وروستي مطالب

گردش زمان

چهارشنبه, 18 دلو 1396 22:33

ما بدوریم زرۀ راست بدین وهم و گمان 

ما بدوریم زرۀ راست بدین وهم و گمان

ره نمودیم ز عداوت به رۀ بی نشان

رۀ افسانه گزیدیم و زهم دور شدیم

مخمس بر غزل بیدل

دوشنبه, 16 دلو 1396 22:50


فقیر احمد عزیزی غزنوی
 
بسته اندر گردنم زنجیر صد من زندگی
گه بکویم می کشاند گه به برزن زندگی
گه بچاهم افگند گاهم به گلخن زندگی
بسکه بی روی تو خجلت کرد خرمن زندگی
بر حریفان مرگ دشوار است بر من زندگی

غزل

یکشنبه, 15 دلو 1396 00:11


میرویس نجیبي  

اوس مې شو په خیال له مانه هیره وه
ستا جفا یو کال له مانه هیره وه
راشه چې مننه درنه وکړمه
شپه دې د وصال له مانه هیره وه

غوغای غرض آلود

دوشنبه, 09 دلو 1396 23:08

درحیرتم که این همه غوغا زبهر چیست

زاندیشه وفاق و سلامت همه تهیست

هر یک به نام ملت و میهن کند فغان

در واقعیت نه بهر صلا است و مردمیست

وروستۍ شیبې

دوشنبه, 09 دلو 1396 00:24

هره ورځ غم او ماتم دی

وړ او ځوان په وینو رنګ دی

انسانان دلته چاودېږي

غم راوړی کوم فرنګ دی

مخمس بر غزل مصفا غزنوی

سه‌شنبه, 03 دلو 1396 14:00

شوخی به دست رایت محشر گرفته است
عالم تمام صورت اخگر گرفته است
کون و مکان صلابت مجمر گرفته است
مستان به کف ز مژه که خنجر گرفته است
ما را به مغز دل سر نیشتر گرفته است

کابل

جمعه, 29 جدی 1396 14:46

ميرعنايت الله سادات
February 2006کاليفورنيا-
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ايمل: /Email

 
کابل تو ای ديار غرور و حماسه ها
                              از رزم دليران تو صد ها سروده ها
از روزگار باستان تو سازد خبر همی
شيوا مدايح و خجسته قصيده ها

کاردانان را چه شد

پنجشنبه, 28 جدی 1396 18:20

دست قدرت جاهلان اند کاردانان را چه شد

خونچکان افتاده میهن غمگساران را چه شد

بهر کرسی میدرند از هم گریبان رهبران

دانش وعقل و خرد تفهیم و برهان را چه شد