پاكستان نسبت به افغانستان تهديد بزرگ‌تري براي امنيت جهاني است

رحمت اله روان

ارشد‌ترين ديپلمات آ‌مريكا در كابل هشدار داده است كه پاكستان نسبت به افغانستان يك خطر بزرگتر براي امنيت جهان است.

به گزارش ايسنا، كريستوفر دل، كاردار آمريكا در كابل، به روزنامه‌ي گاردين گفت: از نقطه نظر من پاكستان يك مشكل بزرگ‌تر خواهد بود. پاكستان يك مكان بزرگ‌تر است و جمعيت بيشتري دارد و مسلح به سلاح هسته‌يي است. افراط‌گرايي به طور مشخص بخشي از زندگي سياسي اين كشور شده و به نظر مي‌رسد كه اين بخش در فرهنگ سياسي پاكستان ادغام شده است و اين وضعيت را سخت‌تر مي‌كند.

دل اعلام كرد كه آتش‌بس جنجالي ميان ارتش پاكستان و شورشيان در دره‌ي سوات نيز احتمالا به آغاز دوباره‌ي فعاليت‌هاي طالبان در افغانستان منجر خواهد شد.

روزنامه‌ي ديلي تلگراف به نقل از وي نوشت: هرگاه پاكستاني‌ها يك توافق صلح امضا كنند، دو اتفاق مي‌افتد: يك، درگيري در اين سوي مرز (افغان) سريعا افزايش خواهد يافت و دوم آنكه توافقات صلح نيز به طور سريع لغو خواهند شد.

وي عنوان كرد كه فرماندهان معتقدند كه تاكنون به تعداد شبه نظامياني كه از پاكستان به افغانستان مي‌آيند، اضافه شده است.

افزون بر اين، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، مشاهد حسين، رهبر اپوزيسيون پاكستان در يك كنفرانس تلويزيوني رسانه‌اي پس از حمله به تيم كريكت سريلانكا در انتقاد از تامين امنيت آنها گفت: سيستم امنيتي در پاكستان تحت اين رژيم به دليل مشغله‌ي دولت در امور ديگر و به ويژه جست‌وجوي قدرت، به شكست انجاميده است. مقام‌ها بايد مسووليت آن را بپذيرند.

قرارگزارشات وسایل ارتباط جمعی رهبرطا لبا ن (ملا عمر)درفرمانی به گروه خود دستورداده است تا علیه نیروهای امنیتی پاکستان جنگ ننموده ودرعوض استراتیژی جنگی خود را درافغانستان شدت بخشند.
مطلب فوق درروزنامه های چاپ پاکستان بطورگسترده انعکاس داده شده چون ملا عمردرفرمان خود نوشته است که نیروهای امنیتی پاکستان برادران مسلمان آنان هستند وآنان باید برای جهاد به افغانستان بروند.
این درحالیست که کشورهای افغانستان ، امریکا ، انگلستان وهندوستان نگرانی شانرا ازاقدام اخیرپاکستان مبنی برتوزیع اسلحه برای باشندگان قبایلی آن طرف خط دیورند ، جهت تأمین امنیت ابراز نمودند . درعین حال ایالات متحده امریکا وناتو نیزنسبت به این توافق ابرازنگرانی داشته واین اقدام را موجب ایجاد پناهگاه های امنی برای افراطیون درمنطقه می دانند.
پاکستان با پالیسی دورنگی اش تمام کمک های ارسالی ازجانب امریکا را درراستای استحکام هرچه بیشترموقعیت این کشوربه مصرف رسانیده است. توافق حکومت پاکستان با طالبان سوات یک باردیگرزنگ خطررا برای افغانستان ونیروهای خارجی حاضردرآن به صدا درآورده ونشان داده است که پاکستان حمایت ازطالبان را ادامه می دهد.
هرچند توافقات صلح دولت پاکستان با طالبان محلی درسوات وتلاش های جدی حکومت محلی ایالت سرحد برای سازماندهی این توافقات به واکنش های منفی منطقه ای وجهانی مواجه شده است ، اما کمتربه مسایل پشت پرده این توافقات پرداخته می شود.
حزب عوامی لیگ پشتون خواه درپاکستان تصورمی کند که سازمان استخباراتی پاکستان وفوج آن کشوربا ایجاد طالبان وحمایت این گروه درمناطق سرحدی آن کشورتلاش کرده اند تا ازیکطرف منافع استراتیژیک خود را درمنطقه بویژه درافغانستان توسعه ببخشند وازجانب دیگرمانع رشد وتوسعه سیاسی واقتصادی درمناطق پشتون نشین این کشورگردند.
عوامی لیگ پشتون خواه فکرمی کند که ادامه جنگ علیه تروردرایالت سرحد ، دامنه گسترش تروریزم وافکارطالبانی را دراین مناطق افزایش می بخشد وازجانب دیگرباعث کندی روند توسعه وپیشرفت درمناطق روستایی این ایالت می گردد ، چیزی که گمان برده می شود توطئه ازسوی سازمان استخباراتی پاکستان وفوج آن کشورباشد.
یک تصوراین است که توافقات دولت ایالتی با طالبان محلی این فرصت را دراختیارطالبان قرارخواهد داد تا با آرامش خاطربه تجدید قوا بپردازند وازجانبی افغانستان را بیشترآسیب پذیربسازندکه البته یک تصوردرست نیزاست.
آنچه که عمده است این است که فوج واستخبارات پاکستان صادقانه ازحمایت مادی ومعنوی تروریزم به عنوان ابزارتوسعه استراتیژیک درمنطقه به ویژه افغانستان باید دست بردارد. اگرحمایت مادی ومعنوی ازتروریزم به مثابه ابزاراستراتیژیک ازسوی فوج واستخبارات پاکستان متوقف نگردد توافقات سوات می تواند برای افغانستان خطرناک باشد، زیرا همین اکنون دراکثریت مناطق ایالت سرحد طالبان نفوذ دارند وادامه حضورطالبان دراین مناطق برای امنیت افغانستان غیرقابل قبول است. چنانچه کارشناسان امورسیاسی آتش بس دولت پاکستان را با طالبان دردره سوات به عنوان تسلیمی اسلام آباد دربرابرخواسته های این سازمان بیناد گرا توصیف وآن را برای امنیت منطقه خطرناک تلقی کرده اند.
قبلاً زرداری، تصریح کرده بود ما با هیچ کسی لطف نمی کنیم، ما به این حقیقت آگاه هستیم که طالبان درتلاش برای تصرف حاکمیت پاکستان هستند، ما برای بقای پاکستان می جنگیم نه برای بقای کسی دیگر. اگراین قضیه صحت داشته باشد آنگاه اسلام آباد سقوط خواهد کرد زیرا مشخص است که اگرفوج کارخود را انجام ندهد این افراد (شبه نظامیان) محدود نمی شوند.
این اظهارات رئیس جمهورپاکستان خودنشان دهنده آن است که سیاست مداران پاکستان ازچه زمانی درامورداخلی افغانستان طوربیشرمانه مداخله کرده این بارنیزازنام وآدرس ملا عمراین جهاد را علیه نیروهای مستقردرافغانستان اعلام داشته که این عمل فوق به دستورنظامیان سازمان (I.S.I) وتحت فشارایشان انجام گرفته است. پاکستان مشتاق حمایت ازجنگ درافغانستان است ومهمترین نشان آن پشتیبانی بی دریغش ازگروه طالبان وتنظیم های جهادی قبلی می باشد .

