وروستي مطالب

د نیمګړو کارونو بشپړوالی که د ولس بیاځلي غولول؟!

یکشنبه, 13 عقرب 1397 19:49

لیکنه: شرف الدین کاکړ

ولسمشر غني تېره چهارشنبې له یوه امریکایي ټلوېزیون (بلومبرګ) سره د ځانګړې مرکې پر مهال ویلي چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند دی او د نوماندېدو موخه یې هم د خپلو نیمکړو پلانونو بشپړوالی ښودلی دی. ولسمشر ویلي چې د څلور کلنې واکمنۍپر مهال یې داسې کارونه کړي چې په راتلونکي دوره کې به یې بشپړ کړي

غوغای برپائی دموکراسی درافغانستان ازچه راهی، اراده یا شعار؟

شنبه, 12 عقرب 1397 21:18

عبدالاحمد فیض

با درهم شکستن طلسم استعماروپیروزی نهضت های نجات بخش ملی درمقیاس جهان برپای نظام های سیاسی ملی ودموکراتیک دربرخی کشورهای تازه به استقلال رسیده با تعقیب راه رفته غرب بمثابه استثنای ترین راهکاربه هدف ایجاد جامعه مرفه وعادلانه درپیش گرفته شد وتعدادی معدودی ازین کشورهای عقب مانده با داشتن رهبران سیاسی ملی علی الرغم عقب ماندگی قرون که مسلمأ حمایت توده های میلیونی را با خود داشت به پیروزیهای

طا لبا ن امریکا یی

شنبه, 12 عقرب 1397 21:10

نویسنده : باب توپیر)Topper Bob .)
منبع وتاریخ نشر : کمان دریم »82-01-8102 »
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
 ----------------------------------------------------------------

ما یک پنس )Pence Mike )معا ون ریس جمهورازاهل انجیلی های افرا طی ما نیز
معتقد ا ست که قوانین ما با ید براسا س کتا ب مقد س تد وین شود.

درآوایل مسابقات ومبارزات انتخاباتی برای مقام ریا ست جمهوری امریکا
سا ل )6102 )گروه ویا د سته ای از پیروان انجیلی های افراطی در شهر
کلیولند مربوط والیت اوهایو برای محا فظت دونالد ترومپ از حمله وشر

شیطان دوعا کردند

ادامه در ضمیمه

جنگهای ناکام ودوامدار

پنجشنبه, 10 عقرب 1397 21:28

نویسنده : ویلهیم استور)Astor William )
منبع وتاریخ نشر : کمان دریم » 52-01-5102 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م » مل «

 اگرشما ازچند امریکا یی بپرسید که این آمریکا یی ها دراین روزها چه کا ری را انجام
 می دهند وچراجنگ های این کشورهمچنان ادامه دارد؟ پا سخ با ید حد ا قل ممکن چنین
با شد: چونکه کسی مسول وجودندارد تا به سوال پاسخی دهد )عکس: فلیکر / سی سی

ادامه در ضمیمه

معاهده دیورند و فریب دادن امریکا

سه‌شنبه, 08 عقرب 1397 20:56

نوشته کریم پوپل

درین اوخر پاکستان صفحه نو را با همان فریب گذشته باز نموده گویا که صلح افغانستان وابسته به قرار داد دیورند میباشد. بدین ترتیب امریکا را فریب داده مصروف نگهداشته است. درحالیکه صلح افغانستان تنها مربوط به امضا معاهده دیورند نیست و با امضا آن صلح بدست نمی اید. زیرا طالبان وابسته به قرار داد دیورند نبوده وابسته به خروج مکمل ایالات متحده از افغانستان تسلیم دهی دولت واراضی افغانستان به طالبان  است. درین اوخر پاکستان به دستور کشور انگلیس با افراز پوسته ها گرفتن سیم خاردار و حفر خندقها توانسته است که غیر قانونی سرحد بین پاکستان و افغان را سازد

د قاشقچي بحران : د پاکستان دعمران خان لپا ره تلپا تی برکت اویا نیکمرغي

یکشنبه, 06 عقرب 1397 20:43

لیکونکۍ: جیمس . م . دورسی )Dorsey. M .James .)
منبع اود خپریدو نیټه : ګلوبال ریسرچ »42-01-4102 .»
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .
 --------------------------------------------------------------
 
The Khashoggi criss: A Blessing in disguise for Pakistan
 Imrankhan

 د سعودی د خبلایر قا شقچي مړینه دا سي وښودل چي د هغه مړینه د پاکستا ن دلمړی
وزیر »عمران خا ن « لپاره د نقد و پیسو د ترالسه کولو برکت اونعمت راوړ اوخپله

ادامه په ضمیمه کې

خطرنا کي څلورالری

یکشنبه, 06 عقرب 1397 20:30

لیکونکۍ: پروفیسورمیخایل چوسودوفسکۍ)Chossudovsky Michel.Prof .)
منبع او دخپریدو نیټه : ګلوبا ل ریسرچ »32-01-3102 .»
ژباړونکۍ : پوهند وی دوکتور سید حسا م » مل«.
 --------------------------------------------------------------------------------------------

: د متحده ایاالتو اود» نا تو
 د نظا می جوړښت په ځواب کي د روسیی

اودهغه د متحد ینو پراخه جنګی لوبي

ادامه په ضمیمه کې

دنه تاوتریخوالی پلو افغانانوهڅي دتنفس دپاره د تازه هوا راوړل

جمعه, 04 عقرب 1397 17:09

لیکونکۍ: دوکتور حکیم )Hakime. Dr )
منبع او دخپریدو نیټه : کمان ډریم )2018-10-18 )
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سید حسام »مل« .
------------------------------------------
مونږ ټول دسرطان دطبعی اوذاتی نښو ونښا نی اواعراضو باندی په
لیدو اوپوهید وسره سره بیاهم دجنګ سګرت څکوو،پس مونږ څه باید
وکړوچی نوردجنګ داسګرت ونه څکوو اود انسا نی روش په رعا یت
سره له جګړی څخه الس واخلو .

ادامه په ضمیمه کې ولولولئ