وروستي مطالب

بشر اگر با «انسانیت» مجهز نشود؛ نابود می گردد!

سه‌شنبه, 29 عقرب 1397 21:09

 
 
محمد عالم افتخار
 
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم!
 
برخ ششم:
 
 
به نظر میرسد که این سرنامه؛ حکمی زیاد قاطع و مدعایی بسیار مطلق است!

پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم!

دوشنبه, 14 عقرب 1397 19:22

 
محمد عالم افتخار
 
برخ (پنجم):
 
آیا «فرهنگ»؛ برابر نهاد توحش و متضمن انسانیت هست؟

درین هفته هیچ واکنش و پیغامی دریافت نکردم؛ غالب دلیل این خواهد بود که در درازنای هفته؛ خبر ها و گزارش های بسیار داغی فضای عمومی را اشغال کرده بود؛ با اینکه هنوز فضا اشغال است؛ معهذا سنگینی این رسالت را طوری در می یابم که باید مسلسل ادامه یابد و بالاخره به جایی برسد که وقت و بخت من اجازه میدهد؛ ولی توقع اینکه عمر من به انجام قسمت حتی بالنسبه مهم آن؛ کفاف دهد؛ چشمداشت نابجا و ناروایی است؛ چنین

«فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی

دوشنبه, 23 میزان 1397 13:23

 

محمد عالم افتخار

پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم!

برخ چهارم:

به تازه گی؛ لطیفه ای شنیدم که به مقصد این قسمت بحث؛ رابطه گویایی به هم میرساند:

ـ مادری با پسر شش هفت ساله اش؛ وظایف خانگی درس هایش را مرور میکرد. از شاگرد خواسته شده بود که یک صفحه بنویسد: «خدا یک است

پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم!

یکشنبه, 15 میزان 1397 19:58

محمد عالم افتخار

(ادامه گذشته)؛ برخ سوم:

واماندن بشر در تکمیل رُشد؛ حسب اطلس ژنتیکی

با درود ها !

از همه عزیزان شناخته و ناشناخته که این سلسله تإلیف و نگارش را مورد توجه قرار داده؛ می خوانند و به ویژه که سایران را هم به خوانش و مطالعه آنها ترغیب می کنند؛ قلبا‍ً سپاسگذاری نموده مختصراً یاد آور میشوم که

یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را!

یکشنبه, 06 جوزا 1397 16:55

(مفکورهِ الهه افتخار)

فرهنگ خشونت چيست ؟

آیا به خشونت اندیشی و خشونت کرداری و خشونت باوری میتوان واژه «فرهنگ» را اطلاق کرد؟

شاید این سوال وقتی جواب پیدا کند که بدانیم مبنا هاي خشونت از كجا پديد ميايد؟ آيا خشونت مبتنی بر کدام ژن موجود در انسان است وَيَا يك پديده ي سنتي و اکتسابی و تقلیدی و آموختگی میباشد؟

دادن پاسخ های علمی به این سوالات در توان من نیست لیکن شاید عیبی نداشته باشد که فکر و خیال و چورت خودم را در مورد عرض کنم

جامعه شناسی انقلاب و رومانتیزم انقلاب

شنبه, 08 ثور 1397 22:12

مطالعۀ انقلاب و پیآمدهای آن از مهمترین موضوعات تحقیق در علوم اجتماعی، بخصوص در بحث جامعه شناسی انقلاب محسوب می‌شود. و از آنجا که انقلاب به ندرت رخ می‌دهد، پیآمد های آنها زمینۀ مناسبی برای انجام تحقیقات علمی و طرح آزمون نظریه‌های جدید و در کل تلاش برای فهم بیشتر این پدیده تلقی می‌شود. ‏با رشد جامعه شناسی در قرن نوزدهم میلادی، بهره گیری از علوم مختلف برای بیان جریانهای اجتماعی نیز معمول گردید و در نتیجه بسیاری از اصطلاحات و واژه‌های

جامعه شناسی «خدایی خدمتگاران» و« جنبش حراست پشتونها»

یکشنبه, 26 حمل 1397 22:05

  در نخست باید توصیح نمود، که نهضت‌ها، شورش‌های مردمی است، که در وجود  تشکل های اجتماعی و سازمانهای اجتماعی عرض وجود میکنند.  شورشهای ملی در اصل بخشی از تاریخ مبارزه با پدیده استعمار بوده‌اند.  و یا در داخل علیه استبداد بودند، مانند نهضت مشروطیت. اما، جنبش  یا تحریک، معمولاً مبارزاتی است که مردم یک سرزمین علیه استعمار برای استقلال کشور خود انجام می‌دهند. مانند جنگ اول، دوم، و سوم افغان -انگلیس.  در کنار این، جنبش هايی که به فعاليت

هاوکینگ؛ نابغهء انسان و نگران بقای انسانیت

سه‌شنبه, 29 حوت 1396 17:44

کتاب علمی عامیانه شده «تاریخچه زمان» را حتماً بخوانید! 

کاوش و تألیف از الهه افتخار

استوین هاکینگ از معدود دانشمندانی است که با معلولیت جسمی تقریباً عمری مفاهیم پیچیده بسیار اساسی جهان را رمزگشایی نموده و بر دانش بشری در سطح بزرگترین هایی چون اسحق نیوتن و آلبرت اینشتاین سهم کمال بخش گرفته است. لاکن این که  هوشمندی و  خلاقیت ذهنی وی بر ناتوانی فجیع جسمی اش چیره گردیده بود؛ مظهری از کمال روحی انسانی درین نادره میباشد که همانندش تا کنون دیده نشده است