يک پژوهشگر آمريکايي گفت هيچ کشوري تاکنون در افغانستان موفق نشده و آمريکا نيز موفق نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، پروفسور "لري سباتو" رييس مرکز مطالعات سياسي دانشگاه ويرجينياي آمريکا در سميناري با عنوان "اوباما: تغيير، اميد و واقعيت هاي سرد" در لندن گفت: افزايش تعداد نيروهاي نظامي در افغانستان باعث ايجاد مشکلات بيشتر در آنجا مي شود.
سباتو افزود: افزايش نيروها پول و هزينه بيشتري مي طلبد و اين بدان معني است که خون بيشتري نيز ريخته خواهد شد.
"در صورت افزايش نيرو درافغانستان، اين کشور به باتلاقي ديگر همانند عراق براي آمريکا تبديل خواهد شد. من در حيرتم چرا رهبران (آمريکايي) ما از گذشته درس نمي گيرند زيرا هيچ کشور خارجي تا کنون در افغانستان موفق نشده است."
سباتو با اشاره به حضور نظامي آمريکا در افغانستان، عراق و ده ها نقطه درگيري ديگر در سراسر دنيا گفت: مردم آمريکا ديگر از اينکه دولتشان پليس دنيا باشد خسته شده اند.
وي افزود: مردم آمريکا در جنگ وييتنام هزينه هاي پليس بازي سران خود را پس دادند و هم اکنون از رهبران خود مي خواهند به مشکلات داخلي توجه کنند.
پروفسورسباتو گفت: به دليل سياستهاي به ارث رسيده از بوش و بحران اقتصادي حاضر، آمريکا در وضعيت نابساماني قرار گرفته است.
"بحران مالي بزرگترين مشکل دولت کنوني آمريکا است. اما بايد در نظر داشت که وضعيت اقتصادي کنوني نتيجه وقايع پس از يازده سپتامبر، سياست کاهش مالياتي بوش و حمايت قاطع کنگره آمريکا از سياستهاي وي در هشت سال گذشته است."
وي افزود: در طول رياست جمهوري بوش، بدهي آمريکا به دو برابر افزايش يافت و به 10 تريليون دلار رسيد. اين وضعيت ممکن است در دوران اوباما نيز اتفاق بيفتد.
پروفسورسباتو گفت: اوباما در طول مبارزات انتخاباتي خود تعهدات زيادي به اتحاديه هاي کارگري داد اما خيلي از اين تعهدات تا کنون عملي نشده است.
پروفسور "کلايد ويلکاکس" از دانشگاه جورج تاون آمريکا نيز در اين سمينار گفت: بوش نامحبوب ترين رييس جمهور تاريخ آمريکا است که باعث و باني مشکلات اقتصادي کنوني است.
پروفسور ويلکاکس با اشاره به سوابق فساد برخي از روساي جمهوري قبلي آمريکا از جمله بيل کلينتون افزود: اوباما نيز ممکن است به دليل فساد اطرافيانش دچار چنين سرنوشتي شود.
وي گفت: اوباما پس از پيروزي در انتخابات درجلسه اي با مک کين چند تن از نزديکان وي از جمله يکي از رقيب هاي اصلي مک کين در سناي آمريکا را در پست هايي به کار گرفت تا مک کين بتواند به عنوان سناتور باقي بماند.
پروفسور ويلکاکس گفت: تصوير بوش در اذهان عمومي آمريکا آنقدر منفي است که اوباما فعلا مي تواند تمام تقصيرها را به گردن بوش بيندازد.

. وسلام رحمت اله روان


لوستل شوی 227 ځله

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي