نامه یک دختر خانه مانده افغان وگله از جامعه سنتی اش!

نوشته کریم پوپل             
 ۴۶ سال قبل دریک خانواده متوسط حال تولد گردیدم. زندگی کودکی من با همان شوخی آغوش مادر می‌گذشت در سن ۵ ساله بودم که با خود و محیط ماحول آشنا شدم. به همین ترتیب بهاران زندگی من یکجا با ۳ برادر دو خواهر پی هم می‌گذشت. طبق معمول در مکتب شامل شده در موقع فراغت و در

ادامه مطلب

لوستل شوی 172 ځله