شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! (ادامهء نقد از ناگزیری و فشار مسئولیت)

محمد عالم افتخار

به دوام جستجو ها پیرامون چون و چرا و فراز و فرود حدیث سازی و حدیث بازی های پُر فاجعه در تاریخ اسلام؛ نظرم را در انترنیت تصویر یک تلویزیون درهم شکسته با مارتول؛ به خود جلب کرد:

ادامه موضوع

لوستل شوی 183 ځله Last modified on دوشنبه, 21 حمل 1396 19:58