ ؟ آيا ددې جبهې مالي لګښت به د چا له خوا سمبالېږي ؟

دا هغه پوښتنې دي چې د ټولو بااحساسه افغانانو په ذهن کې ګرځي،او ښکاره خبره ده چې دوى د مختلفو نظريو او عقيدو څښتن د کوم ملي احساس پر بنسټ نه بلکې د پرديو بادرانو په اشارو سره يوځاى شوي او د افغانستان د بيا ورانولو په لټه کې دي . دا جبهه د پرديو په اشارو او بوديجو جوړه شوي او ددې جبهې مالي لګښت د پرديو له خوا تمويلېږي چې هغوى له دې لارې څخه په افغانستان کې خپل شوم اهداف پلي کړي.


هېواد د دریم سقاوي اړودوړ په درشل کې

جمعه, 20 عقرب 1384 00:00

ډاکټر مسعود سرلوڅ مرادزئ

د دوشنبې په ورځ د نومبر په ۲۶ مه ، د ولسي جرګې تش په نوم مشر یونس قانوني د هېواد د اساسي قانون پر خلاف ، د یو شمېر نورو وکیلانو سره چې ډیرئ يي د شمالي ټلوالې غړي دي ، د بغلان ولایت د چارواکو د دندو د ځنډولو د پریکړې د نه پلي کولو په پلمه د بغاوت پتوګه له غونډې ووتل!
په داسي حال کې چې ښاغلي قانوني ته پته وه او د ولسمشر د ویاند ښاغلي حمید زاده له خولې ، هغه ( قانوني ) ته د تلېفون پر مټ ویل شوي و ، چې د سې شنبې پر ورځ د نومبر په ۲۷ مه ، به کله چې د دولت او ولسي جرګې څېړنپلاوئ له بغلان ولایت څخه ستون شي ، دولت به د بشپړ او پوره معلوماتو پر درلودلو سره د نوموړي ولایت د چارواکو په اړه غوڅ اقدام ترسره کړي.
خو ښاغلي قانوني او ورسره ملګرو يي د پلاوي د راپور د وړاندې کولو او څېړلو د مخه ، ددې لپاره چې په بغلان ولایت کې خپلو دمخه پلان شویو موخو ته ورسېږي ، پر دولت د فشار د وسيلې پتوګه د ولسي جرګې تالار پريښود!
په داسې خوځښت سره په حقیقت کې د نظارشورا ، د قانوني په شتون کې د هېواد ولسي جرګه ، د خپلو تنظیمي ، سمتي او سیاسي ګټو لپاره برمته کړه ، او تر هغو به ورسره برمته پاتې وي تر څو پري نوموړې ګټې ترلاسه کړي.
تر دې نه وړاندې لا ولسي جرګه ، دوی ( د نظارشورا ) د دولتي نظام د سپکولو ، بدنامولو او کمزوري کولو په یوه مورچل باندې بدله کړې ده.
د دولت او ولس ترمنځ د واټن په رامنځ ته کېدو او پراخېدو کې تر ټولو ړومبئ د قانوني سیب دو لسي جرګې لاس دئ.
دې جرګې د خپل جوړښت له ورځې راهېسې د دولتي نظام د ټينګښت او د هغه د پياوړتیا مخه نېولې ده.
د قانوني تر مشرۍ لاندې ولسي جرګې خپل ټول وخت ، د خپلو غړو د تنخواو په زیاتوالي ، خپلو غړو ته د لوکسو موټرو په اخېستلو او د زیاتو باډیګارډانو په ګمارلو تېرکړئ دئ.
د یو شمېر وکیلانو پرته ، ولسي جرګه د داړه مارانو ، ټوپکیانو ، بدماشانو ، غلو ، قومندانانو او ډاکوانو پنډغالئ دئ.
له همدې کبله دغو داړه مارانو د ملي روغې جوړې پنوم ، د یوه تړون په لاسلیک سره یو اوبل وبخښل او د انتقالي عدالت د پلي کولو مخې ته خنډ شول.
اوس د بغلان ولایت د تنکیو ځوانانو ، د ښوونځیو د زده کونو او د ولسي جرګې د وکیلانو شهادت ، د نظارشورا لپاره لنګه غوا شوه ، تر هغو به دا لوبه توده ساتي ، ترڅو د بلې غټې لوبې لپاره وخت او زمینه برابره کړي!
ایا ریښتیا اسلامي جمعیت ، د نظارشورا او په ولسي جرګه کې د دوی له خوا برمته شوي وکيلان د ولسي جرګې د پاک لمنو وکیلانو په نسبت ، د بغلان د پېښې په اړه ډېر زړه سوئ لري ؟
ایا د حکومت او د واک په نورو برخو کې چې د دې جګړه مارې ډلې په منګولو کې ښکېل نه دي د هېواد دداسې پېښو د مخنېوي لپاره هېڅ نه ترسره کېږي ؟ او یوازې دوی دي چې د هېواد په هر ځای کې د داسې پېښو په اړه د نورو په نسبت ډېر ځورېږي ؟
ایا د بغلان د پېښې دمخه ډېرې نورې پېښې ، چې هغو کې د هېواد زامن په خپلو وینو لمبېدلي دي د نظارشورا دومره جدي نېولي دي ؟
ایا یوازې دا د بغلان ولایت پېښه ده چې قانوني يي له اوږده خوبه راویښ کړئ او وايي چې « ناامني ها در کشور با حدی رسیده که نظام موجود را نشانه ګرفته .»
