لکه ننګ

غښتلې افغان

بعد از نشر کتابی از عبدالحمید محتاط و مقاله های از محمد بشیر بغلانی محترم کاندید اکادمیسن محمد اعظم سیستانی با احساس عالی ووطنپرستانه و مسولیت در برابر مردم رنجدیده ووطن به خون تپیده ما قلم برداشته وبا میتود علمی واستدلال منطقی وکوبنده مقالاتی به نشر سپردندکه عکس العمل خشن و جنون آسای عده ای از به اصطلاح قلم بدستان را برانګیخت،اینهاخودرا دانشمند ، مورخ،تحلیلګر،اکادمیسن،استاد،روشنفکرعدالتخواه ،مبارزین اعاده حقوق اقلیت ها،بیشقراولان نبرد علیه حاکمیت قبیلوی،مورثین افتخارات آریانا،خراسان وغیره نامیدند
ومانند اژدهای هزارکله با پراګندن تعفن نفرت و فتنه«دشمنی ملی» بین مردم باهم برادر کشور عزیز ما به نشرات لجام ګسیخته پرداختند،آنها (این ګلهای سر سبدروشنفکران«ما» )با دادن دشنام و تحریرکلمات رکیک ودور از عفت قلم وکلتور انسانی وآداب افغانی اتهامات وافتراهای را نثار آن دانشمند ارجمند ساختندکه انسان از خواندن ان خجالت می کشد.
جالب اینست که دراین معرکه افرادی نیز وارد میدان شده اند که تا کنون تا سرحد فنا در انتر ناسیونالیزم فرو رفته بودندواکنون با همان افراطی ګری تا سرحد فاشیزم در ناسیونالیزم (مد روز)فرو رفته اند(مانند رفیق-برادر پنجشیری رفیق نبی زاده و....)
حرف من برای این بندګان اهریمن جنګ وغلامان بیګانګان اینست که اګر نام افغان را برای خود دقیق نمیدانید،ما افغانها نیز شما ها را لکه ننګ بر دامان وطن مقدس خود دانسته ؛ میتوانید مطابق دلخواه تان به کشور هاییکه نام آنها با «هویت ملی تان»( که فاقد آن هستید) تطابق دارد یکبار دیګر نیز درخواست تابعیت بدهید؛ در غیر آن بر آتش افروخته ( که هر کدام تان بنحوی در اشتعال آن سهم داشتید)در میهن عزیز ما افغانها دیګر هیزم نریزید،ضعف استدلال و بی منطقی شما مفتنین ملی در دشنام نامه هابی محتوی تان کاملا روشن شده است.
والسلام
لوستل شوی 257 ځله