وروستي مطالب

قاتلین خلق افغان

شنبه, 28 ثور 1398 14:56

منظومه ‌ء که تقدیم میگردد ملهم از داستان واقعیست که محترمه داکتر صاحب انار کلی نماینده مردم در ولسی جرگه و اشتراک کننده لویه جرگهء صلح در یکی از مصاحبه هایشان با  اشک آه بیان داشتند.

 

                       

وه چه درد ناکست درین مرزکهن       قصه خونبار امروز وطن

از بدخشان قصهء دارم غمین             از بلاد کوهسار نازنین

مادر

جمعه, 20 ثور 1398 20:26
  ! بلقیس » مل «
 شب بود نسیم آرام ، آرام می وزید
مو هایم را تیت و پریشان ساخته بود
به آسما ن صاف و نیلی رنگ نگاه کردم
گویی ابر و ماه ملول بودند
 
بقیه در ضمیمه

لویه جرگه

چهارشنبه, 18 ثور 1398 18:10

 

لویه جرگه اجماع ملت افغان بود

مظهر اراده و رای وطنداران بود

نیست در وی رایي مخفی زد و بند این وآن

گفت و گو ها بر ملا بر منطق و برهان بود

سروده

چهارشنبه, 18 ثور 1398 17:43

خطهء نا پاک وشیطان پروراست     زایشش بود قاتل و جانـــــی و آدم کش ازاو

درجهان امروزهرجا گستراست انتحـــــاری حــــربه ضد  بشر

د موسی علیه السلام زیږده

شنبه, 14 ثور 1398 13:38

 

شاعر : سمیع الدین افغاني

 

 

دیوسف اود یعقوب په زمانه کې اسرائیل

د «ګوشن» ښار کې وه میشت په رود نیل

 

دیعقوب  سره دا قوم  مصر نشین شول

دوئ اخته پـــه زندګي او خپل آئين شول

انساني اندونه

پنجشنبه, 12 ثور 1398 20:05

تعصب له ځانه لرې ،  خپل خویونه  انساني کړه

پیدا که له انسانه يې ورک سوچونه شیطاني کړه

 

چې راغلې دې  دنیا ته نه دې نوم نه دې مذهب ؤ

سپېڅلی بې ریا وې هغه شانې یو رنګي کړه

 

سلاح و جهل

سه‌شنبه, 10 ثور 1398 18:47

 

گر سلاح افتد بدست جاهلان

از صلاح و امن نمی یابی نشان

میشوند تلقین به موهوم و ریا

می ندانند امر حق از ماجرا

مجاهدین

چهارشنبه, 04 ثور 1398 18:47


سرو از چمن و غنچه ز گلزار ببردند
شاخ و ثمر و ریشۀ اشجار ببردند
دزدان مقدس به ترازوی شریعت 
از کوه و کمر معدن و احجار ببردند