«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!»

«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!»

محمد عالم افتخار

 (بازهم حدیثِ «حدیث» و حدیث روز و حدیث دیروز و حدیث پریروز!)

هموطنان و همدینان!

لطفاً به این ویدیوی کوتاه دقت فرمائید:

http://www.youtube.com/watch?v=l3judp3GuUY&feature=player_detailpage

بنده؛ قبل ازهمه از حضور مبارک یکایک شما جداً معذرت میخواهم؛ ولی مسئاله مبرمتر و اساسی تر از آن میباشد؛ که به دلایل نازیبایی و ناخوش آیندی... بتوان از کنارش رد شد.

خواننده گان کتاب ها و مقالات من؛ مستشعرند که نه تنها در آنها از محمد پیامبر اسلام؛ به برترین سطوح تجلیل و تکریم میگردد؛ بلکه خوشبختانه این بنده خدا تا کنون تنها و نخستین کسی در میان حدود یک و نیم میلیارد نفوس جهان اسلام و هرقدر مشتاق و مدافع "کیان اسلام!"؛ میباشم که در قبال توطئه "محاکمه قرآن و محمد" منجمله توسط کشیش تیری جونز فلوریدایی ـ امریکایی علناً و مکرراً ابراز آماده گی نموده ام که در یک محکمهِ صالحهِ جهانی؛ از قرآن و محمد دفاع کنم!

http://www.vatandar.at/eftkhar45.html

بدینگونه؛ حتی خود ابلیس هم نمیتواند؛ منظور و غایهِ من از انتخاب این ویدیو و بحث پیرامون مندرجات آنرا؛ آسیب رساندن به حرمت مقام محمد پیامبر اسلام؛ جا بزند. من حسب ضرورتی قطعاً اجتناب ناپذیر و بر علاوه شدیداً سودمند؛ متن ویدیو را نیز اینجا پیاده نموده و بعد آن را از چند استقامت به بحث می گیرم.

البته یکی از مهمترین و مؤثر ترین عناصر که ابوسفیانیان و امویان و سایر جعل کاران و جهل بافان و غُلات مسلمان نما با اسلام و پیامبرش کرده اند؛ آمیختن چاشنی های جادو؛ بر متون و قصه ها و روایات و احادیث و تفاسیر و.. و.. "اسلامی!" است ؛ تا جائیکه این عناصر جادویی؛ قادر است؛ تمامی نظام مغزی و عصبی ی فرد مؤمن را؛ مسموم و مفلوج کند و همه گونه توانایی تفکر و تعقل و تأمل را در وی محو نماید و منجمله موجب گردد تا نجاستی مانند بول و مدفوع آدمی هم؛ چیز قدسی و زیبا و شکیل و خواستنی و پرستیدنی و آشامیدنی و خوردنی در نظر آید. لهذا اجازه دهید تا متن ویدیو را؛ از عناصر جادویی مورد نظر تخلیه نموده و سپس به خوانش بگیریم:

 ((یک کتاب حدیث هست. به علما معلوم است: سنن دار قُطنی. نامیش چیست؟ سنن دار قطنی! پیش مولوی ها هست این کتاب حدیث. او (دارقطنی!) نقل می کند: محمد پیامبر به یک جایی بَول کرد. یک کسی اُم ایمن نام داشت. پیامبر که دو باره می آید ـ ـ اُم ایمن برآمد، پالید که محمد به کجا بَول کرده ـ ـ بالاخره از بُویش؛ بُوی عطر بَول محمد. عطر محمد را بُوی کرد و نوش جان کرد. دو باره آمد گفت: یا محمد!

(محمد) گفت: کجا بودی؟

(اُم ایمن) گفت: که بَول شما را نوش جان کردم. ببنین! حدیث مستندی که سنن دار قطنی روایت میکند!!

محمد پیامبر گفت که:

ـ خوب دیگه؛ کسی که به شکم او عطر ما بِخُورد، بَول ما برود؛ شکم او هرگز گرسنه نمیگردد. شکم آن ابن ایمن دیگر هیچ گرسنه نشد.))

ملاحظه میفرمائید که با تخلیه از چاشنی های جادو؛ متن به سخن آدمیان شباهت پیدا کرد و اینک میتواند همانند سخن بشری درک و فهم گردد.

درینجا؛ بر اینکه محمد؛ جایی در اراضی غالباً ریگزار و بیابانی اطراف یثرب (مدینه) 1400 سال پیش؛ اِدرار میکند و یا به لفظ عامیانه؛ می شاشد؛ و اُم ایمن صحابی چگونه آنرا می نوشد؛ مکثی لازم نیست؛ و اما این روایت از زبان پیامبر که:

«ـ خوب دیگه؛ کسی که به شکم او عطر ما بِخُورد، بَول ما برود؛ شکم او هرگز گرسنه نمیگردد.»

جداً جای مکث و تدقیق و تأمل دارد. چرا که نام این روایت؛ به خاطری "حدیث" است که گویا پیامبر؛ همین سخن را گفته است. حدیث یعنی سخن پیامبر!

از آنجا که بَول (ادرارـ شاش) معمولاً مایع رقیقی است؛ نخستین مسئاله اینجا؛ ربط آن با "هرگز گرسنه" نشدن خورندهِ آن میباشد؛ مگر اینکه بپذیریم یکجایی با مدفوع بوده؛ و لهذا اُم ایمن از چنان ماده سیر انرژی برخوردار شده بوده که برای تمام عمرش کفایت میکرده است!

هرگاه؛ این واقعه را از نادرات حساب نمائیم شاید بتوان از کنارش گذشت ولی اینکه گویا حدیث پیغمبر است و ظاهراً توسط حافظ علامه محمد عمر دار قطنی یکی از بزرگترین علمای اهل سنت و منتقد قرآن دوم اهل تسنن؛ یعنی "صحیح بخاری"؛ نقل و مستند سازی شده است؛ دیگر نمیتواند امری نادر تلقی گردد!

