باید به تقدسات ملي احترام ګذاشت

جمشید شفق!!!

جمشید شفق!!!
انسانهای هدفمند ،اگاه ، عیار ، با شرف ووجدان ، وطن ومردم دوست ، باتقوا ، ازاده ، باغرور که از مزدوری بیگانه واستان بوسی همسایه کاذب ننگ دارند مقدسات ملی وطنی وشعایر مردمی را حرمت نموده احترام میگذارند!
واما شوربختانه عناصر پلید ، هرزه ، آب اورده ، ددمنش، بیسواد، که خود وحواریونش همه فروخته شده گان اجانب ومزدبگیران غیر واستان بوسان اقداارعاب وتنزل میباشند با زیر پاه ساختن شرف ، غرور ، صیقل انسانیت وپذیرش مزدوری چند خلعت رنگ رفته !
خود ،شرف ،وقار ،خودرا در خدمت دیگر قرار داده چون سگان رنجور در هر کوچه وپس کوجه علیه مردم .وطن .مقدسات .ارزشها .افتخارات .مفاخر ملی قوله سگی خودرا سر داده وحواریون بی مسلکش انر تکسیر وتشریح میدارند.
اخیرأ هرزه گان کاذب واوباشان جهل تحت نام دروغین پرفیسور سایت پرتعفن وتفتین امیز بنام ( خاوران ) در کنار هم قطاران فلوته بازش ( اریانانت)(سرنوشت) در سویدن فعال وپسرک مبتلا خود را که مبتلا به مواد مخدره میباشد در راس سایت گندیده خاوران ناظم ساخته تا فعالتر با دیپلوماتهای جمهوری اسلامی ایران اخوندی که همه جاسوسان حرفوی باشند تماس ودستور بگیر باشد!!
اخیرأبا سبک سری .ستیزه جوی .روحیه فاشیستی .واقدام اراجیفی اراذیلی از نام شخصیت نیک نام ودانشمند اقای هاشمیان توهین نامه را علیه مقدسات ملی ووطنی شخصیت بزرگ وسازنده موسس وطن نوین احمد شاه بابای بزرگ نوشت ودر خور سایت مجهول وسوال برانگیز اریانانت نیز گذاشت وتو اقای مزدبگیر جمشید شفق که این نام به تو زیب ندارد مطلب را بیشتر الوده به خون غرور ملی ساخته چند اوباش ومزدوران قوم .تهران .مشهد را واداشتید تا بر اتش بیشتر هیزم انداخت به مقدسات که توسط شما سک صفتان وهرزه گان توهین گردیده سوگند که منبعد در را افشأ استهزا سران مزدور ومشکوک و فروخته شما بیگانه پرستان هریک «««حبیب الله کلکانی دزد = مجید کلکانی دزد= ابراهم گاو سوار مزدور = عبدالعلی مزاری جاسوس = ربانی هم جنس باز مزدور (ای.اس .ای) سنگ دزد مشهور ویرانگر کابل قاتل مردم افغانستان احمدشاه (مسعود) وفهیم .ضیا .ولی .یونس .عبدالله .لطیف پدرام .ووو که همه کارنامه ها دوسیه های مزدوری .دزدی .جنایت .خود ووطن فروشی دارنداقدام وعلیه شما مزدوران شور ملی را دعوت نمایم .

شوربختانه وبدبختانه در گذشته از همکاران این سایت مجهول ونامعقول ملیتگرا بودم بنأ از تو از پالیسی کثیف نشراتی تو اگاهی دارم وخوب میدانم ودرگ میکنم که تو نامرد مطلب ارسالی من را اقبال نشر نه میدهید ولی بخاطر به صدادر اوردن زنگ خطر علیه تو ودیگر مزدوران ایران بود تا در بورد نشراتی خود طرحه ولباس کثیف سازید نفرین بر تک تک شما دشمنان مقدسات ملی . انسانهای هدفمند ،اگاه ، عیار ، با شرف ووجدان ، وطن ومردم دوست ، باتقوا ، ازاده ، باغرور که از مزدوری بیگانه واستان بوسی همسایه کاذب ننگ دارند مقدسات ملی وطنی وشعایر مردمی را حرمت نموده احترام میگذارند!
واما شوربختانه عناصر پلید ، هرزه ، آب اورده ، ددمنش، بیسواد، که خود وحواریونش همه فروخته شده گان اجانب ومزدبگیران غیر واستان بوسان اقداارعاب وتنزل میباشند با زیر پاه ساختن شرف ، غرور ، صیقل انسانیت وپذیرش مزدوری چند خلعت رنگ رفته !
خود ،شرف ،وقار ،خودرا در خدمت دیگر قرار داده چون سگان رنجور در هر کوچه وپس کوجه علیه مردم .وطن .مقدسات .ارزشها .افتخارات .مفاخر ملی قوله سگی خودرا سر داده وحواریون بی مسلکش انر تکسیر وتشریح میدارند.
اخیرأ هرزه گان کاذب واوباشان جهل تحت نام دروغین پرفیسور سایت پرتعفن وتفتین امیز بنام ( خاوران ) در کنار هم قطاران فلوته بازش ( اریانانت)(سرنوشت) در سویدن فعال وپسرک مبتلا خود را که مبتلا به مواد مخدره میباشد در راس سایت گندیده خاوران ناظم ساخته تا فعالتر با دیپلوماتهای جمهوری اسلامی ایران اخوندی که همه جاسوسان حرفوی باشند تماس ودستور بگیر باشد!!
اخیرأبا سبک سری .ستیزه جوی .روحیه فاشیستی .واقدام اراجیفی اراذیلی از نام شخصیت نیک نام ودانشمند اقای هاشمیان توهین نامه را علیه مقدسات ملی ووطنی شخصیت بزرگ وسازنده موسس وطن نوین احمد شاه بابای بزرگ نوشت ودر خور سایت مجهول وسوال برانگیز اریانانت نیز گذاشت وتو اقای مزدبگیر جمشید شفق که این نام به تو زیب ندارد مطلب را بیشتر الوده به خون غرور ملی ساخته چند اوباش ومزدوران قوم .تهران .مشهد را واداشتید تا بر اتش بیشتر هیزم انداخت به مقدسات که توسط شما سک صفتان وهرزه گان توهین گردیده سوگند که منبعد در را افشأ استهزا سران مزدور ومشکوک و فروخته شما بیگانه پرستان هریک «««حبیب الله کلکانی دزد = مجید کلکانی دزد= ابراهم گاو سوار مزدور = عبدالعلی مزاری جاسوس = ربانی هم جنس باز مزدور (ای.اس .ای) سنگ دزد مشهور ویرانگر کابل قاتل مردم افغانستان احمدشاه (مسعود) وفهیم .ضیا .ولی .یونس .عبدالله .لطیف پدرام .ووو که همه کارنامه ها دوسیه های مزدوری .دزدی .جنایت .خود ووطن فروشی دارنداقدام وعلیه شما مزدوران شور ملی را دعوت نمایم .
جمشید !!!
شوربختانه وبدبختانه در گذشته از همکاران این سایت مجهول ونامعقول ملیتگرا بودم بنأ از تو از پالیسی کثیف نشراتی تو اگاهی دارم وخوب میدانم ودرگ میکنم که تو نامرد مطلب ارسالی من را اقبال نشر نه میدهید ولی بخاطر به صدادر اوردن زنگ خطر علیه تو ودیگر مزدوران ایران بود تا در بورد نشراتی خود طرحه ولباس کثیف سازید نفرین بر تک تک شما دشمنان مقدسات ملی
لوستل شوی 375 ځله

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي