زېرمتون - آرشیف

زېرمتون - آرشیف

د ټولنيزو اړيکو پاڼې

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Google Bookmarks RSS Feed 


Copyright sporghay.com 2005-2010 All rights reserved. Design by: Abdel Malek and Roman Parhiz

ضررورت کانال و تونل سازی در افغانستان Print E-mail
Monday, 24 July 2017 22:41

نوشته کریم پوپل
افغانستان یک کشور نا هموار کوهستانی متشکل از کوها کوه پایه ها تپه ها میباشد. این ارتفاعاتدر ساختن سرک تونل کانال وغیره یک مانع است . دور ساختن این مانع غرض ساخت سرک وتونل و کانال خیلی پر مصرف میباشد .ولی در جای که ضرورت است الزم است تا کانالها بندها ،سیستم کانالیزاسیون ، جوی وجویچه ذخیره گاها وغیره اعمار گردد.قبال بشر تونل های زیر زمین وکوه را با انفجار دادن بیل کلنگ سوراخ مینمودند. چنانچه در افغانستان تونل نیمه عصری به طول

ادامه موضوع

 

Add comment

Security code
Refresh