این "حدیث" نیز به آن اکتفا نمیکند؛ که فقط فردی ـ برحسب تصادف نادره ـ از بیرونداد مخرج پیامبر؛ به چنان سعادتی نایل شده است؛ بلکه سخنی عام است و متضمن این حکم که هرکس و همه کس که"به شکم او عطر ما بِخُورد، بَول ما برود؛ شکم او هرگز گرسنه نمیگردد"

روشنتر از آفتاب است که در جامعهء اسلامی زمان پیامبر هم؛ گرسنه گی معضل حاد و فاجعه بار مردمان بود و در جوامع اسلامی پسین تا امروز هم گرسنه گی معضل حاد و فاجعه بار مردمان باقی مانده است. پس اگر؛ این حدیث است و درست است و بول و مدفوع پیامبر دارای چنین اعجازی بوده است؛ چرا از این کیمیا در سیر و معمور ساختن عموم مسلمانان همانند "اُم ایمن" بهره گیری نشده و موارد دیگرِ بول و مدفوع پیامبر؛ یکسره هدر رفته است؟

از این پرسش های کوچک؛ بالاخره به پرسش غول آسای عظیمی میرسیم که اصلاً "حدیث" چیست و با پیامبری که قرآن؛ ارثیهء اوست چه ربط و ضبط و اتکا و اعتباری دارد؟

قبل از پرداختن به پاسخ اصلی بدین سؤال اکبر و اعظم؛ لطفاً حوصله بفرمائید تا حد اقل تصوری پیرامون "حدیث" آنهم صرف در بخش اهل تسنن؛ به هم رسانیم.

***********

((«صحاح سته» عنوان عمومی شش مجموعه بزرگ از کتب حدیث در اهل تسنن است. این کتب در نزد اهل سنت از مؤفق ترین و معتبرترین کتب حدیث می باشد. صحاح سته، یعنی (شش صحیح) که عبارتست از 1- صحیح بخاری؛  2- صحیح مسلم؛  3- سنن ابوداود؛  4- جامع ترمذی؛  5- سنن نسائی؛  6- سنن ابی ماجه.

معرفی مختصری از هریک از اینها:

1ـ صحیح بخاری:  نام دیگر این کتاب «الجامع الصحیح» و معروف به «صحیح بخاری» است. نویسنده ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری محدث معروف قرن سوم هـ ق که اصلا اهل بخارا و متولد سال 193 هـ ق و وفاتش سال 256 هـ ق در یکی از قراء سمرقند است. این اثر، شامل 97 کتاب و 3450 باب می باشد. با حذف احادیث مکرر 2602 حدیث دارد. استخراج این احادیث از 600000 (ششصد هزار) حدیث در طی 16 سال بوده است. البته در کتاب، مطالب و ابواب دیگری از جمله آغاز خلقت، بهشت و دوزخ، پیامبران به ویژه پیامبر اسلام  و تفسیر قرآن هست.

صحیح بخاری، نزد اهل تسنن، اعتبار و اهمیت خاص و ویژه ای دارد. بعضی از علمای اهل تسنن معتقدند که بعد از کتاب خدا(قرآن)، صحیح تر از آن نیست. البته عده ای از همین بزرگان اهل سنت، از جمله حافظ دار قطنی آن را نقد کرده اند.
2 ـ صحیح مسلم:  نام دیگر این کتاب «الجامع الصحیح» که مجموعه احادیث به طریق اهل سنت است. نویسنده ابوالحسن مسلم بن حجاج نیشابوری، متولد 261 هـ ق در نیشابور است. صحیح مسلم، دومین کتاب از «صحاح سته» که با «صحیح بخاری» به «صحیحین» مشهوراست و اهل سنت، بعد از «صحیح بخاری» آنرا معتبر ترین کتب حدیث می دانند. مجموعه احادیث (صحیح مسلم) بین 12000 تا 7000 حدیث، حدوداً نقل شده که اینها به ابواب مرتب، دسته بندی شده است.

3 ـ سنن ابی داود یا سنن ابوداود: یکی دیگر از «صحاح سته» مجموعه احادیث به طریق اهل سنت است. نویسنده، سلیمان بن اشعث معروف به "ابوداود مقانی" متولد سال 202 هـ ق و اهل سیستان است. به گفته وی، 500000 (پانصد هزار) حدیث نبوی نوشته که از میان آنها حدود 4800 (چهار هزار و هشتصد) حدیث را انتخاب و در این کتاب آورده است. این کتاب که در بین اهل تسنن بسیار شهرت و رواج دارد، بعد از تالیف، به نظر "احمد بن حنبل" یکی از چهار امام اهل تسنن که معاصر "ابوداود سجستانی" بود، رسید و مورد تشویق و تحسین قرار گرفت. وفات ابوداود سجستانی که یک ایرانی عرب نژاد است بین سالهای 272 تا 275 هـ ق است.
4  ـ جامع ترمذی:  نام کتاب، «الجامع الصحیح» و معروف به «سنن ترمذی» یکی از «صحاح سته» است. نویسنده آن، ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی، محدث معروف قرن سوم و از شاگردان "بخاری" است که سال 279 هـ ق، از دنیا رفته است.
5  ـ سنن نسائی: مجموعه ای از احادیث نبوی و یکی از کتب «صحاح سته» است. نویسنده آن "ابوعبدالرحمن احمدبن علی شعیب نسائی" از محدثین اهل سنت و اهل نساء از توابع خراسان می باشد. نسائی اول کتاب (سنن) خود را تالیف و بعد احادیث غیرصحیح و ضعیف السند آنرا خلاصه و استخراج کرد و نام «المجتبی» بر آن گذاشت. این کتاب (سنن نسائی) همین «المجتبی» یا «السنن الصغیر» و در اصطلاح اهل حدیث، هر جا حدیثی از کتاب نسائی یکی از صحاح سته نقل کنند مرادشان همین کتاب «المجتبی» است. باید گفت که: «سنن الکبیر» نیر بنام مولفش به «سنن نسائی» معروف است. نسائی سال 303 هـ ق حدود هشتاد سالگی وفات کرد.
6   ـ سنن ابن ماجه:  مجموعه ای از احادیث نبوی و یکی از کتب «صحاح سته» است. نویسنده آن، ابوعبدالله محمد بن یزید بن ماجه قزوینی معروف به "ابن ماجه" از محدثین اهل تسنن، متولد قزوین در قرن سوم هـ ق می باشد. نام اولیه کتاب «السنن» و معروف به «سنن ابن ماجه» که شامل 4000 حدیث است. این کتاب به جهت احادیث ضعیف، ابتدا آنقدر مورد توجه نبود ولی از اواخر قرن 6 م هـ ق جزء «صحاح سته» شد. وفات نویسنده آن 273 هـ ق است.))

