وروستي مطالب

مظهر نور خدا

سه‌شنبه, 02 عقرب 1396 15:53

مید رخشد نور خورشید با صفا

گر نباشد تیره ابری بر فضا

 قلب پاک عاری زاوهام و فریب

 مظهر حق باشد و نور خدا

کی شود مقرون ذات کردگار

د رڼا په لور

شنبه, 22 میزان 1396 22:28
پردې ځمکه باور نشته چې تر څو ده
ماته شوې پوقانه سر د اوبو ده
ولې داسې يې بېغم او بې خبره
مست توفان د سمندر په پاڅېدو ده

تصویر

جمعه, 21 میزان 1396 22:03

میرویس نجیبي 

دا مې د دلبر تصویر
ګورم یی اکثر تصویر 
نور به چاته نه ګورم
نه چې شي خبر تصویر

بوره مور

چهارشنبه, 19 میزان 1396 18:19

دِکـــــــېــــږدیـــــوپــــښتــنو پـــښتــــو ســــاتــــــــــــلې

دښـــارونــــــــو پــښتـــــنوده ورکــــــــــــه کــــړې

 

بوره مورده هره ورځ یې ځامن مړه وي

دشـمـنانـــو ږبـــــله کـــــړې خــواره کـــړې

"د وینو واټ"

شنبه, 15 میزان 1396 22:51

دا زموږ د سترګو وړاندی، "غنی" ګوره څه تیر یزي
یــو با تور ملت غرقیږی، یو مظبوط وطن نړیږی
یوه دنیا د برم او بذل، یوه نړۍ د میړنیو
د غروب په لوری درومی، د تاریخ له پاڼو لویږی

توبه

چهارشنبه, 12 میزان 1396 16:59

زه انسان یـم پـیـدایـښـت زمــا صفا ده

خـوشیطان راتـه ښـودلـې زمـا ګـنا ده

کـه ښـودنـه دې الله مې هـېره نـه واي

بیا ترځمکې مې راتګ کې څـه ماناده

تیکه داران جهاد

سه‌شنبه, 11 میزان 1396 14:27

آنچه می بینم نه احکام خداست

ذات او حاکم نه بر ریب و ریاست

میکنند با نام دین صد فتنه ساز

عالمی بنشسته در سوز و گداز

ای برادر همتی

جمعه, 07 میزان 1396 17:46

کشور ما خوب و زیبا است برادر همتی

چونکه خود باشیم به پای خویش، یابیم راحتی

آنچه مطلوب است به کف داریم بهر اعتلا

ما زادبار گوش داریم بر سخا و رحمتی