وروستي مطالب

څه ووایم

یکشنبه, 20 حوت 1396 22:40


 په ډ ډه د چنا ر بیا دی نوم نور نه لیکم
 کوڅی ته دی په مینه نور هیڅکله نه راځم
 وفا دی هیڅ ونکړ شا دی واړوله ما ته

نور چا ته ستا دالسه ګیلی به نه کوم

 

پاتې په ضمیمه کې

توکل!

سه‌شنبه, 15 حوت 1396 17:51

شاعر: عزت الله (ذکي)

تل توکل په رب کوه چي مايوس نه شې

په هر دم رب يادوه چي بې وس نه شې

<<<<>>>> 

مصيبت کي که ايسار شوې خير يې غواړه

په آُميد رطب شکوه چي هيڅ بس نه شې

به پیشواز بهار

یکشنبه, 13 حوت 1396 23:32


فقیر احمد عزیزی غزنوی

ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده
پیکر پر بال و پر و استخوان
مدح ترا بلبل گویا شده

آې ذکيه لېونيه!

شنبه, 12 حوت 1396 23:47


شاعر: عزت الله (ذکي)
لږ نظر کړه آې ذکيه لېونيه
ژوند سفر ده آې ذکيه لېونيه
<<<>>>
مسافر دي ټول ستنيږي له دنيا نه
ځان چمتو کړه آې ذکيه لېونيه

مخمس بر غزل بیدل

سه‌شنبه, 08 حوت 1396 23:14


فقیر احمد عزیزی غزنوی

چین زلفت بسته خلقی  را به زنجیر ادا 
سرو آزادت ندارد راه در ادراک ما
بر سر خاک در تو ره نمی یابد صبا
ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا

ډزې

شنبه, 05 حوت 1396 13:00

میرویس نجیبي 
دې وطن کې مدام ډزې وي جانانه 
سهار ډزې ماښام ډزې وي جانانه 
د غیرت په نوم اکثره داسې کیږي 
په نوبت د حمام ډزې وي جانانه

داد خداهی مرغکی

دوشنبه, 30 دلو 1396 22:23

از ف.بری

        نزد سلیمان نبی

بشنو این داستان ای مرد صفی

قصــــــــۀ دور سلیمـــــان نبی

مرغکی آمد به طرف چشمه سار

تا بیاشامد زآب خوشــــــگوار

دحسرتونو څپي

جمعه, 27 دلو 1396 23:38


 نه هغه د ښتی نه کیږدي
 نه هغه پیغلي کوچییا ني
 نه ګل بوټی په رغونو
 نه نغمی هم د شپیلي