پیشاپیش باید به عرض رسانم که جناب مُلا یا داملایی که در ویدیو تشریف دارند؛ صرف نظر از اینکه  من و شما از ایشان شناختی داشته باشیم یا نه؛ عامل و فاعل و مصدر و مسبب نیستند. ایشان هم مانند هزاران دیگر؛ قربانی اند؛ قربانی ی "معارف" اسلام ابوسفیانی و اموی و یزیدی...که از فردای تولد به بعد پیشتر و بیشتر از همه چیز به خورد مسلمانزاده گان داده شده می رود و امروز علماً به ثبوت رسیده است که 80 فیصد آنچه در سالهای ناتوانی و نابالغی به اولاده بشر بار و تحمیل میگردد؛ همانا «نقش کالحجر» میگردد و در سنین بالایی «جزء ناخود آگاه» بوده قریباً هیچ قابلیت دخل و تصرف و تغییر و تصحیح و تعویض ندارد!

تازه؛ ایکاش همین ملا و حتی برخ زیاد ملا های امروزی افغانستان؛ چنین قربانی می بودند. در تازه گی به دوام تجسسات پُر وسواس خویش؛ پیرامون آفت هایی که جوامع نامنهاد اسلامی را در هم پیچانیده است؛ به موارد سرسام آور عظیمی برخوردم که بی کمترین اما و اگر نشان میدهد:

               خواجه در بند طاق ایوان است؛     خانه از پای بست ویران است!

و نه زیاد اتفاقاً عین موضوع یعنی اینکه فضولات و مدفوعات پیامبر اسلام و برعلاوه امامان و معصومین؛ پاک و طاهر و شفابخش و متبرک میباشد؛ با زحمات و دقت ها و استنادات و احتجاجاتی به "ثبوت!» گرفته شده است؛ که با عرقریزی ها و جانفشانی های فاتحان فضا همسری می نماید. اینجا:

http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=5020

به برخی از مقدمه این اثر بیحد تحقیقی!!! توجه فرمائید:

«بدون ترديد رسول خدا صلي الله عليه وآله و خاندان پاك و مطهر آن حضرت ويژگي خاصي دارند كه ديگر افراد بشر از آن بي بهره هستند. يكي از اين ويژگي ها طهارت فضولات (مدفوع و ادرار و عرق و چرک و خونابه...) آن حضرت است كه بسياري از علماي مسلمان به آن اعتراف كرده و روايات صحيح السندي را نيز در اين زمينه نقل كرده اند.

اما متأسفانه ديده شده است كه وهابي ها در شبكه هاي خود و صفحات اينترنت كلمات يكي از علماي ناشناخته شيعه به نام زين العابدين گلپايگاني را در باره طهارت فضولات پيامبر و ائمه عليهم السلام نقل و تمسخر مي كنند و حال آن كه در كتاب هاي خودشان رواياتي با سند صحيح نقل شده است كه نه تنها فضولات(مدفوع و ادرار و عرق و چرک و خونابه...) رسول خدا صلي الله عليه وآله پاك بوده؛ بلكه تعدادي از صحابه از آن نوش جان كرده اند.

البته برخي از علماي وهابي چون ديده اند كه اثبات صحت اين روايات به ضرر آن ها است و يكي از بهانه هاي آنان را براي حمله به مذهب اهل البيت عليهم السلام از بين مي برد، ادعا كرده اند كه هيچ روايت صحيحي در اين زمينه در كتاب هاي اهل سنت نيست...»

در مقالت بلند بالا و سراپا تصویر و استناد که به دنبال این مقدمه می آید؛ مورد اُم ایمن صحابه که ملای وطنکی ما به سیاق خود آورده بود؛ متفاوت تر و از منابع مزید تر نقل می شود و بر علاوه از کسان دیگری که بول و غایط حضرت رسول را نوش جان کرده اند؛ شهادت فراوان نوشته ها و کتاب های علما و نوابغ!! اهل سنت مورد استناد واقع میشود.

