وروستي مطالب

افسوس کول

شنبه, 25 سنبله 1396 15:13

پرون ته ستنېدل نه د انسان  وس او توان دى

د ژوند د مرغلرو سوزول منه تاوان دى

 

 رښتيا دلته ده مرينه  نور دا هر څه لوى دروغ دى

د موټې خاورې پاره تل انسان ولې ستومان دی

څاڅکي

چهارشنبه, 22 سنبله 1396 18:05

څاڅکو ته گورم

چې  راتوې شي

ترې را زرغون  شي شگۍ گلونه(۱)  

بيا سره مله شي يو تربله ...

لښتي  خړوب شي

پی آمد جهاد

دوشنبه, 20 سنبله 1396 14:36

 ف.بری 

شدی ای دل زهر دو دیده گریان     برای ملــــت محروم و حیران

به میهـــــن فتنهء گردید بــــــرپا      زمکر دشمن واز فــکر اعــدا 

جهاد بــــودی شعار کینه ورزان     فریب ذهن بود برهر مسلمـــان

نبود کافر ولی ابــــــــداع گردید      که تا فــــکر جهاد آید به تمهید

راه خدا

شنبه, 18 سنبله 1396 13:00

فکر انسانی بیابد وحدت و حمد خدا

راه یزدان کی بود محدود کیش و انبیا

زینت عقل بر دمد آن بینش و رخشندگی

تا بیابی مصلحت اندر طریق اعتلا

جهیل

چهارشنبه, 15 سنبله 1396 16:42

 له لورا لورې نه تنا شته

 نه وریږي ږلۍ،

نه د ګلپاڼو پر مخ

شته د باران هه څپڅپالې ښکالو

نه را وریږي

مخمس بر غزل عزیز پیمان/ عزیزی غزنوی

دوشنبه, 06 سنبله 1396 21:15

ای کاش در جهان اثر از بغض و کین نه بود
یکدل ز رنج  و غصه و حسرت غمین نه بود
چیزی به نام خصم بشر در زمین نه بود
ای کاش در میان بشر جنگ دین نه بود
غوغا و فتنه بر سر دین این چنین نه بود

فقر

یکشنبه, 29 اسد 1396 14:45

دشمن زشت و زمخت نوع انسان است فقر
تیشه اندر ریشه های نخل وجدان است فقر
مایۀ بی دانشی و جنگ و نیرنگ و نفاق
در میان جملۀ افراد و اوطان است فقر

فرهنگ ستیزان

پنجشنبه, 26 اسد 1396 15:26

             

سیه کاران جاهل تیره دارند زندگانی را

بسر کوبند فرهنگ رفا و شاد مانی را

به هرگاهی چراغ معرفت روشن شده درملک

جهاد با نام دین کرده به پا هردزد و جانی را

کشند شمشیر الحاد بر رخ هر جلوهء تنویر

به فتنه بر فگندند جنبش دور امانی را

همه نو آوری هارا بخوانند بدعتی دردین

به پا دارند با جنس فریب، بازار گانی را

به جز از فتنه و آشوب ندیدیم زین سیه کاران

بدیدیم زین همه اوهام فریب و سر گرانی را

بگشتیم شهرهء دهر از نفاق وفقر و پسمانی

به پا شو ای وطندار بر فگن این خصم جانی را

به دنیا شو هماهنگ بر گزین راه تمدن را

بیابی عزت و آبرو  نماد زندگانی را

بری باشد بدین باور که ظلمت محو میگردد

بیابد ملت افغان غرور باستانی را

ف.بری