وروستي مطالب

گذری و نظری بر کتاب «از پادشاهی مطلقه تا سقوط ج د ا»

دوشنبه, 04 ثور 1396 20:20

عبدالصمد ازهر

بخش پنجم

مطابق ص ۲۲۶ ، در میزان ۱۳۵۶، کارمل به ساعت ۱۱ شب، بعد از ملاقات همان روزش با تره کی، به خانه عبدالوکیل آمده و برایش حکایت کرده که تره کی از احتمال حمله دولت بالای حزب و رهبری آن صحبت کرده بود. کارمل از وکیل خواسته بود زمینه

گذری و نظری بر کتاب « از پادشاهی مطلقه تا سقوط ج د ا»

دوشنبه, 04 ثور 1396 20:18

عبدالصمد ازهر
بخش سوم
عبدالوکیل در ادامه می نویسد: «کمیته مرکزی هفت نفری حزب به رهبری ببرک کارمل بعد از کودتای ۲۶ سرطان، به یک نتیجه قاطع در مورد کار و ایجاد یک رهبری واحد، بخاطر فعالیت در بین منسوبین قوای مسلح تا اخیر نرسیدند، که باید میرسیدند.»

 

گذر و نظری بر جوانبی از کتاب » از پادشاهی مطلقه تا سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان«

دوشنبه, 04 ثور 1396 20:03

عبدالصمد ازهر
در دسمبر ۲۰۰۹ به پیشواز چهل و پنجمین سالگرد اساسگذاری ح د خ ا، خاطره هایی و تحلیلی از گذشته، حال و
1 پیشنهاد هایی برای آینده جنبش چپ، در برابر خواننده گان گذاشته بودم
ادامه موضوع

ادامه موضوع