اگر باور ندارید و یا اهل تتبع و تجسس در عجایبات می باشید؛ لطف نموده مقاله را در فایل PDF آن دانلود نموده مورد خوانش و بینش قرار دهید که اسناد و کتاب ها و نکات سندی با وضوح کامل پیش نظر تان آید و از صرف وقت و انرژی و پول تان حاصل کامل و پُرسود ببرید:

://www.valiasr-aj.com/persian/valiasr-aj/pdf/5020.pdf

به اعتراف دانشمند اسلامی ی با وزن و با معلومات وطنی مان دکتور عبدالستار سیرت؛ اسلام و شریعت آن به علت بسته شدن باب اجتهاد در قرن چهارم هجری؛ گرفتار رکود و جمود هزار ساله گردیده و در قبال مسایل عدیده دنیای هزاران بار متحول گشته و پیشرفته کنونی؛ به ویژه در بخش تسنن هیچگونه پاسخ ندارد. و اوضاع عینی و ذهنی ی "جهان اسلام" هم طوری نیست که بتواند جریان سالم و صالح و نیرومند و کارساز اجتهاد و اجماع و قیاس و روشن اندیشی دینی و دنیایی را احیا نماید و بر پای بدارد و شریعت را با مقتضیات عصر و زمان کنونی و فردایی که به مراتب پیچیده تر و غیر قابل پیشبینی تر خواهد بود؛ منطبق سازد و از دنباله رو بیچاره و بیکاره حوادث و مسایل بودن؛ به پیشگام و پیشرو و رهبری کننده و سمت و سو دهنده آنها بدل بگرداند.

لطفاً اعترافات جناب پروفیسور عبدالستار سیرت را در این ویدیو به دقت و اهتمام و تفکر و تعمق بشنوید:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ejbxn79VPpo

لهذا محضاً بر حسب همین شرح و اذعان جناب ستار سیرت؛ «نفاذ شریعت اسلامی» و حکومت و«امارت اسلامی» ناب و خالص؛ یعنی عقبگرد به هزار سال پیش؛ یعنی ارتجاع و جهل و جنون سیاه و تیره و تار که مظاهر و اثباتیه های بیحد و حساب آن در همه جای کشور ما؛ جمهوریه اسلامیه پاکستان؛ منطقهء شرق میانه، افریقا و سراسر جهان اقلاً در نیم قرن اخیر از زمین می جوشد و از آسمان می بارد!

ناگفته نماند که جناب ستار سیرت منحیث انقلابی و رونسانگر؛ به این اعترافات اقدام نفرموده اند؛ ایشان منحیث المجموع همان "معارف" و "شریعت" فراهم شده در قرون چهارگانهِ نخست اموی ـ عباسی را که اساساً مبتنی بر "احادیث" جعلی و روایات و قصه گک های جعلی تر است و به حیث یک کل "قرآن" را مسخ و مثله و حتی تعویض و متقاعد میسازد؛ منحیث تنها و یگانه شکل و ماهیت اسلام و تعالیم محمد پیامبرِ زهر داده شده و شهید مظلوم و اهانت شده اسلام؛ قبول دارند و (صرف نظر از انگیزه ها و محرکات شان) سرسختانه بر سر آن ایستاده اند. ولی و معهذا منحیث آگاه و خبره همین گدام اطلاعات؛ مانند مورد بالا؛ گهگاه اعترافات شان میتواند قابل استفاده و استفاضه باشد!

از اینها که بگذریم حقیقت اعظم و غیر قابل انکار برای هر احد من الناس از دهری و سکولار گرفته تا اخوانی و امام زمانی و طالبی و قالبی های دیگر؛ این است که مسلمانان اعم از سنی و شیعه و سایر فرق بیشمار؛ همه بشر اند.

علوم و دانش های معاصر به حدی راز های ذهن و روان و تن تنها و گروه و جمع و جماعت های بشری را کشف و آفتابی ساخته است که نه تنها با هزار سال وامانده گی و جامانده گی اسلام بلکه حتی با یک قرن پیش قابل مقایسه نیست.

مبتنی بر این آخرین دستاورد های علوم و ساینس؛ اینجانب همین چند سال پیش طی مقالت «بشر که دو درصد به کمال میرسد؛ آیا موجودی ناقص الخلقه است؟» اطلاعات فشرده کلیدی خدمت عزیزان تقدیم داشته بودم؛ و اینک در رابطه به موضوع یک بخش از آنرا اینجا اقتباس می نمایم تا خواننده گان ارجمند؛ از زاویه علوم معاصر هم در مورد مسایل فوق به تفکر و تأمل بپردازند:

********

جناب دکتور فرهنگ هلاکویی که رواندرمانگر بزرگ و ذیصلاحی هم میباشند؛ منجمله با تکنیک های هیپنوتیزم؛ ضمیر ناآگاه (ناخود آگاه) یا بخش پنهان و مرموز روان آدم ها را به صحنه می آورند و به تشخیص و تراپی و تداوی آنها می پردازند. از همین سلسله بیش از  16000 مورد را در کارنامه دارند. ایشان هم با اتکا به مجموعه مطالعات روانشناسی و بشر شناسی و جامعه شناسی ....و هم متکی به اینهمه تجربه عملی و عینی به مدد ارقام ریاضی چنین تصویری از روان آدمی به دست میدهند:

       ــ  88 درصد روان؛ عبارت است از ضمیر و ذهن پنهان ـ ناآگاه

       ــ   12 درصد؛ عبارت است از بخش آگاه ذهن و ضمیر

از جملهِ 88 درصد ناخود آگاه؛ بیش از 80 درصد؛ در 8 سال نخست دوران کودکی ساخته شده و متعلق به همه آن چیز هایی است که درین برهه وارد مغز و حافظه کودک گردیده است. رویهمرفته بشر در همه متباقی زندگی 60 ـ 70 ساله اش امکان مانور ها و نوساناتی فقط در حدوداً 12 درصد ذهن و ضمیر خود را داراست؛ ولی به آن 80 درصد و بیشتر؛ تقریباً هیچگونه امکان دسترس و تصرف را حایز نمی باشد.

استاد فرهنگ هلاکویی؛ این حجم عظیم روانی را؛ "کودک درون" می نامد و بالنتیجه فرد بشری حامل آنرا؛ به زنی حامله تشبیه میدارد که این "کودک درون" ای بسا مرده و گندیده و فلاکت بار را چار و ناچار با خویش حمل میکند.

