» ازهنگامیکه ایاالت متحده امریکا و»ناتو« به آتش خشونت درافغانستان مواد سوخت ریختانده اند ؛ خشونت ها ازمرز وحد خود بییشتر گردیده است «

نویسنده : گذارشگران روسیه امروز)RT .)
منبع وتاریخ نشر: روسیه امروز)RT )؛10-10-7102 .
برگردان : پوهند وی دوکتور سید حسا م »مل«.
 متی هو ) Hoh Matthew )عضو تفنگداران دریایی وما مور سا بق وزارت امورخارجه ایاالت متحده امریکا دریک صحبت خبری خود با آژانس روسیه امروز)RT )راجع به انفجا ربمب روزچهارشنبه درکابل که منجر به کشتار بیش از )09 )نفر اغلباً غیر نظا می شد چنین گفت : » اشغال نظا می افغا نستا ن توسط ایاالت متحده امریکا باعث تحریک و محضا شعله ور شدن آ تش مخا لفت ها درافغا نستا ن شد که در نتیجه ً مشکالت مردم غیر نظا می را افزون سا خت.

ادامه موضوع

لوستل شوی 316 ځله Last modified on جمعه, 12 جوزا 1396 14:08

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي