وروستي مطالب

خواب نعمت است

دوشنبه, 04 ثور 1396 18:51

امین الدین سعیدی « سعید افغانی »
امروز در پارلمان افغانستان 109 وکیل به وزیر دفا ع افغانستان رای مثبت به ابقا در وظيفه اش مانند وزیر دادند و فرمودند که میتواند به خواب که وضوء را باطل نمی سازد ادامه دهد.