مشاهدات بالینی، هیپنوتیکی، الکترونیکی وغیره نشان میدهد که قریب تمامی عناصر سازنده "کودک درون" آدم ها؛ مرضی و جاهلانه و رنجبار و درد انگیز میباشند؛ و تعداد کمی از آدم ها فقط چیز های اندک رضائیت بخش، درست، شادی آور و سلیم را دارا اند.

آدم ها نه تنها قادر نمیشوند بر عُقده ها و درد ها و زخم هایی که از لحظات جنینی تا 8 ساله گی برداشته و انباشته اند؛ تصرف و غلبه نمایند بلکه همچنان قادر نیستند بر باورها و اعتقاداتی که تا 8 ساله گی «پذیرفته» اند و در واقع با کمال جهل و جنون و حمق و سفاهت و دنائت فرا حیوانی؛ توسط اولیا و اطرافیان بر ایشان تحمیل گردیده است؛ حتی شک و تردید نمایند چه رسد به باز بینی و باز اندیشی بر آنها.

یک سلسله "صفات" که بخشی زیاد بیماری ها اند؛ از طریق توارث یعنی توسط ژن هایی که از پدر و مادر و نسل های پیشتر منتقل گردیده؛ می آید ولی سلسله غالب دیگر، از محیط رحمی، خانواده گی، اجتماعی و فراتر؛ ناشی و یا اکتساب میشوند.

درین سلسله "هوش" زمینه های قوی توارثی و ژنتیکی دارد ولی "عقل" که به اکتیف( فعال) شدن مغز و سیستم عصبی در مراحل بلوغ  و به هرحال به مراحل پسین تر زنده گانی مربوط میباشد؛ تا حدود تعیین کننده به سلامت حد اقل روانی مشروط است؛ لذا اگر "کودک درون" یا بخش اعظم ناخود آگاه؛ به پیمانه های بسیار بالا؛ مرضی و پر آسیب بوده  و یا هم مزیداً شرایط رشد و رسش بعدی و تعلیم و تربیت خانواده گی و اجتماعی؛ خراب باشد میتواند تشکل و سلامت عقل را مانع گردد؛ بدینجهت بر آورد شده است که بیشتر از 60 فیصد مردم دنیای امروز اصلاً چیزی به مصداق عقل ندارند.

از آنجا که تنها عقل نیرومند و سالم میتواند اندیشه و شناخت علمی از خود و دیگران و اجتماع و محیط و طبیعت و کائینات را محقق بسازد؛ لهذا علاوه بر آن 60 درصدِ فاقد عقل؛ کمیت بزرگ مردمان هم؛ عقل توانمند درین سطوح را دارا نیستند و منجمله نمیتوانند اندیشه و شناخت علمی(ساینتفیک) را به طور دقیق و منطقی و چندین جانبه و همه جانبه برداشت و دریافت (یا اکتساب) نمایند....

***************

باید به عرض عزیزان برسانم که بحث «حدیث و اهل حدیث» در دنیای اسلامی بحث بسیار بزرگ و پیچیده و مرکب است و با یکی دو مقاله اساساً نمیتوان در آن ورود کرد.

و انگهی بحث «حدیث و اهل حدیث» و غیر اهل حدیث و «معنای قرآن» و حقیقت و دروغ و غلوی تاریخ اسلام و حکومت و سیاست اسلامی؛ به مثابه یک بخش فرهنگ و تاریخ بشری باید در پیوند به کل فرهنگ و تاریخ بشریت نقد و ارزیابی گردد.

معلوم است که چنین مأمولی نگارش و تألیف کُتب قطور را ایجاب میکند؛ معهذا همچو مباحث مختصر و مقطعی هم بی فایده و بیمورد نیست و به شرط توجه و اهتمام بایسته عمومی؛ میتواند تونل های گشادی به جانب ماورا های تیره و پنهان بگشاید.

آرزومندم مشتاقان حقیقت و عدالت و رستگاری؛ از این گفتار های کوتاه و متعلقات بس جالب و آموزنده آنها؛ بهره کامل مطلوب ببرند و دیگران را نیز مستفید بگردانند.

 

 

لوستل شوی 213 ځله

727 Responses Found

 • Comment Link
  Clint شنبه, 01 میزان 1396 19:13

  I'm sorry, she's https://www.termo-klima.net/buy-female-viagra-pills-in-india.pdf when to take 50 mg viagra Well, I have trouble believing that this meritocratic system actually came into being. Since the 1990s, we have seen a growing disparity in the wealth of ethnic minorities, a lack of movement in womens wages (though there are the few studies that suggest 20-somethings out earn their male counterparts, due to a higher college-completion level, and a waning of women in the upper offices in the corporate world. Success in dismantling Affirmative Action has been predicated on this belief that the systems are really fair now. However, the loss of these provisions, attacks on Title IX and AA, quickly reverse the improvement we had seen in the past. I am not sure the data supports this.
  http://home-startwatford.org.uk/suhagra-50-mg-review.pdf#hill suhagra 50 mg review The future of Mark Warkentien, the club’s director of player personnel, also is murky. Warkentien previously worked with the Denver Nuggets and has helped transform the Knicks into the New York Nuggets. Anthony, J.R. Smith, Kenyon Martin and Marcus Camby all played for the Knicks last season and all but Camby, traded to Toronto for Andrea Bargnani, are back.
  http://www.tyofysioterapeutit.fi/soft-tab-cialis.pdf generic cialis purchase
  Laura Marsh, 26, England’s wizard spin bowler, thinks the sport is becoming a lot more accessible for girls and women. “When I played as a youngster I was very much the odd one out,” she reveals.
  http://www.formbysurveys.com/generique-sildenafil-citrate.pdf#rule come acquistare sildenafil doc The collapse of Rana Plaza, a factory built on swampy ground some 20 miles outside Dhaka, ranks among the world's worst industrial accidents and has galvanized brands to look more closely at trying to improve safety standards at suppliers.
  http://www.opiniastudenteasca.ro/comprare-cialis-online-legale.pdf#car cialis generico menor preo “We didn’t have a platform,” she says, “just our seven-minute pre-interview. There were no single questions onstage, so that’s a new aspect.” She later adds, “The pageant was really the first reality show where a little girl could have her life change overnight. It’s what we’re used to all the time, now.”