ایا پخپله اسلامي جمعیت ، نظارشورا او ورسره مل جګړه مارې ډلې نه دي چې « با حدی رسیده که نظام موجود را نشانه ګرفته است . »
د هېوادوالو به په یاد وي چې د ګوډاګي احمدشا مسعود د تلین پر ورځ ، ملا سیب فهیم خان ! په غازي لوبغالي کې د ولسمشر کرزي او د باندینیو هېوادو د استازو په وړاندې په کومه سپین سترګۍ سره په دولت کې د لا زیاتې ونډې په اړه ، د خپل چلند یوه خندنۍ ننداره وښوده!
د نومبر په ۲۲ مه ، په تخار کې په همدغو تنظیمو پورې تړلي قومندانان ، په یوه غونډه کې ، په دولت کې د لا زیاتې ونډې په اړه دولت ته نوي ګواښونه کوي او څلور ورځې روسته د نومبر په ۲۶ مه ، د نظارشورا په ولسي جرګه ګې د پارلمان د دروازو د تړلو خبره راپورته کوي.
اصلي خبره دا ده نظارشورا او ورسره تړلي ډلې ټپلې غواړي چې ، د بغلان له پېښې نه د حضرت عثمان کمیس جوړ کړي او په هېواد کې يي د یوه بل اړودوړ لپاره د یوې جړکې یا محرکې قوې پتوګه وکاروي.
دوی به د بغلان پېښه څونه چې غټولای شي ، غټه کړي . د مصطفی کاظمي له جسد څخه به چې یو وخت په دښمنۍ سره نه مړېدل او د همدوی په جګړو کې کابل او هېواد وران شوي ، د سپېڅلي او مقدس روح تر بریده دمخه ولاړ شي . د بغلان د پېښې نور شهیدان به د خپلو چټلو سیاسي موخو لپاره هره ورځ د دولت او خلکو د سترګو په وړاندې ځلوي . د دوی په یاد به هره ورځ د مکر اوښکې تویوي او د دولت د څوکیو د نېولو لپاره به د یوې وسیلې پتوګه ترېنه کار اخلي.
اسلامي جمعیت او د نظارشورا د ۱۹۹۲ کال راهېسې او تر هغې له مخه ، د نورو هېوادو د استخباراتي کړیو سره د تړونونو په لاسلیک کولو ، د هېواد په شمال کې د ځينو نورو ډلو سره ، د سمتي ، ژبني او سیکټاریستي اتلافونو په جوړولو او د مرکزي دولت پر وړاندې د بغاوت په پارولو کې ، اوږده تجربه او د بهرنیو هېوادو د جاسوسی کړیو ملاتړ له ځانه سره لري.
دوی يو ځل په ۱۳۷۰ کال کې د محمود بریالي د ګروپ ، د دوستم د تش په نوم جنبش او د هزاره ګانو د ځینو ډلو سره په جبل السراج کې یو اتلاف جوړ کړ چې په پایله کې يي د ډاکټر نجیب په مشرۍ د مرکزي حکومت پر وړاندې بغاوت وکړ.
دا اړودوړ چې تاریخ کې د دوهم سقاوي بغاوت پنوم یادیږي ، د هغه وخت د مرکزي حکومت او د افغانستان لپاره يي د ملګرو ملتو د سولې د پروګرام شنډ کړ.
د دې اړودوړ په پایله کې افغانستان د کړکېچ او جګړې په تلپاتې ګړنګ کې ولوید چې تر اوسه پورې ترې لا نه دې راوتلای.
اوس چې د بن له کنفرانس څخه ۶ کاله تېريږي او افغانستان غواړي چې د افغان ملت پر مټ او د نړيوالو په ملاتړ یو پیاوړئ مرکزي حکومت ولري ، د هېواد په شمال کې د همدغو سیکټاریستي ډلو ټپلو او په سهیل کې د القاعده د پاتې شونو سره په سخته او پېچلې مبارزه کې ښکېل دئ.
د هېواد په سهيل کې د جګړې له کبله چې دولت يي زیات بوخت ساتلئ دئ د شمال سیکټاریستي ډلې غواړي چې دولت له خوږې ګوتې ونېسي . یوخوا له دولت سره د درواغجنې همکارۍ لاپې وهي ، خو په حقیقت کې غواړي دا ځل بیا هم دولت د شا له خوا ووهي.
ځکه دوی اوس هم په دولت کې ښه غوښن او مهم ځایونه لري او له پیل راهېسي د دولت د بدنامولو او کمزورلو په هڅه کې دي . دوی د دولت پر وړاندې هم اقتصادي سبوتاز مخې ته بیايي او هم غواړي چې په خپلو پوځي بدماشیو سره مرکزي دولت تر خپل اغیز لاندې وساتي.
دوی د ایران ، روسیی او پاکستان د استخباراتي کړیو څخه پر شا ټپول کیږي او مرستې ورسره کیږي.
خو د ډېرو په اند ، دوی به دا ځل د عمومي اړودوړ د رامنځ ته کېدو وس ونه لري . له یوخوا د افغانستان ټولو خلکو دوی پېژندلي او د دوی د ټولو موخو او شومو پلانو څخه خبر دي او له بلخوا به مرکزي حکومت او نړیوال ځواکونه د دوی د هر ډول ماجراجویۍ مخه ډب کړي.
دا څونه د ننګ خبره ده چې څوک يي له تېر تاریخه زده نه کړي!