وروستي مطالب

معادن افغانستان/ قسمت چهاردهم

پنجشنبه, 21 ثور 1396 19:50

نوشته کریم پوپل
معدن تالک در افغانستان
Mg3Si4O10(OH)2
تالک یا سنگ سفید سنگ متحوله است که از ترکیب سلیکیت منگنیزیت و آب ساخته شده است. از جمله نرم ترین سنگ طبیعت ما میباشد. درجه سختی این سنگ یک بوده گل سرشوی و تباشیر طبیعی نوع از این سنگ میباشد که با ناخن خط میشود. در افغانستان چندین نوع آن برنگهای مختلف بنام گل سرشوی ، تلک ، سنگ پارچه سنگ سفید وغیره وجود دارد.

لطفن ضمیمه را باز کنید