 • Comment Link
  Ramon شنبه, 01 میزان 1396 19:13

  I'll call back later http://home-startwatford.org.uk/suhagra-50-mg-review.pdf#shocking suhagra is it safe However, Willem Ligtenberg, also of Open Analytics, was a little more upbeat, saying that even if Canonical doesn't reach its target, it has already shown there is demand for a product like the Ubuntu Edge, which Canonical founder Mark Shuttleworth described as the "concept car of smarphones" and a catalyst for innovation.
  http://www.asociacionescritores.com/medrol-upset-stomach.pdf#lightly medrol upset stomach Local people believe that state-sponsored assassinations are common. "They have killed Muslims again," said Sheikh Abubaker Sharif, who was close to Rogo and Omar, and faces charges of inciting last year's Mombasa riots. "We know it's the police."
  http://moorehallliving.ie/celexa-sale.pdf can you get high off escitalopram 20 mg Try DuckDuckGo.com. It promises not to track your web searches, it doesn’t store data about the sites that visit and you won't see any adverts. Best of all it is almost as effective as Google at finding what you are looking for and it is improving all the time, moreover, as far as I am aware, there are no ethical or tax issues.
  http://www.turismistoric.ro/can-betnovate-ointment-be-used-on-the-face.pdf 0.5 betamethasone steroid cream uk People like Scott Boras, out there making big pronouncements about the Biogenesis “leaks” — just because Boras thinks a breakfast order is a big prounouncement with him — actually have no idea where the leaks are coming from.
  http://hifisafir.cz/katalog/canadian-viagra-meds.pdf canadian viagra meds President Obama heads into his confrontations with congressional Republicans this fall in a weakened state, with his administration off balance and his agenda stalled, and not just because of his straddling on Syria.

 • Comment Link
  Jayson شنبه, 01 میزان 1396 19:13

  Pleased to meet you https://www.uvocommunication.co.za/amitriptyline-100-mg-dose.pdf amitriptyline private prescription To lower the risk of developing AF, especially older adults should "make sure they get good preventive health care, including diagnosis and treatment of hypertension, diabetes or sleep apnea," Piccini said. "Maintaining a healthy body weight and active lifestyle are also important."
  http://www.orochinagi.com/50mg-viagra-vs-100mg.pdf#overlook viagra with heart disease
  I discovered that in other busy parts of the borough, such as Green Street, you are left completely to your own devises among all the cars. And even as an experienced cyclist I tend to stay clear of cycling anywhere near Canning Town as the roads appear a complete jungle.
  http://www.officefurnitureinlondon.co.uk/top-sites-to-buy-viagra.pdf#implementation onde comprar generico do viagra But the market has been dogged by problems, including a Chinese customs investigation of tax evasion on art imports that has cooled sentiment. Other risks are taxes, regulations, widespread fakes and market manipulation, experts say.
  https://www.ezlearning.co.uk/eczanede-satlan-viagra-fiyat.pdf viagra receptre r Another person noticeably by Miley's side is her longtime makeup artist Denika Bedrossian, aka Dolly. They started working together during her "Hannah Montana" days, and Dolly is responsible for some of Miley's signature looks.
  http://nextvafrica.com/over-the-counter-viagra-alternative-canada.pdf#inhabitants generic viagra free shipping no prescription "For the record, oil market fundamentals are good. Themarket is well balanced," Naimi said at an industry event. "Irepeat the message that Saudi Arabia is willing and capable formeeting any demand."

 • Comment Link
  Waylon شنبه, 01 میزان 1396 19:13

  Where did you go to university? http://cyclingukoxfordshire.org/ibuprofen-or-acetaminophen-for-head-cold.pdf#keyboard advil ibuprofen tablets 200 mg pain reliever Watching Ruffelle discuss lyrics and tinker with arrangements for the show’s band of three (pianist, guitarist/bassist, and percussionist) it’s clear she’s in her element. Does she prefer one-woman shows to big-cast affairs? “I feel much more powerful doing my own show,” she tells me. “I’m my own boss and its far more creative.”
  http://www.hcpfund.com/non-rx-viagra.pdf#reproach viagra preis deutschland There were bright spots about the top line’s game, too, including Richards looking comfortable on the wing, and he and Stepan working well together, like on Stepan’s cross-ice power play pass that Richards one-timed on goal, only to have Coyotes goalie Mike Smith rob him.
  http://www.havis.fi/combivent-nebulizer-preparation.pdf#mute combivent dosage instructions That beautiful story has already included victory over Chelsea – with Corinthians having claimed the Club World Cup last December in front of 20,000 of their fans who had travelled to Tokyo.
  http://ferroli.com.vn/valtrex-mg.pdf#spasmodic where can i buy valacyclovir uk Pentagon spokesman Lt. Col. Todd Breasseale said that under long-standing policy, the names of the two detainees will not be released until after the transfer. He also wouldn’t say what security assurances they had from the Algerian government as part of the arrangement. “We will not discuss the sensitive, diplomatic arrangements associated with the transfer,” Breasseale said.
  https://www.photorealism.com/lasix-tablets-40mg.pdf can lasix cause renal insufficiency The monthly fee is 99 cents (unless you make five direct deposits per month), and getting cash from an ATM will cost you $1.95 per transaction. You can add money to the account by using MoneyPak or Swipe Reload at 7-Eleven or CVS, but this will cost $4.95 (charged by the stores). Walmart will let you load cash onto the card for $3.74. Speaking to a live agent is another $2, and writing a check is $2.

