پخې خبرې/خوب،خيال او ارمان په هکله :دیارلسمه برخه

له جرمني ژباړه:اشرف جاويد

ارمانونه د بېداروخلکو خوبونه دي
«ریشارډ وایګینس»امریکايی
څوک چې هېله مند وي،هېڅکله د نا هېلۍ سره نه مخ کېږې
«جوليو کورتزار»فرانسوی
ارماني خلک ستړيا نه پيژنې
«يعقوب بشارد»سويسی


حيرانتیا د فلسفې لومړی شرط دی
«ارسطو»يونانی
خوب،خوب دی،خوموخه بیا د يوې ژمنې خوب دی
«هاروی ماکاې»امریکايی
له ارمانه هرڅه پيلېږي
«نېلېزاکس»سويدنۍ
ارمان تررسېدا ښه تردی
«هانس فلادا»جرمنی
خيالونه ستورې دي، چې سړې ته لوری ښيې،خو وررسېږې نه
«کارل شورس»جرمنی
هېله د ارادې داسې بڼه ده،چې پوره جدي نه ده
«روبرت موسیل» اطريشی
څوک چې د حیرانتیا ځواک له لاسه ورکړې،لاوختي رواني مړدی
«اينشټاين»جرمنی
حيرانتيا پوهې پسې يوه تلوسه ده
«توماس فون اکوېن»ايټالیایی
په ويښتيا کې خوبونه ډیرچټک پلې کېږې
«والټ ډيسني»امریکايی
ارمان د عقلي شوروا مالګه ده
«کارل کروز»اطريشی
ژوند خوب لېدل دي،هوښیارهغه دی،چې زړه پورې خوب وګوري
«فرېدرېښ شېلر»جرمنی
غواړې چې خوب وګورې،باید ویده نه شې
«کلوس کلاکېس»جرمنی
بسياينه د ارمان نېمګړتیا ده
«هوايي پاڼې»
سړی چې سترشې،پخوا په شان ښکلي خوبونه نه ګوري
«کنوت هامسون»نارويجی
څوک چې د خوب ځواک ونه لري،د ژوند ځواک هم نه لري
«ارنسټ تولر»جرمنی
خوبونه د فکريوه نۍ(يکشنبه) ده
«هنری فرېدرېک امېل»سويسی
لږه تمه،تل هېله او ډیرخوب
«کلوس کلاګېس»جرمنی
بې ارمانه ژوند ښه نه انځورېږې
«کلوس کلاګېس»جرمنی
کولمبوس د هند خوب ولېد،چې امرېکا یې کشف کړه
«هانس کاسپرويرېن»جرمنی
بدو وختونو کې د ښوخوبونو لېدنه،يوخيال دی
«کلوس کلاګېس»جرمنی
بې ارمانه د واقعیت پېژندنه،ناشونې ده
«وډسټوک»امريکایې نړيوال فیستېوال
پلانونه د ځواکمنو خلکو خوبونه دي
«ارنست فرایهـر»اطریشی
انسان دی چې خیالونه لري
«پاول تېلېښ» جرمن ـ امريکايی
ارمان یو انسانی ځواک دی،چې نا لېدلې څېزونه پرې لېدلی شې
«جاناټان سویفت»ايرلېنډی
آزاد هغه دی،چې په زولنو کې ناڅې
« نېچه»جرمنی
پاې

لوستل شوی 230 ځله