 • Comment Link
  Tracy شنبه, 01 میزان 1396 19:13

  I've come to collect a parcel http://home-startwatford.org.uk/suhagra-50-mg-review.pdf#gathering cipla suhagra The Come and Get It beauty, who turns 21 on July 22, and Bieber split in late 2012 after dating for almost two years. Its been an on-and-off again 2013 for the two pop stars, with rumors of a reunion surfacing monthly.
  http://vantaan-a-kilta.fi/cialis-levitra-eller-viagra.pdf#provided viagra aus holland bestellen Yes, the stars make a career out of being super photogenic on the red carpet. But after the red carpet comes the party, and after the party comes the after party ... and after that, well, you get the...
  https://www.doyoucompute.co.uk/buy-generic-atenolol.pdf#male atenolol 75 mg Figures published by the news agency highlight the dilemmafacing the central government as its attempts to cool propertyprices jar with strong demand and the desire by regionalgovernments to sell land for development to raise cash.
  http://www.samiselio.com/macrobid-100mg-dose-for-uti.pdf macrobid price publix While at DKNY’s 25th Birthday Bash, the 29-year-old beauty told Confidenti@l that African-Americans are struggling to be accepted as models and designers in the upper echelons of the fashion industry.
  http://www.itspapermade.com/cual-es-el-precio-del-cialis-en-chile.pdf#weary prix du cialis au qubec The Tories have spent the past 24 hours pointing out the extent to which the Labour leader Ed Miliband has alienated leaders of big business, with his plans to reverse a cut in the corporation tax rate, to strip housebuilders of unused development and to prevent energy companies from increasing power prices.

 • Comment Link
  Emilio شنبه, 01 میزان 1396 19:13

  I'm a partner in http://ectonbrookprimaryblogs.net/can-you-buy-priligy-in-canada.pdf#laughing priligy online in india "It is more difficult to demonstrate the cost effectiveness of remedial works to deal with excess cold and dampness problems across the whole housing stock because such works can be much more expensive, but targeting certain types of property with basic packages of work can be very effective."
  http://www.midar.pl/para-que-sirve-el-montelukast-tabletas-10-mg.pdf buy cheap singulair The value of its Henry Bath warehouses, once considered the crown jewel of Sempra, is said to have slumped as the LME prepares to implement tougher rules that are meant to end the lengthy queues that have helped bolster earnings.
  http://lgd.com.pl/buy-fda-approved-viagra-online.pdf#famine online viagra no prescription uk The military, which has sustained repeated budget cuts in recent years, is focused on overhauling the armed forces to create a more mobile army still capable of operating in two or three different theatres at the same time.
  http://farmaciaciato.it/viagra-femenino-precio-chile.pdf#irritate se necesita receta para comprar viagra en costa rica Most of the second-quarter outflows "were concentrated amonga small number of large institutional and intermediary clientsthat changed their investment objectives or repositioned theirstrategy allocations," T. Rowe Price said in a statement.
  http://ferroli.com.vn/valtrex-mg.pdf#artificial where can i buy valacyclovir uk In 2011, Glover started using a heart rate monitor and otherelectronic gadgets (as well as free apps like NoomCardioTrainer, Google MyTracks, MapMyRun, RunKeeper, andMapMyFitness) to help him achieve his weight loss goal.

 • Comment Link
  Earle شنبه, 01 میزان 1396 19:13

  Where did you go to university? http://ectonbrookprimaryblogs.net/can-you-buy-priligy-in-canada.pdf priligy 30 mg film kaplo- tablet sato-o? Funds based solely in the United States saw a similar inflows to funds based worldwide in the latest week, according to data released Friday from Lipper, a Thomson Reuters service. According to Lipper, U.S.-based bond funds attracted about $3.32 billion in new cash over the same weekly period tracked by EPFR Global.
  https://www.woodendcreative.co.uk/ranbaxy-caverta-50-use.pdf caverta after alcohol In the end, whether or not criminal law provides a response to this unspeakable tragedy, the death of Trayvon Martin should spur each of us to heed Obama’s call to examine our individual attitudes about race, crime and culture. We should combine that reexamination with the extraordinary energy produced by the massive peaceful demonstrations following the verdict to examine harmful stereotypes and ill-conceived laws as we continue our long, painfully slow march toward the promise of a just nation.
  http://www.samiselio.com/macrobid-100mg-dose-for-uti.pdf#exam macrobid 100 mg I’m speaking with her on the morning after her victory and, though I can detect traces of the previous night’s celebrations – make-up still sparkles on her cheeks – she is bright-eyed and energetic. “I got in from the after-party around 4.30 this morning,” she says, “and was up for an interview at 7.30.” I ask her what it feels like to be the youngest ever Booker winner. “It feels awesome. One of the strange things about the last few months is that I’ve been living in a state of anxiety. At the party that Granta hosted, there was champagne and everything was so joyful, but I still felt these flashes of nervousness: what’s going to happen about the Booker?” She laughs. “And then I’d have to steel myself and think: I don’t need to worry about this any more.”
  http://www.itspapermade.com/cual-es-el-precio-del-cialis-en-chile.pdf#injunction avis sur achat cialis en ligne But southern Europe continues to drag, particularly Italy. The company replaced the management team there earlier this year, and chief financial officer Pierre-Jean Sivignon said there were signs of improvement but organic sales fell 4.6 percent.
  http://nextvafrica.com/over-the-counter-viagra-alternative-canada.pdf#drink is there a generic viagra available so let me get this straight. Every day, you move through public land and you benefit from public services, but you dont want to pay because you think that in some alternate universe those things could potentially be provided by some other entity instead.

 • Comment Link
  Alphonso شنبه, 01 میزان 1396 19:13

  Insert your card http://sherpa.fi/viagra-nachnahme-kaufen.pdf lnder som sljer viagra receptfritt For the first time in many years, diplomats say that they engaged in detailed discussions about the nature of Iran's nuclear programme. The talks were conducted in English - a change from previous rounds, where consecutive translation between English and Farsi slowed the pace of dialogue.
  http://barlens.com.au/viagra-original-ou-generico.pdf pharmacy online viagra generic “We are working as part of a global giant panda conservation programme and will continue to work closely with our international colleagues ... We exist to safeguard species from extinction. We will carry on and are confident we will succeed.
  https://altitudepark.com.br/kamagra-costa-rica.pdf#reasoning kamagra bestellen ervaringen The two AV-8B Harrier jets launched from aircraft carrier USS Bonhomme Richard each jettisoned an inert bomb and an unarmed explosive bomb in the World Heritage-listed marine park off the coast of Queensland state on Tuesday, the U.S. 7th Fleet said in a statement on Saturday.
  http://barlens.com.au/medrol-abuse.pdf#dictum medrol med The estimate is $15 billion higher than the figurepreviously announced, since it includes costs associated withdrilling wells in British Columbia and taking over Canadianexplorer Progress Energy Resources for $5 billion, they said.
  http://vantaan-a-kilta.fi/is-buying-generic-propecia-online-safe.pdf buy finasteride online cheap Canadian-born Duncan, whose career was jump-started by a prestigious Hollywood composing workshop in 2001, also worked a series composer for "Buffy The Vampire Slayer." Now he is represented by the same agency that works with top composers such as Oscar-winner John Williams, who scored "Star Wars."

 • Comment Link
  Lazaro شنبه, 01 میزان 1396 19:13

  Looking for work http://home-startwatford.org.uk/suhagra-50-mg-review.pdf natural suhagra 100mg The final whistle was greeted with a roar that shook the Cardiff City Stadium. Even after Malky Mackay and his jubilant players disappeared down the tunnel to continue their celebrations in the dressing-room, many Cardiff fans stayed on to gaze at the scoreboard as if to check and check again on what had just occurred. This was a victory that defied the odds, defied football’s pecking order. This was a result, a performance and an occasion to cherish for Cardiff supporters. This was also a shock to enliven a Premier League season that has been slow out of the blocks.
  http://www.dtravelnetwork.com/clindamycin-for-dogs-75mg.pdf#fulfil cleocin t lotion uses "I am deeply aware of the harm that this shutdown inflicted on so many of our civilian personnel," Hagel said. "All of our leaders, civilian and military alike, deeply regret what this shutdown has done to our people and we'll work to repair the damage beginning today."
  http://skydiveoulu.fi/se-puede-comprar-viagra-sin-receta.pdf para que serve o medicamento viagra The film doesn’t have the visceral appeal of Ali’s three fights with Joe Frazier or the “Rumble in the Jungle” with George Foreman. In fact, Ali appears in the movie only via archival footage.
  http://gretnagreenweddingring.com/topamax-rebate-offer.pdf order topamax canada At Kavaliro, clients are looking for software developers and engineers to work on temporary projects, said Mark Moore, the firm's president. Business owners are reluctant to hire full-time because they don't want to have lay off employees or reduce their hours if the workload slows in a few years. And, if they have close to 50 employees, they don't want to tip the scales and become subject to Obamacare.
  http://lgd.com.pl/neurontin-300-mg-high.pdf gabapentin 800 mg (neurontin) anticonvulsant By the 1860s, concern had switched from food to fuel.Economist William Stanley Jevons worried the exhaustion ofBritain's "present cheap supplies of coal" would eventuallythreaten the country's industrial pre-eminence.

 • Comment Link
  Salvador شنبه, 01 میزان 1396 19:13

  I'd like to cancel this standing order http://ectonbrookprimaryblogs.net/can-you-buy-priligy-in-canada.pdf priligy costo “A lot of people were squashed on the bottom. We tried to squeeze out of the bottom of the wagons to get out and we realised the train was burning. ... I was in the second wagon and there was fire. ... I saw corpses,” he added.
  http://www.tyofysioterapeutit.fi/does-avanafil-work.pdf#allocate cheap stendra But he insisted the budget should contain enough spending tohelp support economic growth, and added that he will not allowRepublicans to attach conditions to raising the $16.7 trillionU.S. borrowing cap.
  https://nikitarinadi.com/alternative-to-maxalt-for-migraines.pdf#conquer alternative to maxalt for migraines "When I lecture, I get a standing ovation just for the introduction," he says. He listed four reasons for the positive response: his age, the fact that he's still doing architecture and design, the consistent message he delivers that his craft needs to become more humane and sensitive to people's needs and also his paralysis.
  https://altitudepark.com.br/kamagra-costa-rica.pdf#cloak kamagra costa rica A Silvio Berlusconi loyalist warned on Saturday of a possible "civil war" if the ex-premier's punishment for tax-fraud conviction is not lifted, as his aides maneuvered to win a presidential pardon so he can avoid a prison term and a ban on holding public office.
  http://ferroli.com.vn/keflex-prices.pdf#garret keflex antibiotic alcohol * Russia's Norilsk Nickel, the world's biggestnickel and palladium producer, has lowered its dividend targetfor 2013-14, its co-owner, aluminium giant Rusal, saidon Tuesday, as oversupply in its key market hurts prices.

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي